logo

پسته وحشی

خرید و قیمت پسته وحشی مراوه تپه + فروش عمده

خرید و قیمت پسته وحشی مراوه تپه + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پسته وحشی ونوشک + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته وحشی ونوشک + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته وحشی کردستان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته وحشی کردستان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پسته وحشی کرمانشاه + خرید باور نکردنی

قیمت پسته وحشی کرمانشاه + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته وحشی سرخس + فروش ویژه

قیمت خرید پسته وحشی سرخس + فروش ویژه

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته وحشی کردستان + فروش عمده

خرید و قیمت پسته وحشی کردستان + فروش عمده

۷۵.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و فروش پسته وحشی لرستان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پسته وحشی لرستان با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته وحشی بنه + فروش ویژه

قیمت خرید پسته وحشی بنه + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پوست پسته آسیاب شده + فروش ویژه

قیمت خرید پوست پسته آسیاب شده + فروش ویژه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید پسته وحشی بنه + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته وحشی بنه + قیمت فروش استثنایی

از ۷۲.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش پسته وحشی ایلام با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پسته وحشی ایلام با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته وحشی سرخس با فروش عمده

قیمت خرید پسته وحشی سرخس با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پسته وحشی ایران + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته وحشی ایران + فروش صادراتی

از ۱۹۵.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید مغز پسته وحشی + فروش ویژه

قیمت خرید مغز پسته وحشی + فروش ویژه

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

ارسال درخواست