logo

شهد خرما

قیمت شهد خرما + خرید باور نکردنی

قیمت شهد خرما + خرید باور نکردنی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۴۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جار پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید شهد عسلی خرما + فروش ویژه

قیمت خرید شهد عسلی خرما + فروش ویژه

از ۱۶۵.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۵۰ و ۸۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت شهد عسلی خرما + خرید باور نکردنی

قیمت شهد عسلی خرما + خرید باور نکردنی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت شهد خرما برسام با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت شهد خرما برسام با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید شهد عسلی خرما مینو + قیمت فروش استثنایی

خرید شهد عسلی خرما مینو + قیمت فروش استثنایی

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۶۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید شهد خرما برسام + قیمت فروش استثنایی

خرید شهد خرما برسام + قیمت فروش استثنایی

از ۴۷.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۴۰ و ۲۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت شهد عسلی خرما مینو + فروش عمده

خرید و قیمت شهد عسلی خرما مینو + فروش عمده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۶۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت شهد عسلی خرما + فروش صادراتی

خرید و قیمت شهد عسلی خرما + فروش صادراتی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ و ۶۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت شهد خرما مینو با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت شهد خرما مینو با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت شهد خرما یزد + فروش صادراتی

خرید و قیمت شهد خرما یزد + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

روش شهد عسلی خرما مینو + قیمت خرید به صرفه

روش شهد عسلی خرما مینو + قیمت خرید به صرفه

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۶۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید شهد خرما برسام + فروش ویژه

قیمت خرید شهد خرما برسام + فروش ویژه

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۹۰ و ۶۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش شهد خرما برسام  +  قیمت خرید به صرفه

فروش شهد خرما برسام + قیمت خرید به صرفه

از ۴۵.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ و ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت شهد خرمای کبکاب + فروش عمده

خرید و قیمت شهد خرمای کبکاب + فروش عمده

از ۴۵.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

بطری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ بعد تحویل

خرید و قیمت شهد خرما برسام + فروش صادراتی

خرید و قیمت شهد خرما برسام + فروش صادراتی

از ۶۸.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست