logo

پونه خشک

خرید و قیمت پونه خشک + فروش عمده

خرید و قیمت پونه خشک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پونه کوهی خشک + فروش صادراتی

خرید و قیمت پونه کوهی خشک + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برگ پونه خشک + فروش ویژه

قیمت خرید برگ پونه خشک + فروش ویژه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید پونه خشک کوهی + قیمت فروش استثنایی

خرید پونه خشک کوهی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پونه خشک شده عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پونه خشک شده عمده به صرفه و ارزان

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۲۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پونه خشک کوهی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پونه خشک کوهی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پونه خشک کوهی + فروش عمده

خرید و قیمت پونه خشک کوهی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پونه خشک کوهی + فروش ویژه

قیمت خرید پونه خشک کوهی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پونه خشک کوهی + خرید باور نکردنی

قیمت پونه خشک کوهی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید  پونه کوهی خشک شده + فروش صادراتی

قیمت خرید پونه کوهی خشک شده + فروش صادراتی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۱۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش سبزی پونه خشک  +  خرید به صرفه

فروش سبزی پونه خشک + خرید به صرفه

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پونه خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت پونه خشک شده + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پونه خشک کوهی + فروش صادراتی

خرید و قیمت پونه خشک کوهی + فروش صادراتی

۷۹۰۰۰ تومان

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

خرید برگ پونه خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید برگ پونه خشک + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ ، ۷۵ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

فروش برگ پونه خشک + قیمت خرید به صرفه

فروش برگ پونه خشک + قیمت خرید به صرفه

از ۲۳.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

آراد برندینگ

آراد برندینگ

فروش پونه خشک کوهی + قیمت خرید به صرفه

فروش پونه خشک کوهی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پونه کوهی خشک شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پونه کوهی خشک شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت گیاه دارویی پونه کوهی + فروش عمده

خرید و قیمت گیاه دارویی پونه کوهی + فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۱۶۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت پونه پودر شده + فروش ویژه

قیمت پونه پودر شده + فروش ویژه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت پونه خشک کوهی + خرید باور نکردنی

قیمت پونه خشک کوهی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پونه خشک شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پونه خشک شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۷۷.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت دمنوش پونه خشک شده + قیمت فروش استثنایی

قیمت دمنوش پونه خشک شده + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش پونه خشک کوهی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پونه خشک کوهی با شرایط فوق العاده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

فروش پونه کوهی خشک شده + قیمت خرید به صرفه

فروش پونه کوهی خشک شده + قیمت خرید به صرفه

از ۱۵.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

ارسال درخواست