logo

ترشی فلفل

قیمت ترشی فلفل هالوپینو مهرام + خرید باور نکردنی

قیمت ترشی فلفل هالوپینو مهرام + خرید باور نکردنی

از ۳۶.۰۰۰ تا ۵۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۳۰ و ۶۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

جار شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید ترشی فلفل هالوپینو سحر + فروش ویژه

قیمت خرید ترشی فلفل هالوپینو سحر + فروش ویژه

از ۴۸.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۲۰ و ۳۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت ترشی فلفل بیور با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت ترشی فلفل بیور با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید ترشی فلفل هالوپینو قرمز با فروش عمده

قیمت خرید ترشی فلفل هالوپینو قرمز با فروش عمده

از ۵۷.۰۰۰ تا ۶۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۶۰ و ۶۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

جار شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت ترشی فلفل سبز بدر با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت ترشی فلفل سبز بدر با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید ترشی فلفل پاپریکا + فروش ویژه

قیمت خرید ترشی فلفل پاپریکا + فروش ویژه

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۹۰ و ۸۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

شرینک

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید ترشی فلفل هالوپینو + قیمت فروش استثنایی

خرید ترشی فلفل هالوپینو + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت ترشی فلفل سبز با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت ترشی فلفل سبز با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت ترشی فلفل کبابی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت ترشی فلفل کبابی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت ترشی فلفل هالوپینو + فروش صادراتی

خرید و قیمت ترشی فلفل هالوپینو + فروش صادراتی

از ۳۶.۰۰۰ تا ۴۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید ترشی فلفل هالوپینو کبابی + قیمت فروش استثنایی

خرید ترشی فلفل هالوپینو کبابی + قیمت فروش استثنایی

از ۲۷.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۷۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جار شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید ترشی فلفل هالوپینو بهروز + فروش ویژه

قیمت خرید ترشی فلفل هالوپینو بهروز + فروش ویژه

از ۵۱.۰۰۰ تا ۹۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۶۰ و ۱۴۶۰ گرم

بسته‌ بندی:

جار شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

ارسال درخواست