logo

سبد بافت

قیمت سبد بافت نسیم + خرید باورنکرنی

قیمت سبد بافت نسیم + خرید باورنکرنی

از ۲۳۰.۰۰۰ تا ۴۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۸×۲۸×۷.۵

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سبد بافتنی نوزاد + قیمت فروش استثنایی

خرید سبد بافتنی نوزاد + قیمت فروش استثنایی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ * ۲۵ الی ۱۲ * ۲۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت سبد بافت جاقاشقی مینا + فروش ویژه

قیمت سبد بافت جاقاشقی مینا + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سبد بافت ایکیا + فروش عمده

خرید و قیمت سبد بافت ایکیا + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سبد بافت بهار + فروش عمده

خرید و قیمت سبد بافت بهار + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سبد بافت میوه ساغر با فروش عمده

قیمت خرید سبد بافت میوه ساغر با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سبد بافت پلاستیکی + فروش ویژه

قیمت خرید سبد بافت پلاستیکی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سبد بافت زیباسازان + فروش عمده

خرید و قیمت سبد بافت زیباسازان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سبد سبزی زیباسازان + فروش ویژه

قیمت خرید سبد سبزی زیباسازان + فروش ویژه

از ۱۱۹.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ × ۲۵ و ۱۵ × ۱۵

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبد بافت حصیری با فروش عمده

قیمت خرید سبد بافت حصیری با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سبد بافت سمن + خرید باورنکردنی

قیمت سبد بافت سمن + خرید باورنکردنی

از ۲۰۴.۰۰۰ تا ۴۰۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۶×۱۹.۵×۷

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبد بافت سبزی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سبد بافت سبزی عمده به صرفه و ارزان

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ * ۲۵ - ۱۵ * ۱۵

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید سبد بافت جاقاشقی با فروش عمده

قیمت خرید سبد بافت جاقاشقی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سبد بافت جاقاشقی + فروش ویژه

قیمت خرید سبد بافت جاقاشقی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سبد بافت استوانه + خرید باور نکردنی

قیمت سبد بافت استوانه + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش سبد بافت سمن با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سبد بافت سمن با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید سبد بافت حصیری + قیمت فروش استثنایی

خرید سبد بافت حصیری + قیمت فروش استثنایی

از ۵۵.۰۰۰ تا ۲.۰۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۰.۵ تا ۴۰ لیتر

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست