logo

تیغ جراحی

قیمت تیغ جراحی شماره ۱۲ + خرید باور نکردنی

قیمت تیغ جراحی شماره ۱۲ + خرید باور نکردنی

از ۱۹۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

بسته ۱۰۰ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت تیغ جراحی اتاق عمل + فروش عمده

خرید و قیمت تیغ جراحی اتاق عمل + فروش عمده

۲۳۰۰۰۰ تومان

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

۱۰۰ عددی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت خرید تیغ جراحی بیستوری + فروش ویژه

قیمت خرید تیغ جراحی بیستوری + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت تیغ جراحی ریبل + فروش عمده

خرید و قیمت تیغ جراحی ریبل + فروش عمده

از ۱۸۵.۰۰۰ تا ۲۹۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱۰ تا ۲۴

بسته‌ بندی:

۱۰۰ عددی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت تیغ جراحی شماره ۱۱ + فروش عمده

خرید و قیمت تیغ جراحی شماره ۱۱ + فروش عمده

از ۱۲.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

تکی و ۱۲ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید تیغ جراحی شماره ۲۳ + فروش ویژه

قیمت خرید تیغ جراحی شماره ۲۳ + فروش ویژه

از ۳۵.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۱۰۰ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت تیغ جراحی سوان مورتون + خرید باور نکردنی

قیمت تیغ جراحی سوان مورتون + خرید باور نکردنی

از ۲.۴۰۰.۰۰۰ تا ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

سایز ۱۰ و ۱۰۰۰ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید تیغ جراحی موریس شماره 11 + فروش ویژه

قیمت خرید تیغ جراحی موریس شماره 11 + فروش ویژه

۲۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ عددی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و فروش تیغ جراحی بیستوری با شرایط فوق العاده

خرید و فروش تیغ جراحی بیستوری با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید تیغ جراحی شماره 15 + قیمت فروش استثنایی

خرید تیغ جراحی شماره 15 + قیمت فروش استثنایی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

تکی و ۱۰۰ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید تیغ جراحی شماره 20 + فروش ویژه

قیمت خرید تیغ جراحی شماره 20 + فروش ویژه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

تکی و ۱۰۰ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست