logo

سنگ کوارتز

خرید و قیمت سنگ کوارتز ساختمانی + فروش صادراتی

خرید و قیمت سنگ کوارتز ساختمانی + فروش صادراتی

از ۳.۶۵۰.۰۰۰ تا ۷.۷۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۲۰ × ۱۵۵ و ۳۰۰ × ۱۴۰

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقدی ۷۰ تحویل

خرید سنگ کوارتز نما + قیمت فروش استثنایی

خرید سنگ کوارتز نما + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سنگ کوارتزیت در نمای ساختمان + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ کوارتزیت در نمای ساختمان + فروش عمده

از ۸۹۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۴۰ × ۳۰۰ و ۱۵۵ × ۳۲۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

فروش سنگ کوارتز بین کابینتی + قیمت خرید به صرفه

فروش سنگ کوارتز بین کابینتی + قیمت خرید به صرفه

از ۳.۶۰۰.۰۰۰ تا ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ × ۱۴۰ - ۳۰۰ × ۱۵۰

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و فروش سنگ کوارتز کابینت با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سنگ کوارتز کابینت با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سنگ کوارتز ساختمانی + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ کوارتز ساختمانی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سنگ کوارتز سفید کابینت + فروش صادراتی

خرید و قیمت سنگ کوارتز سفید کابینت + فروش صادراتی

از ۶۵۰.۰۰۰ تا ۸۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ × ۵۰ و ۱۰۰ × ۱۰۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت سنگ کوارتز ساختمان + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ کوارتز ساختمان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سنگ کوارتز سایلستون با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سنگ کوارتز سایلستون با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۷.۷۰۰.۰۰۰ تا ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۳*۳۰۰ و ۱۵۵*۳۲۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

قیمت خرید سنگ کوارتز مصنوعی با فروش عمده

قیمت خرید سنگ کوارتز مصنوعی با فروش عمده

از ۲.۶۰۰.۰۰۰ تا ۴.۸۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰*۶۰ و ۳۰*۶۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

خرید سنگ کوارتز سفید شیری + قیمت فروش استثنایی

خرید سنگ کوارتز سفید شیری + قیمت فروش استثنایی

از ۹۰۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۴۰ و ۶۰ × ۶۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت سنگ كوارتز كابينت + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ كوارتز كابينت + فروش عمده

از ۲.۶۰۰.۰۰۰ تا ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۴۰ × ۳۰۰ و ۱۵۵ × ۳۲۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

ارسال درخواست