logo

پیاز ایرانی

قیمت پیاز کرمانشاه با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پیاز کرمانشاه با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۳۳.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه راشل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پیاز هشتبندی + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز هشتبندی + فروش عمده

از ۲۲.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه راشل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

فروش پیاز جنوب + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز جنوب + قیمت خرید به صرفه

از ۳۳.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز بناب + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز بناب + فروش ویژه

از ۳۳.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز اصفهان + فروش ویژه

از ۲۷.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ تا ۶۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پیاز مشهد + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز مشهد + قیمت فروش استثنایی

از ۲۴.۰۰۰ تا ۴۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه راشل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت پیاز همدان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پیاز همدان با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۷.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ تا ۸۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه توری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید پیاز هرسین عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پیاز هرسین عمده به صرفه و ارزان

از ۲۳.۰۰۰ تا ۲۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ تا ۶۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه راشل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت پیاز ایرانی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پیاز ایرانی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۸.۰۰۰ تا ۵۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش پیاز مرغوب + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز مرغوب + قیمت خرید به صرفه

از ۳۵.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ تا ۸۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه راشل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت پیاز شیراز + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز شیراز + فروش عمده

از ۲۷.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۵ کیلو

بسته‌ بندی:

گونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پیاز زرد درجه یک + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز زرد درجه یک + قیمت فروش استثنایی

از 15۰۰۰. تا ۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت پیاز کرمان + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز کرمان + خرید باور نکردنی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ تا ۸۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه راشل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پیاز جیرفت + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز جیرفت + فروش عمده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ تا ۶۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت پیاز میناب + فروش صادراتی

خرید و قیمت پیاز میناب + فروش صادراتی

از ۱۶.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ تا ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

فروش پیاز آذربایجان + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز آذربایجان + قیمت خرید به صرفه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه راشل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید پیاز در ایران + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز در ایران + قیمت فروش استثنایی

از ۲۳.۰۰۰ تا ۴۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پیاز تبریزی + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز تبریزی + خرید باور نکردنی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه راشل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید پیاز آذرشهر + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز آذرشهر + فروش ویژه

از ۲۰.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ تا ۶۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه راشل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پیاز مشهدی + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز مشهدی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۸.۰۰۰ تا ۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ تا ۶۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه توری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

ارسال درخواست