logo

رطب مضافتی

فروش رطب مضافتی امتیاز + قیمت خرید به صرفه

فروش رطب مضافتی امتیاز + قیمت خرید به صرفه

از ۵۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ و ۶۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید رطب مضافتی مشکین + فروش ویژه

قیمت خرید رطب مضافتی مشکین + فروش ویژه

از ۳۵.۰۰۰ تا ۶۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۵۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید رطب مضافتی ماهیدشت + فروش ویژه

قیمت خرید رطب مضافتی ماهیدشت + فروش ویژه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۵۰ تا ۸۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید رطب مضافتی بم نخل روژان با فروش عمده

قیمت خرید رطب مضافتی بم نخل روژان با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رطب مضافتی اخوان + فروش عمده

خرید و قیمت رطب مضافتی اخوان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش رطب مضافتی رمضان + قیمت خرید به صرفه

فروش رطب مضافتی رمضان + قیمت خرید به صرفه

از ۸۵.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید رطب مضافتی بم نخل روژان + فروش ویژه

قیمت خرید رطب مضافتی بم نخل روژان + فروش ویژه

از ۷۴.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۷۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و  قیمت رطب مضافتی درجه یک بم + فروش صادراتی

خرید و قیمت رطب مضافتی درجه یک بم + فروش صادراتی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید رطب مضافتی مریم عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید رطب مضافتی مریم عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت رطب مضافتی نادر + خرید باور نکردنی

قیمت رطب مضافتی نادر + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

۲۰ تن

بسته‌ بندی:

۶۰۰ گرمی

تحویل:

ارسال به سراسر کشور

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت رطب مضافتی ایران + فروش عمده

خرید و قیمت رطب مضافتی ایران + فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت رطب مضافتی بم با کیفیت ارزان و خرید عمده

قیمت رطب مضافتی بم با کیفیت ارزان و خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش رطب مضافتی کیلویی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش رطب مضافتی کیلویی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رطب مضافتی مروارید سیاه با فروش عمده

قیمت خرید رطب مضافتی مروارید سیاه با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت رطب مضافتی بم مروارید سیاه + خرید باور نکردنی

قیمت رطب مضافتی بم مروارید سیاه + خرید باور نکردنی

از ۸۴.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۵۰ و ۶۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش رطب مضافتی ساغر با شرایط فوق العاده

خرید و فروش رطب مضافتی ساغر با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رطب مضافتی درجه یک بم با فروش عمده

قیمت خرید رطب مضافتی درجه یک بم با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رطب مضافتی کرمان + فروش صادراتی

خرید و قیمت رطب مضافتی کرمان + فروش صادراتی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش رطب مضافتی ایران + قیمت خرید به صرفه

فروش رطب مضافتی ایران + قیمت خرید به صرفه

از ۱.۰۵۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶.۵ و ۸.۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید رطب مضافتی بم صادراتی با فروش عمده

قیمت خرید رطب مضافتی بم صادراتی با فروش عمده

۹۵۰۰۰ تومان

اندازه:

تناژ بالا

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت رطب مضافتی بم + خرید باور نکردنی

قیمت رطب مضافتی بم + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

۷۰۰ و ۶۰۰ گرمی و ۴ کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

فروش رطب مضافتی عالی + قیمت خرید به صرفه

فروش رطب مضافتی عالی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رطب مضافتی اعلا + فروش عمده

خرید و قیمت رطب مضافتی اعلا + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰۰ تا ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت رطب مضافتی + خرید باور نکردنی

قیمت رطب مضافتی + خرید باور نکردنی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۵۰ و ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید رطب مضافتی ایران + قیمت فروش استثنایی

خرید رطب مضافتی ایران + قیمت فروش استثنایی

از ۱.۰۵۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶.۵ و ۸.۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت رطب مضافتی مشکین با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت رطب مضافتی مشکین با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۳۴.۰۰۰ تا ۷۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۵۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت رطب مضافتی بم نخل نواب + خرید باور نکردنی

قیمت رطب مضافتی بم نخل نواب + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رطب مضافتی ایران + فروش ویژه

قیمت خرید رطب مضافتی ایران + فروش ویژه

از ۷۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید رطب مضافتی بم نخل نواب + فروش ویژه

قیمت خرید رطب مضافتی بم نخل نواب + فروش ویژه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت رطب مضافتی ایران + خرید باور نکردنی

قیمت رطب مضافتی ایران + خرید باور نکردنی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ و ۸۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید رطب مضافتی پانی با فروش عمده

قیمت خرید رطب مضافتی پانی با فروش عمده

از ۷۶.۰۰۰ تا ۹۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۸۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش رطب مضافتی دیماس با شرایط فوق العاده

خرید و فروش رطب مضافتی دیماس با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت رطب مضافتی نرماشیر + خرید باور نکردنی

قیمت رطب مضافتی نرماشیر + خرید باور نکردنی

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

بسته ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت رطب مضافتی بم صادراتی + فروش عمده

خرید و قیمت رطب مضافتی بم صادراتی + فروش عمده

از ۱۸۰.۰۰۰ تا ۳۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰۰ و ۲۸۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت رطب مضافتی بم نخل نواب + فروش عمده

خرید و قیمت رطب مضافتی بم نخل نواب + فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت رطب مضافتی دیت لند با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت رطب مضافتی دیت لند با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید رطب مضافتی عالی بم عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید رطب مضافتی عالی بم عمده به صرفه و ارزان

۹۵۰۰۰ تومان

اندازه:

فله و بسته بندی

بسته‌ بندی:

۵۰۰ ، ۶۰۰ ، ۷۰۰ و ۸۰۰ گرمی و کارتن ۵ و ۱۰ کیلوگرم

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

خرید و فروش رطب مضافتی مشکین با شرایط فوق العاده

خرید و فروش رطب مضافتی مشکین با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت رطب مضافتی مشکین + خرید باور نکردنی

قیمت رطب مضافتی مشکین + خرید باور نکردنی

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۱۴۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت رطب مضافتی درجه یک بم + خرید باور نکردنی

قیمت رطب مضافتی درجه یک بم + خرید باور نکردنی

از ۱۷۵.۰۰۰ تا ۲۴۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵۰ و ۸۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و فروش رطب مضافتی بم با شرایط فوق العاده

خرید و فروش رطب مضافتی بم با شرایط فوق العاده

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۵۰ و ۷۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید رطب گلستان بم + فروش ویژه

قیمت خرید رطب گلستان بم + فروش ویژه

از ۸۵.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵۰ و ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید رطب مضافتی بم صادراتی + قیمت فروش استثنایی

خرید رطب مضافتی بم صادراتی + قیمت فروش استثنایی

از ۸۸.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۸۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید رطب مضافتی یلام با فروش عمده

قیمت خرید رطب مضافتی یلام با فروش عمده

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵۰ و ۸۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

بسته ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت رطب مضافتی پانی + فروش عمده

خرید و قیمت رطب مضافتی پانی + فروش عمده

از ۷۶.۰۰۰ تا ۹۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ و ۶۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت رطب مضافتی ایران + فروش صادراتی

خرید و قیمت رطب مضافتی ایران + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رطب مضافتی اعلا + فروش ویژه

قیمت خرید رطب مضافتی اعلا + فروش ویژه

از ۵۲۰.۰۰۰ تا ۶۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳ و ۴ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش رطب مضافتی بم مروارید سیاه + قیمت خرید به صرفه

فروش رطب مضافتی بم مروارید سیاه + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رطب مضافتی عالی بم + فروش ویژه

قیمت خرید رطب مضافتی عالی بم + فروش ویژه

از ۱۱۵.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی و اقساط

خرید و فروش رطب مضافتی بم صادراتی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش رطب مضافتی بم صادراتی با شرایط فوق العاده

۸۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید رطب مضافتی بم مروارید سیاه + فروش ویژه

قیمت خرید رطب مضافتی بم مروارید سیاه + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رطب مضافتی روحی + فروش عمده

خرید و قیمت رطب مضافتی روحی + فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵۰ و ۷۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

بسته ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید رطب مضافتی عالی بم + قیمت فروش استثنایی

خرید رطب مضافتی عالی بم + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش رطب مضافتی کرمان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش رطب مضافتی کرمان با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رطب مضافتی اعلا عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید رطب مضافتی اعلا عمده به صرفه و ارزان

از ۵۲۰.۰۰۰ تا ۶۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳ و ۴ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید رطب مضافتی بم صادراتی + فروش ویژه

قیمت خرید رطب مضافتی بم صادراتی + فروش ویژه

از ۷۹.۰۰۰ تا ۱۴۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید رطب مضافتی بم (کارتونی) + قیمت فروش استثنایی

خرید رطب مضافتی بم (کارتونی) + قیمت فروش استثنایی

۹۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش رطب مضافتی بم نخل سبز مریم + قیمت خرید به صرفه

فروش رطب مضافتی بم نخل سبز مریم + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست