logo

گز

خرید و قیمت گز لقمه ای اصفهان + فروش عمده

خرید و قیمت گز لقمه ای اصفهان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گز آردی بلداجی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز آردی بلداجی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۶۵.۰۰۰ تا ۴۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۸۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت گز لقمه ای مظفری با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز لقمه ای مظفری با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گز سوهان لقمه ای + فروش عمده

خرید و قیمت گز سوهان لقمه ای + فروش عمده

از ۶۰۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۸ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

فله ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید گز آردی اصفهان + قیمت فروش استثنایی

خرید گز آردی اصفهان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گز تازه اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید گز تازه اصفهان + فروش ویژه

از ۱۶۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش گز لقمه ای اصفهان + قیمت خرید به صرفه

فروش گز لقمه ای اصفهان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گز آردی اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز آردی اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گز 70 درصد پسته با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گز 70 درصد پسته با شرایط فوق العاده

از ۵۰۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گز لقمه ای اصفهان با فروش عمده

قیمت خرید گز لقمه ای اصفهان با فروش عمده

توافقی

اندازه:

سفارشی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گز آردی پسته ای + قیمت خرید به صرفه

فروش گز آردی پسته ای + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گز کرمانی اراک + فروش عمده

خرید و قیمت گز کرمانی اراک + فروش عمده

از ۶۱۵.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

فروش گز کرمانی عبدالرزاق + قیمت خرید به صرفه

فروش گز کرمانی عبدالرزاق + قیمت خرید به صرفه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۴۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت گز انگشت پیچ کرمانی + خرید باور نکردنی

قیمت گز انگشت پیچ کرمانی + خرید باور نکردنی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ تا ۳۳۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید گز بادامی کرمانی با فروش عمده

قیمت خرید گز بادامی کرمانی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید گز مخصوص تبریز + قیمت فروش استثنایی

خرید گز مخصوص تبریز + قیمت فروش استثنایی

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۲۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت گز برشی اصفهان + خرید باور نکردنی

قیمت گز برشی اصفهان + خرید باور نکردنی

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک تا دو کیلو

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت گز لقمه ای معراج + خرید باور نکردنی

قیمت گز لقمه ای معراج + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گز لقمه ای انتیک با فروش عمده

قیمت خرید گز لقمه ای انتیک با فروش عمده

از ۲۸۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

خرید و قیمت گز اعلای اصفهان + فروش صادراتی

خرید و قیمت گز اعلای اصفهان + فروش صادراتی

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۲۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۷۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

فروش گز آردی خانگی + قیمت خرید به صرفه

فروش گز آردی خانگی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید گز لقمه ای اصفهان + قیمت فروش استثنایی

خرید گز لقمه ای اصفهان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گز پسته ای آنتیک + خرید باور نکردنی

قیمت گز پسته ای آنتیک + خرید باور نکردنی

از ۲۳۰.۰۰۰ تا ۲۴۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

خرید گز آردی نیکومنش + قیمت فروش استثنایی

خرید گز آردی نیکومنش + قیمت فروش استثنایی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۳۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت گز آردی اصفهان + خرید باور نکردنی

قیمت گز آردی اصفهان + خرید باور نکردنی

از ۳۷۰.۰۰۰ تا ۴۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ و ۴۲ درصد

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید گز پسته کرمانی + قیمت فروش استثنایی

خرید گز پسته کرمانی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

خرید گز ساده خانگی + قیمت فروش استثنایی

خرید گز ساده خانگی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گز مظفری تهران + قیمت خرید به صرفه

فروش گز مظفری تهران + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گز اصفهان آردی + فروش صادراتی

خرید و قیمت گز اصفهان آردی + فروش صادراتی

از ۵۴۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

فروش گز شیرین اصفهان + قیمت خرید به صرفه

فروش گز شیرین اصفهان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گز سوهانی اصفهان + قیمت خرید به صرفه

فروش گز سوهانی اصفهان + قیمت خرید به صرفه

از ۶۰.۰۰۰ تا ۸۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰.۵ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید گز لقمه ای اصفهان با فروش عمده

قیمت خرید گز لقمه ای اصفهان با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گز آردی مظفری + فروش عمده

خرید و قیمت گز آردی مظفری + فروش عمده

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۴۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ تا ۳۰ عددی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گز آردی نهاوند + فروش عمده

خرید و قیمت گز آردی نهاوند + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گز سکه ای اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز سکه ای اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گز سکه ای آردی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید گز سکه ای آردی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سوهان گزی کرمانی + فروش عمده

خرید و قیمت سوهان گزی کرمانی + فروش عمده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت گز بلداجی اصفهان + فروش عمده

خرید و قیمت گز بلداجی اصفهان + فروش عمده

از ۷۳۰.۰۰۰ تا ۹۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش گز سکه ای کرمانی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گز سکه ای کرمانی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گز انگبین + فروش ویژه

قیمت خرید گز انگبین + فروش ویژه

از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

فروش گز اردی پسته ای + قیمت خرید به صرفه

فروش گز اردی پسته ای + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گز پسته ای مظفری + خرید باور نکردنی

قیمت گز پسته ای مظفری + خرید باور نکردنی

از ۲۰۵.۰۰۰ تا ۳۵۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت گز شاهکار بلداجی + فروش صادراتی

خرید و قیمت گز شاهکار بلداجی + فروش صادراتی

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گز مغز بادام + فروش ویژه

قیمت خرید گز مغز بادام + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید گز آردی خودکار + قیمت فروش استثنایی

خرید گز آردی خودکار + قیمت فروش استثنایی

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت گز لقمه ای صادراتی اصفهان + فروش عمده

خرید و قیمت گز لقمه ای صادراتی اصفهان + فروش عمده

از ۴۷۰.۰۰۰ تا ۶۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

فروش گز مخصوص پسته ای + قیمت خرید به صرفه

فروش گز مخصوص پسته ای + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گز آردی تبریز + فروش ویژه

قیمت خرید گز آردی تبریز + فروش ویژه

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۳۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ تا ۲۴ عدد

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گز لقمه ای کرمانی با فروش عمده

قیمت خرید گز لقمه ای کرمانی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گز لقمه ای اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید گز لقمه ای اصفهان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گز آیتونا با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز آیتونا با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۴۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گز جعبه فلزی + فروش عمده

خرید و قیمت گز جعبه فلزی + فروش عمده

از ۳۹۰.۰۰۰ تا ۴۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ و ۴۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و فروش گز سوغات تبریز با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گز سوغات تبریز با شرایط فوق العاده

۲۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت گز سکه ای مظفری + خرید باور نکردنی

قیمت گز سکه ای مظفری + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گز آردی شیرین + فروش عمده

خرید و قیمت گز آردی شیرین + فروش عمده

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۲۷۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

خرید و قیمت گز شکلاتی سکه + فروش عمده

خرید و قیمت گز شکلاتی سکه + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گز اصفهان فله + فروش ویژه

قیمت خرید گز اصفهان فله + فروش ویژه

از ۲۶۰.۰۰۰ تا ۲۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت خرید گز اصفهان عمده + فروش ویژه

قیمت خرید گز اصفهان عمده + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گز خوراکی اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز خوراکی اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گز سکه ای عتیق + فروش عمده

خرید و قیمت گز سکه ای عتیق + فروش عمده

از ۳۳۰.۰۰۰ تا ۷۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۴۵۰ الی ۱ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گز گردویی تبریز + فروش عمده

خرید و قیمت گز گردویی تبریز + فروش عمده

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۳۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت گز آردی کرمانی با کیفیت ارزان با خرید عمده

قیمت گز آردی کرمانی با کیفیت ارزان با خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گز رژیمی بدون قند + خرید باور نکردنی

قیمت گز رژیمی بدون قند + خرید باور نکردنی

از ۲۶۵.۰۰۰ تا ۴۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت گز آردی معراج + خرید باور نکردنی

قیمت گز آردی معراج + خرید باور نکردنی

از ۱۶۰.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید گز پسته ای دالمن + قیمت فروش استثنایی

خرید گز پسته ای دالمن + قیمت فروش استثنایی

از ۲۴۰.۰۰۰ تا ۹۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گز ساده اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید گز ساده اصفهان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گز انگشت پیچ همدان + قیمت خرید به صرفه

فروش گز انگشت پیچ همدان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گز آنتیک خاقانی  +  خرید باورنکردنی

قیمت گز آنتیک خاقانی + خرید باورنکردنی

از ۲۶۰.۰۰۰ تا ۳۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت گز پسته ای کرمانی + فروش صادراتی

خرید و قیمت گز پسته ای کرمانی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گز آردی اصفهان با فروش عمده

قیمت خرید گز آردی اصفهان با فروش عمده

از ۲۸۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت خرید گز پسته ای اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید گز پسته ای اصفهان + فروش ویژه

از ۲۹۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

خرید و فروش گز صادراتی کرمانی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گز صادراتی کرمانی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

آراد برندینگ

آراد برندینگ

خرید گز آردی ساعدی نیا + قیمت فروش استثنایی

خرید گز آردی ساعدی نیا + قیمت فروش استثنایی

از ۴۸۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت گز لقمه ای اصفهان + خرید باور نکردنی

قیمت گز لقمه ای اصفهان + خرید باور نکردنی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید گز سکه ای آردی + قیمت فروش استثنایی

خرید گز سکه ای آردی + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت گز فرامنش + فروش عمده

خرید و قیمت گز فرامنش + فروش عمده

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش گز شکلاتی اصفهان + قیمت خرید به صرفه

فروش گز شکلاتی اصفهان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید گز رژیمی شیرین + قیمت فروش استثنایی

خرید گز رژیمی شیرین + قیمت فروش استثنایی

از ۱۸۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید گز لقمه ای شاهکار + فروش ویژه

قیمت خرید گز لقمه ای شاهکار + فروش ویژه

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۳۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت گز پسته ای اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز پسته ای اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۵۵۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش گز اصل اصفهان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گز اصل اصفهان با شرایط فوق العاده

از ۲۶۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

قیمت گز بدون قند اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز بدون قند اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۸۷۰.۰۰۰ تا ۹۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت خرید گز آردی  خانگی + فروش ویژه

قیمت خرید گز آردی خانگی + فروش ویژه

از ۱۴۵.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش گز مخصوص مظفری با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گز مخصوص مظفری با شرایط فوق العاده

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

خرید گز زعفرانی اصفهان + قیمت فروش استثنایی

خرید گز زعفرانی اصفهان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گز ۲۸ درصد پسته کرمانی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید گز ۲۸ درصد پسته کرمانی عمده به صرفه و ارزان

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۲۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۴۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

خرید و قیمت گز لقمه ای اصفهان + فروش صادراتی

خرید و قیمت گز لقمه ای اصفهان + فروش صادراتی

از ۴۶۰.۰۰۰ تا ۵۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گز معراج 30 درصد + فروش ویژه

قیمت خرید گز معراج 30 درصد + فروش ویژه

۲۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۲ × ۲۹ × ۲۴

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت گز آردی کرمانی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز آردی کرمانی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت خرید گز کرمانی اصفهان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید گز کرمانی اصفهان عمده به صرفه و ارزان

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقدی

قیمت گز سکه عتیق + خرید باور نکردنی

قیمت گز سکه عتیق + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گز گردویی اصفهان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گز گردویی اصفهان با شرایط فوق العاده

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۴۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ × ۶۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت گز انگشتی اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گز انگشتی اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گز لقمه ای اصفهان با فروش عمده

قیمت خرید گز لقمه ای اصفهان با فروش عمده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتن متالایز

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

خرید و قیمت گز آردی در کرج + فروش عمده

خرید و قیمت گز آردی در کرج + فروش عمده

از ۳۱۰.۰۰۰ تا ۵۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ و ۴۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت گز مغزدار اصفهان + خرید باور نکردنی

قیمت گز مغزدار اصفهان + خرید باور نکردنی

از ۲۶۵.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ × ۴۰ - ۵۰ × ۷۰

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

۶۰ نقد ۴۰ تحویل

قیمت خرید گز زعفرانی مظفری + فروش ویژه

قیمت خرید گز زعفرانی مظفری + فروش ویژه

از ۳۲۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ تا ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقدی - ۶۰ تحویل