logo

پسته دامغان

قیمت خرید پسته دامغان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته دامغان + فروش ویژه

از ۵۹۰.۰۰۰ تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته شهرستان دامغان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته شهرستان دامغان + فروش ویژه

از ۵۴۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته دامغان با فروش عمده

قیمت خرید پسته دامغان با فروش عمده

از ۲۸۰.۰۰۰ تا ۵۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید پسته دامغان تازه + فروش ویژه

قیمت خرید پسته دامغان تازه + فروش ویژه

از ۲۸۳.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

تحویل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته دامغان ایران + فروش ویژه

قیمت خرید پسته دامغان ایران + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پسته دامغان سمنان + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته دامغان سمنان + قیمت خرید به صرفه

از ۶۰۰.۰۰۰ تا ۶۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

قیمت خرید پسته ی دامغان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته ی دامغان + فروش ویژه

از ۶۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید پسته دامغان و حوالی + فروش ویژه

قیمت خرید پسته دامغان و حوالی + فروش ویژه

از۵۵۰.۰۰۰ تا ۸۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۵۰ تا ۵۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته شاهپسند دامغان + فروش عمده

خرید و قیمت پسته شاهپسند دامغان + فروش عمده

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ - ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید پسته خوب دامغان با فروش عمده

قیمت خرید پسته خوب دامغان با فروش عمده

از ۶۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۳۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

قیمت پسته دامغان تازه با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پسته دامغان تازه با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته دامغان سمنان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته دامغان سمنان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پسته دامغان تازه + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته دامغان تازه + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پسته دامغان عمده + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته دامغان عمده + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش پسته شاه پسند دامغان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پسته شاه پسند دامغان با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پسته دامغان تازه + خرید باور نکردنی

قیمت پسته دامغان تازه + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته دامغان صادراتی با فروش عمده

قیمت خرید پسته دامغان صادراتی با فروش عمده

از ۲۶۰.۰۰۰ تا ۶۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ - ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید پسته دامغان اکبری + فروش ویژه

قیمت خرید پسته دامغان اکبری + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پسته دامغان رفسنجان + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته دامغان رفسنجان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پسته شهر دامغان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پسته شهر دامغان با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۵۹۰.۰۰۰ تا ۶۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

خرید و قیمت پسته دامغان + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته دامغان + فروش صادراتی

از ۷۵۰.۰۰۰ و ۱.۴۰۰.۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش پسته عباسعلی دامغان + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته عباسعلی دامغان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست