logo

نخ بخیه

قیمت خرید نخ بخیه جذبی بنفش + فروش ویژه

قیمت خرید نخ بخیه جذبی بنفش + فروش ویژه

از ۲۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵ سانت

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید نخ بخیه جذبی + قیمت فروش استثنایی

خرید نخ بخیه جذبی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش نخ بخیه ویکریل + قیمت خرید به صرفه

فروش نخ بخیه ویکریل + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نخ بخیه سیلک سوپا + فروش عمده

خرید و قیمت نخ بخیه سیلک سوپا + فروش عمده

از ۷۰۰.۰۰۰ تا ۱.۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۳۶ عددی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

تحویل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نخ بخیه جراحی + فروش عمده

خرید و قیمت نخ بخیه جراحی + فروش عمده

از ۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ و ۷۰ سانتی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت نخ بخیه جذبی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت نخ بخیه جذبی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش نخ بخیه جذبی سوپا + قیمت خرید به صرفه

فروش نخ بخیه جذبی سوپا + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید نخ بخیه ویکریل رپید  + فورش ویژه

قیمت خرید نخ بخیه ویکریل رپید + فورش ویژه

از ۲۰.۰۰۰ و ۳۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳و ۴ میل

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید نخ بخیه پلی استر با فروش عمده

قیمت خرید نخ بخیه پلی استر با فروش عمده

از ۱.۴۵۰.۰۰۰ تا ۱.۸۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۷۵ سانتی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت نخ بخیه جذبی آبی + فروش صادراتی

خرید و قیمت نخ بخیه جذبی آبی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت نخ بخیه جراحی دندان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت نخ بخیه جراحی دندان با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۵۵۰.۰۰۰ تا ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۴ و ۳۶ عددی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید نخ بخیه جراحی پلاستیک + قیمت فروش استثنایی

خرید نخ بخیه جراحی پلاستیک + قیمت فروش استثنایی

از ۷۰۲.۰۰۰ تا ۷۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۷۵ سانتی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید نخ بخیه جذبی + فروش ویژه

قیمت خرید نخ بخیه جذبی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نخ بخیه ویکریل سوچرز + فروش عمده

خرید و قیمت نخ بخیه ویکریل سوچرز + فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ و ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰.۴ و ۰.۸ میل

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد- ۷۰ تحویل

فروش سوزن نخ بخیه + قیمت خرید به صرفه

فروش سوزن نخ بخیه + قیمت خرید به صرفه

۲۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۹ و ۳۰ میلی متر

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و فروش نخ بخیه سیلک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نخ بخیه سیلک با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت نخ بخیه جذبی کرومیک + فروش عمده

خرید و قیمت نخ بخیه جذبی کرومیک + فروش عمده

از ۷۷۵.۰۰۰ تا ۱.۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۴ و ۳۶ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نخ بخیه ویکریل سوپا + فروش عمده

خرید و قیمت نخ بخیه ویکریل سوپا + فروش عمده

از ۳۹.۰۰۰ تا ۶۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲/۰ تا ۵/۰ کات

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید نخ بخیه جذبی ویکریل + فروش ویژه

قیمت خرید نخ بخیه جذبی ویکریل + فروش ویژه

از ۸۵۰.۰۰۰ تا ۱.۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۹ و ۲۶ میلی متر

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت نخ آبی بخیه + فروش عمده

خرید و قیمت نخ آبی بخیه + فروش عمده

۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۶ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

ارسال درخواست