logo

ریحان خشک

قیمت ریحان خشک پودر با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت ریحان خشک پودر با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش ریحان خشک شده با شرایط فوق العاده

خرید و فروش ریحان خشک شده با شرایط فوق العاده

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت ریحان خشک ایتالیایی + فروش صادراتی

خرید و قیمت ریحان خشک ایتالیایی + فروش صادراتی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت برگ ریحان خشک شده + خرید باور نکردنی

قیمت برگ ریحان خشک شده + خرید باور نکردنی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید ریحان خشک + فروش ویژه

قیمت خرید ریحان خشک + فروش ویژه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید ریحان بنفش خشک با فروش عمده

قیمت خرید ریحان بنفش خشک با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت ریحان خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت ریحان خشک شده + فروش عمده

از ۸۳.۰۰۰ تا ۱۱۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

فروش سبزی ریحان خشک  +  خرید به صرفه

فروش سبزی ریحان خشک + خرید به صرفه

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت ریحان خشک 100 گرمی + فروش صادراتی

خرید و قیمت ریحان خشک 100 گرمی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید ریحان بنفش خشک + فروش ویژه

قیمت خرید ریحان بنفش خشک + فروش ویژه

از ۶۲.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید ریحان کوهی بادروج + فروش ویژه

خرید ریحان کوهی بادروج + فروش ویژه

از ۷۰.۰۰۰ تا ۳۹۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت ریحان خشک ایتالیایی + فروش عمده

خرید و قیمت ریحان خشک ایتالیایی + فروش عمده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت ریحان خشک ایتالیایی + خرید باور نکردنی

قیمت ریحان خشک ایتالیایی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید ریحان خشک ایتالیایی + قیمت فروش استثنایی

خرید ریحان خشک ایتالیایی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید ریحان خشک ایتالیایی + فروش ویژه

قیمت خرید ریحان خشک ایتالیایی + فروش ویژه

از ۴۵.۰۰۰ تا ۷۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت ریحان خشک شده + خرید باور نکردنی

قیمت ریحان خشک شده + خرید باور نکردنی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۷۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت ریحان خشک شده + فروش صادراتی

خرید و قیمت ریحان خشک شده + فروش صادراتی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید ریحان خشک شده اعلا عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید ریحان خشک شده اعلا عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید ریحان خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید ریحان خشک + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست