logo

روشویی سرامیکی

خرید و قیمت کاسه روشویی سرامیکی + فروش عمده

خرید و قیمت کاسه روشویی سرامیکی + فروش عمده

از ۱.۶۰۰.۰۰۰ تا ۳.۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ × ۳۵ و ۱۲ × ۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت روشویی سرامیکی شیک + خرید باور نکردنی

قیمت روشویی سرامیکی شیک + خرید باور نکردنی

از ۲.۹۰۰.۰۰۰ تا ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۷۰ و ۴۰ × ۸۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد _ ۶۰ تحویل

خرید و قیمت روشویی سرامیکی ایستاده + فروش عمده

خرید و قیمت روشویی سرامیکی ایستاده + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سنگ روشویی سرامیکی + فروش صادراتی

خرید و قیمت سنگ روشویی سرامیکی + فروش صادراتی

از ۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵×۴۰_۳۰×۴۰

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد _۶۰ تحویل

خرید و قیمت روشویی سرامیکی کوچک + فروش عمده

خرید و قیمت روشویی سرامیکی کوچک + فروش عمده

از ۲.۹۰۰.۰۰۰ تا ۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۴۰ و ۶۰ × ۶۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت روشویی سرامیکی سایز کوچک + فروش عمده

خرید و قیمت روشویی سرامیکی سایز کوچک + فروش عمده

از ۴.۷۰۰.۰۰۰ تا ۵.۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ × ۵۰ و ۶۰ × ۳۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت روشویی سرامیکی ساده + خرید باور نکردنی

قیمت روشویی سرامیکی ساده + خرید باور نکردنی

از ۳.۸۰۰.۰۰۰ تا ۷.۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۱۰۰ و ۴۰ × ۱۲۰

بسته‌ بندی:

نایلونی حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت روشویی سرامیکی چینی کرد با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت روشویی سرامیکی چینی کرد با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱.۳۵۰.۰۰۰ تا ۲.۶۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۲۰ × ۴۶۰ و ۵۲ × ۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید روشویی سرامیکی سه گوش + فروش ویژه

قیمت خرید روشویی سرامیکی سه گوش + فروش ویژه

از ۴۴۰.۰۰۰ تا ۶۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۴ × ۳۸ و ۳۰ × ۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت روشویی سرامیکی بدون پایه + فروش عمده

خرید و قیمت روشویی سرامیکی بدون پایه + فروش عمده

از ۳۳۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۶۲ و ۶۰ × ۵۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید روشویی سرامیکی مدرن + قیمت فروش استثنایی

خرید روشویی سرامیکی مدرن + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید روشویی سرامیکی پایه دار + فروش ویژه

قیمت خرید روشویی سرامیکی پایه دار + فروش ویژه

از ۵.۹۰۰.۰۰۰ تا ۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ × ۴۰ و ۵۰ × ۵۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید روشویی سرامیکی طوسی + قیمت فروش استثنایی

خرید روشویی سرامیکی طوسی + قیمت فروش استثنایی

۳.۵۰۰.۰۰۰ تا ۷.۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰*۱۰۰ - ۴۵*۹۰

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل بار

فروش روشویی سرامیکی گرد + قیمت خرید به صرفه

فروش روشویی سرامیکی گرد + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش روشویی سرامیکی گلسار با شرایط فوق العاده

خرید و فروش روشویی سرامیکی گلسار با شرایط فوق العاده

از ۵۷۰.۰۰۰ تا ۷۰۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ × ۷۰ و ۴۰ × ۶۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

فروش روشویی سرامیکی مدرن  +  قیمت خرید به صرفه

فروش روشویی سرامیکی مدرن + قیمت خرید به صرفه

از ۱.۴۰۰.۰۰۰ تا ۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ ⨯ ۴۰ ⨯ ۶۰ و ۴۵ ⨯ ۳۷.۵ ⨯ ۴۵

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

فروش روشویی سرامیکی پارس سرام + قیمت خرید به صرفه

فروش روشویی سرامیکی پارس سرام + قیمت خرید به صرفه

از ۶۲۵.۰۰۰ تا ۷۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۶ × ۲۵ و ۶۰ × ۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت روشویی سرامیکی کنجی + خرید باور نکردنی

قیمت روشویی سرامیکی کنجی + خرید باور نکردنی

از ۳۹۶.۰۰۰ تا ۷۳۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۶ × ۳۶ و ۴۰ × ۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید روشویی سرامیکی کابینت دار + قیمت فروش استثنایی

خرید روشویی سرامیکی کابینت دار + قیمت فروش استثنایی

از ۲.۹۰۰.۰۰۰ تا ۳.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ × ۴۰ و ۳۰ × ۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

فروش روشویی سرامیکی جدید + قیمت خرید به صرفه

فروش روشویی سرامیکی جدید + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست