logo

رزین پلی استر

قیمت رزین پلی استر اصفهان  + خرید باور نکردنی

قیمت رزین پلی استر اصفهان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رزین پلی استر مواد پلیمری با فروش عمده

قیمت خرید رزین پلی استر مواد پلیمری با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رزین پلی استر ایساتیس + فروش عمده

خرید و قیمت رزین پلی استر ایساتیس + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رزین پلی استر شفاف با فروش عمده

قیمت خرید رزین پلی استر شفاف با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رزین پلی استر غیر اشباع + فروش ویژه

قیمت خرید رزین پلی استر غیر اشباع + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رزین پلی استر ایزوفتالیک + فروش عمده

خرید و قیمت رزین پلی استر ایزوفتالیک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رزین پلی استر جامد + فروش عمده

خرید و قیمت رزین پلی استر جامد + فروش عمده

از ۴۵.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

پاکت پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید رزین پلی استر پودری + قیمت فروش استثنایی

خرید رزین پلی استر پودری + قیمت فروش استثنایی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۵۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۵۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت رزین پلی استر شفاف + فروش عمده

خرید و قیمت رزین پلی استر شفاف + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رزین پلی استر نرم + فروش عمده

خرید و قیمت رزین پلی استر نرم + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پلی استر پنبه فرش + قیمت خرید به صرفه

فروش پلی استر پنبه فرش + قیمت خرید به صرفه

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

رولی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت رزین پلی استر پایه اب + فروش صادراتی

خرید و قیمت رزین پلی استر پایه اب + فروش صادراتی

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

بطری پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید رزین پلی استر شفاف + قیمت فروش استثنایی

خرید رزین پلی استر شفاف + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش رزین پلی استر غیراشباع + قیمت خرید به صرفه

فروش رزین پلی استر غیراشباع + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رزین پلی استر اشباع + فروش صادراتی

خرید و قیمت رزین پلی استر اشباع + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت رزین پلی استر غیراشباع با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت رزین پلی استر غیراشباع با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رزین پلی استر ایزوفلاتیک با فروش عمده

قیمت خرید رزین پلی استر ایزوفلاتیک با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رزین پلی استر رشت عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید رزین پلی استر رشت عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت رزین پلی استر غیراشباع با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت رزین پلی استر غیراشباع با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رزین پلی استر در اصفهان + فروش عمده

خرید و قیمت رزین پلی استر در اصفهان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رزین پلی استر شفاف با فروش عمده

قیمت خرید رزین پلی استر شفاف با فروش عمده

توافقی

اندازه:

سفارشی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست