logo

پیاز سفید

خرید و قیمت پیاز سفید تند + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز سفید تند + فروش عمده

از ۲۸.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ایی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پیاز سفید صدفی + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز سفید صدفی + فروش عمده

از ۱۹.۰۰۰ تا ۳۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پیاز تازه + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز تازه + فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و۲ کیلو

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید پیاز سفید ریز + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز سفید ریز + فروش ویژه

از ۱۵.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پیاز سفید صادراتی + فروش صادراتی

خرید و قیمت پیاز سفید صادراتی + فروش صادراتی

از ۱۹.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز سفید عمده + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز سفید عمده + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پیاز سفید لوشان + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز سفید لوشان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پیاز سفید صادراتی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پیاز سفید صادراتی عمده به صرفه و ارزان

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

فروش پیاز سفید تازه اصفهان + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز سفید تازه اصفهان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش پیاز سفید صدفی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پیاز سفید صدفی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پیاز سفید تند + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز سفید تند + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پیاز سفید صادراتی + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز سفید صادراتی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۹.۰۰۰ تا ۵۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید پیاز در مشهد + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز در مشهد + قیمت فروش استثنایی

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز سفید سپیدان با فروش عمده

قیمت خرید پیاز سفید سپیدان با فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰ تا ۴۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱.۵ تا ۲ کیلوگرمی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پیاز سفید ریز + فروش صادراتی

خرید و قیمت پیاز سفید ریز + فروش صادراتی

از ۳۶.۰۰۰ تا ۳۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش پیاز سفید شیرین با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پیاز سفید شیرین با شرایط فوق العاده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

فروش پیاز شیرین + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز شیرین + قیمت خرید به صرفه

از ۲۰.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۱۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت پیاز سفید شیرین + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز سفید شیرین + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پیاز سفید سپیدان + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز سفید سپیدان + قیمت فروش استثنایی

از ۲۲.۰۰۰ تا ۳۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پیاز سفید عمده + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز سفید عمده + خرید باور نکردنی

از ۱۵.۰۰۰ تا ۲۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پیاز سفید و قرمز + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز سفید و قرمز + خرید باور نکردنی

از ۱۹.۰۰۰ تا ۲۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳ و ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

قیمت پیاز سفید جیرفت + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز سفید جیرفت + خرید باور نکردنی

از ۲۸.۰۰۰ تا ۳۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک و هشت کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید پیاز سفید ساری عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پیاز سفید ساری عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پیاز سفید تند با فروش عمده

قیمت خرید پیاز سفید تند با فروش عمده

از ۲۱.۰۰۰ تا ۴۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلوگرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پیاز سفید + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز سفید + فروش ویژه

از ۱۵.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت پیاز سفید تند + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز سفید تند + خرید باور نکردنی

از ۱۳.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پیاز سفید جیرفت + فروش صادراتی

خرید و قیمت پیاز سفید جیرفت + فروش صادراتی

از ۲۰.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۲۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش پیاز سفید خوراکی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پیاز سفید خوراکی با شرایط فوق العاده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقدی ۷۰ تحویل بار

خرید و قیمت پیاز سفید اصفهان + فروش صادراتی

خرید و قیمت پیاز سفید اصفهان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پیاز سفید مکزیکی + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز سفید مکزیکی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پیاز سفید سپیدان + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز سفید سپیدان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پیاز سفید ریز + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز سفید ریز + خرید باور نکردنی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت پیاز سفید کاشان + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز سفید کاشان + خرید باور نکردنی

از ۱۵.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پیاز سفید ریز با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پیاز سفید ریز با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

فروش پیاز سفید جیرفت + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز سفید جیرفت + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پیاز سفید جیرفت با فروش عمده

قیمت خرید پیاز سفید جیرفت با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پیاز سفید شیرین به صرفه و ارزان

قیمت خرید پیاز سفید شیرین به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پیاز سفید ایرانی با فروش عمده

قیمت خرید پیاز سفید ایرانی با فروش عمده

از ۴۲.۰۰۰ تا ۸۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ تا ۴ کیلوگرمی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش پیاز سفید صادراتی خراسان + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز سفید صادراتی خراسان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پیاز سفید صدفی + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز سفید صدفی + خرید باور نکردنی

از ۲۰.۰۰۰ تا ۳۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت پیاز سفید جیرفت + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز سفید جیرفت + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پیاز سفید تند عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پیاز سفید تند عمده به صرفه و ارزان

از ۲۸.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پیاز سفید تازه + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز سفید تازه + فروش عمده

از ۱۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پیاز سفید جیرفت + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز سفید جیرفت + فروش عمده

توافقی

اندازه:

سفارشی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پیاز سفید تند کوهی + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز سفید تند کوهی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پیاز سفید ریز + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز سفید ریز + قیمت خرید به صرفه

از ۱۹.۰۰۰ تا ۳۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پیاز بندرعباس  عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پیاز بندرعباس عمده به صرفه و ارزان

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه راشل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید پیاز سفید با فروش عمده

قیمت خرید پیاز سفید با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش پیاز تازه سبز با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پیاز تازه سبز با شرایط فوق العاده

از ۱۸.۰۰۰ تا ۳۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

ارسال درخواست