logo

سیب قرمز

فروش سیب قرمز خشک شده + قیمت خرید به صرفه

فروش سیب قرمز خشک شده + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سیب زرد و قرمز + فروش عمده

خرید و قیمت سیب زرد و قرمز + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سیب قرمز محلی + فروش عمده

خرید و قیمت سیب قرمز محلی + فروش عمده

۳۳.۰۰۰ تا ۷۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سیب قرمز گالا با فروش عمده

قیمت خرید سیب قرمز گالا با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سیب قرمز صادراتی + خرید باور نکردنی

قیمت سیب قرمز صادراتی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سیب قرمز کوچک + خرید باور نکردنی

قیمت سیب قرمز کوچک + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سیب سوپر چیف + با فروش عمده

قیمت خرید سیب سوپر چیف + با فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۱۵ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سیب قرمز درختی همدان + قیمت فروش استثنایی

خرید سیب قرمز درختی همدان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید سیب قرمز صادراتی ارومیه + قیمت فروش استثنایی

خرید سیب قرمز صادراتی ارومیه + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید سیب قرمز مجلسی  + قیمت فروش استثنایی

خرید سیب قرمز مجلسی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

۷ الی ۱۰ کیلوی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت سیب قرمز فرانسه + خرید باور نکردنی

قیمت سیب قرمز فرانسه + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سیب قرمز لبنانی + فروش صادراتی

خرید و قیمت سیب قرمز لبنانی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش سیب قرمز دماوند با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سیب قرمز دماوند با شرایط فوق العاده

از ۵۹.۰۰۰ تا ۱۲۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ و ۴ کیلویی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید سیب قرمز کیلویی + فروش ویژه

قیمت خرید سیب قرمز کیلویی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید سیب قرمز محلی + قیمت فروش استثنایی

خرید سیب قرمز محلی + قیمت فروش استثنایی

از ۴۷.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سیب قرمز خشک + فروش صادراتی

خرید و قیمت سیب قرمز خشک + فروش صادراتی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سیب قرمز مشگین شهر + قیمت فروش استثنایی

خرید سیب قرمز مشگین شهر + قیمت فروش استثنایی

از ۴۸.۰۰۰ تا ۶۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

فروش میوه خشک سیب قرمز + قیمت خرید به صرفه

فروش میوه خشک سیب قرمز + قیمت خرید به صرفه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید سیب رد دلیشز + فروش ویژه

قیمت خرید سیب رد دلیشز + فروش ویژه

از ۴۵.۰۰۰ تا ۷۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱تا ۳/۵ کیلو گرم

بسته‌ بندی:

سبد

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سیب قرمز سمیرم + خرید باور نکردنی

قیمت سیب قرمز سمیرم + خرید باور نکردنی

از ۳۲.۵۰۰ تا ۷۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سیب قرمز آناناسی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سیب قرمز آناناسی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

قیمت خرید سیب قرمز سفت با فروش عمده

قیمت خرید سیب قرمز سفت با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سیب قرمز رد دلیشز + فروش عمده

خرید و قیمت سیب قرمز رد دلیشز + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سیب قرمز ایران + فروش عمده

خرید و قیمت سیب قرمز ایران + فروش عمده

از ۳۲.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید سیب قرمز تو سرخ + فروش ویژه

قیمت خرید سیب قرمز تو سرخ + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سیب قرمز خشک + خرید باور نکردنی

قیمت سیب قرمز خشک + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سیب قرمز ارومیه + خرید باور نکردنی

قیمت سیب قرمز ارومیه + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سیب قرمز اشنویه + فروش صادراتی

خرید و قیمت سیب قرمز اشنویه + فروش صادراتی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۲۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت سیب رد دلیشز + خرید باور نکردنی

قیمت سیب رد دلیشز + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سیب قرمز درختی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سیب قرمز درختی با کیفیت ارزان + خرید عمده

۲۰۰۰۰ الی ۳۵۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

سلفونی و کارتونی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

خرید و فروش سیب قرمز اصفهان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سیب قرمز اصفهان با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید سیب قرمز خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید سیب قرمز خشک + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سیب قرمز میراکل + فروش عمده

خرید و قیمت سیب قرمز میراکل + فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سیب ترش داخل قرمز + فروش صادراتی

خرید و قیمت سیب ترش داخل قرمز + فروش صادراتی

از ۲۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش سیب قرمز رگه دار + قیمت خرید به صرفه

فروش سیب قرمز رگه دار + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش سیب قرمز آبدار + قیمت خرید به صرفه

فروش سیب قرمز آبدار + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت میوه خشک سیب قرمز + خرید باور نکردنی

قیمت میوه خشک سیب قرمز + خرید باور نکردنی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید سیب قرمز صادراتی سبزوار + فروش ویژه

قیمت خرید سیب قرمز صادراتی سبزوار + فروش ویژه

از ۳۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰ تومان

اندازه:

متفاوت

بسته‌ بندی:

سبدی و کارتنی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سیب قرمز + فروش ویژه

قیمت خرید سیب قرمز + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۶۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سیب قرمز استخوانی + فروش ویژه

قیمت خرید سیب قرمز استخوانی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سیب قرمز خشک + فروش عمده

خرید و قیمت سیب قرمز خشک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سیب قرمز درجه یک + فروش صادراتی

خرید و قیمت سیب قرمز درجه یک + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سیب قرمز اردبیل عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سیب قرمز اردبیل عمده به صرفه و ارزان

از ۴۷.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱ تا ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سیب قرمز مراغه + فروش عمده

خرید و قیمت سیب قرمز مراغه + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید سیب قرمز استخوانی + قیمت فروش استثنایی

خرید سیب قرمز استخوانی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید و قیمت سیب قرمز سمیرم + فروش صادراتی

خرید و قیمت سیب قرمز سمیرم + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

۷ الی ۱۰ کیلوی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

خرید سیب قرمز تو سرخ + قیمت فروش استثنایی

خرید سیب قرمز تو سرخ + قیمت فروش استثنایی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سیب قرمز رسیده + فروش صادراتی

خرید و قیمت سیب قرمز رسیده + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سیب قرمز صادراتی ارومیه + فروش ویژه

قیمت خرید سیب قرمز صادراتی ارومیه + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید سیب قرمز خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید سیب قرمز خشک + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سیب قرمز خشک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سیب قرمز خشک عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش سیب رد دلشیز + قیمت خرید به صرفه

فروش سیب رد دلشیز + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید سیب قرمز لبنانی + قیمت فروش استثنایی

خرید سیب قرمز لبنانی + قیمت فروش استثنایی

از ۳۱.۰۰۰ تا ۶۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید سیب درختی قرمز با فروش عمده

قیمت خرید سیب درختی قرمز با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سیب قرمز تو سرخ + خرید باور نکردنی

قیمت سیب قرمز تو سرخ + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست