logo

پودر گوشت

قیمت پودر گوشت گرگان + خرید باور نکردنی

قیمت پودر گوشت گرگان + خرید باور نکردنی

از ۲.۱۰۰.۰۰۰ تا ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش پودر گوشت در مشهد با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پودر گوشت در مشهد با شرایط فوق العاده

از ۲.۱۰۰.۰۰۰ تا ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۱۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد _۶۰ تحویل

قیمت خرید پودر گوشت در اصفهان با فروش عمده

قیمت خرید پودر گوشت در اصفهان با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پودر گوشت گوسفندی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پودر گوشت گوسفندی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲.۱۷۵.۰۰۰ تا ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۴۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید پودر گوشت مازندران با فروش عمده

قیمت خرید پودر گوشت مازندران با فروش عمده

از ۵۵.۰۰۰ تا ۷۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پودر گوشت قرمز + فزوش ویژه

خرید پودر گوشت قرمز + فزوش ویژه

از ۶۸.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پودر گوشت خوراکی+ فروش صادراتی

خرید و قیمت پودر گوشت خوراکی+ فروش صادراتی

از ۲.۱۷۵.۰۰۰ تا ۲.۴۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پودر گوشت دامی تهران + فروش ویژه

قیمت خرید پودر گوشت دامی تهران + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پودر گوشت مرغ + قیمت خرید به صرفه

فروش پودر گوشت مرغ + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پودر گوشت مشهد با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پودر گوشت مشهد با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲.۱۷۵.۰۰۰ تا ۲.۴۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱۵۰ تا ۱۶۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

فله ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش پودر گوشت در اردیبل + قیمت خرید به صرفه

فروش پودر گوشت در اردیبل + قیمت خرید به صرفه

از ۲.۱۰۰.۰۰۰ تا ۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ تن

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید پودر گوشت زنجان با فروش عمده

قیمت خرید پودر گوشت زنجان با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پودر گوشت شهرکرد + فروش ویژه

قیمت خرید پودر گوشت شهرکرد + فروش ویژه

از ۲۸.۰۰۰ تا ۶۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پودر گوشت دامی اصفهان با فروش عمده

قیمت خرید پودر گوشت دامی اصفهان با فروش عمده

از ۲.۱۷۵.۰۰۰ تا ۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۲۰۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید پودر گوشت دامی پروتئین اهواز  + فروش ویژه

قیمت خرید پودر گوشت دامی پروتئین اهواز + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پودر گوشت ارگانیک + فروش عمده

خرید و قیمت پودر گوشت ارگانیک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پودر گوشت خوراکی + فروش ویژه

قیمت خرید پودر گوشت خوراکی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پودر گوشت ماهی + فروش عمده

خرید و قیمت پودر گوشت ماهی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پودر گوشت همدان + قیمت خرید به صرفه

فروش پودر گوشت همدان + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰.۰۰۰ تا ۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ تا ۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید پودر گوشت ساوانا + فروش ویژه

قیمت خرید پودر گوشت ساوانا + فروش ویژه

از ۱۰.۰۰۰ تا ۲۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک تا سه کیلو

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پودر گوشت اراک +‌ فروش صادراتی

خرید و قیمت پودر گوشت اراک +‌ فروش صادراتی

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

بسته ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش پودر گوشت در تبریز + قیمت خرید به صرفه

فروش پودر گوشت در تبریز + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پودر عصاره گوشت الیت + فروش عمده

خرید و قیمت پودر عصاره گوشت الیت + فروش عمده

از ۱۰.۰۰۰ تا ۱۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵۰ تا ۱۰۰ بسته

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پودر گوشت دامی تهران + فروش استثنایی

خرید پودر گوشت دامی تهران + فروش استثنایی

از ۶۰۰.۰۰۰ تا ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پودر گوشت در شیراز + فروش ویژه

قیمت خرید پودر گوشت در شیراز + فروش ویژه

از ۱۸.۰۰۰ تا ۶۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پودر گوشت کرج با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پودر گوشت کرج با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۷.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش پودر گوشت قرمز + قیمت خرید به صرفه

فروش پودر گوشت قرمز + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پودر گوشت اصفهان + قیمت خرید به صرفه

فروش پودر گوشت اصفهان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پودر گوشت طیوری + فروش استثنایی

خرید پودر گوشت طیوری + فروش استثنایی

از ۱.۳۰۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پودر گوشت مرغی + خرید باور نکردنی

قیمت پودر گوشت مرغی + خرید باور نکردنی

از ۱۰.۰۰۰ تا ۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید پودر گوشت مرغ صادراتی + فروش ویژه

خرید پودر گوشت مرغ صادراتی + فروش ویژه

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۲۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پودر گوشت استاندارد + فروش عمده

خرید و قیمت پودر گوشت استاندارد + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پودر گوشت کرمانشاه + فروش عمده

خرید و قیمت پودر گوشت کرمانشاه + فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پودر گوشت طیوری + فروش ویژه

قیمت خرید پودر گوشت طیوری + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست