logo

مریم آقاجانی

قیمت خرید درب ضد سرقت سفید مدرن + فروش ویژه

قیمت خرید درب ضد سرقت سفید مدرن + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید درب ضد سرقت منزل + فروش ویژه

قیمت خرید درب ضد سرقت منزل + فروش ویژه

از ۳.۶۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰در۲۱۰ و ۱۲۰در۲۲۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید درب ضد سرقت مدرن + فروش ویژه

قیمت خرید درب ضد سرقت مدرن + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت درب ضد سرقت در اهواز با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت درب ضد سرقت در اهواز با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید در ضد سرقت مدرن + قیمت فروش استثنایی

خرید در ضد سرقت مدرن + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت درب ضد سرقت در تبریز با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت درب ضد سرقت در تبریز با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۵.۸۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۵در۲۱۰ و ۱۱۰در۲۱۰

بسته‌ بندی:

پلاستیک حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید درب های ضد سرقت ترک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید درب های ضد سرقت ترک عمده به صرفه و ارزان

از ۹.۷۹۰.۰۰۰ تا ۱۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰*۱۰۵ و ۲۲۰*۱۰۵

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید درب ضد سرقت فلزی + فروش ویژه

قیمت خرید درب ضد سرقت فلزی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش درب ضد سرقت مدل آبنوس + قیمت خرید به صرفه

فروش درب ضد سرقت مدل آبنوس + قیمت خرید به صرفه

از ۶.۰۱۰۰.۰۰۰ تا ۷.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰ × ۲۱۰ و ۱۱۵ × ۲۱۱

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت درب ضد سرقت آپارتمانی + فروش عمده

خرید و قیمت درب ضد سرقت آپارتمانی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید درب ضد سرقت جدید + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت جدید + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید درب ضد سرقت چوبی تهران + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت چوبی تهران + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت درب ضد سرقت چینی + فروش عمده

خرید و قیمت درب ضد سرقت چینی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت درب ضد سرقت فلزی مدرن با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت درب ضد سرقت فلزی مدرن با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید درب ضد سرقت شیراز + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت شیراز + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت درب ضد سرقت آهنی + فروش صادراتی

خرید و قیمت درب ضد سرقت آهنی + فروش صادراتی

از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

کوچک و بزرگ

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت درب ضد سرقت اهواز + فروش عمده

خرید و قیمت درب ضد سرقت اهواز + فروش عمده

از ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰*۱۰۵ و ۲۴۰*۱۷۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

فروش درب ضد سرقت سفید چوبی + قیمت خرید به صرفه

فروش درب ضد سرقت سفید چوبی + قیمت خرید به صرفه

از ۳.۷۰۰.۰۰۰ تا ۶.۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰ × ۲۱۰ - ۱۱۰ × ۱۸۲

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت درب ضد سرقت سفید ترک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت درب ضد سرقت سفید ترک با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ × ۲۱۰ الی ۱۱۰ × ۲۱۵

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید درب ضد سرقت خانه + فروش ویژه

قیمت خرید درب ضد سرقت خانه + فروش ویژه

از ۳.۵۰۰.۰۰۰ تا ۶.۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰در۲۱۰ و ۱۲۰در۲۲۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت درب ضد سرقت مدرن + خرید باور نکردنی

قیمت درب ضد سرقت مدرن + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت درب های ضد سرقت سبلان + خرید باور نکردنی

قیمت درب های ضد سرقت سبلان + خرید باور نکردنی

از ۵.۱۷۰.۰۰۰ تا ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰*۱۰۵ و ۲۱۰*۱۱۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید درب ضد سرقت سفید + فروش ویژه

قیمت خرید درب ضد سرقت سفید + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت درب ضد سرقت در کرمان + خرید باور نکردنی

قیمت درب ضد سرقت در کرمان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت درب ضد سرقت مدرن + فروش صادراتی

خرید و قیمت درب ضد سرقت مدرن + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید درب ضد سرقت طرح ونوس + فروش ویژه

قیمت خرید درب ضد سرقت طرح ونوس + فروش ویژه

از ۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰*۱۰۵ و ۲۱۰*۱۱۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت درب ضد سرقت فلزی دو لنگه + فروش عمده

خرید و قیمت درب ضد سرقت فلزی دو لنگه + فروش عمده

از ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۲۰ × ۱۱۰ و ۲۰۰ × ۱۰۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید درب ضد سرقت تبریز + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت تبریز + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید درب ضد سرقت چوب گردو + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت چوب گردو + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت درب ضد سرقت ونوس با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت درب ضد سرقت ونوس با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۴.۵۰۰.۰۰۰ تا ۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۵*۲۱۰ - ۱۱۰* ۲۱۵

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید درب ضد سرقت شیشه ای + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت شیشه ای + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید درب ضد سرقت ضد حریق + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت ضد حریق + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید درب ضد سرقت ترک + فروش ویژه

قیمت خرید درب ضد سرقت ترک + فروش ویژه

از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰*۲۱۰ و ۱۱۵*۲۱۵

بسته‌ بندی:

استرچ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت درب ضد سرقت ارومیه + فروش عمده

خرید و قیمت درب ضد سرقت ارومیه + فروش عمده

از ۱.۲۵۰.۰۰۰ تا ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۵*۱۱۵ تا ۱۱۱*۱۱۷

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت درب ضد سرقت سفید طلایی + فروش عمده

خرید و قیمت درب ضد سرقت سفید طلایی + فروش عمده

از ۱۲.۶۰۰.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰ × ۱۱۰ و ۲۱۰ × ۱۰۵

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید درب ضد سرقت cnc عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید درب ضد سرقت cnc عمده به صرفه و ارزان

از ۸.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰ × ۱۱۰ تا ۲۰۵ × ۱۰۵

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت درب ضد سرقت ترک اصل + خرید باور نکردنی

قیمت درب ضد سرقت ترک اصل + خرید باور نکردنی

از ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ تا ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰*۲۱۰ - ۱۰۵*۲۱۵

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید درب ضد سرقت لوکس + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت لوکس + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید درب ضد سرقت لاکچری با فروش عمده

قیمت خرید درب ضد سرقت لاکچری با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید درب ضد سرقت لامینوکس + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت لامینوکس + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت درب ضد سرقت ایرانی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت درب ضد سرقت ایرانی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۳.۵۰۰.۰۰۰ تا ۴.۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰در۲۱۰ و ۱۲۰در۲۲۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید درب ضد سرقت فلزی + فروش ویژه

قیمت خرید درب ضد سرقت فلزی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت درب های ضد سرقت کامپوزیتی + فروش عمده

خرید و قیمت درب های ضد سرقت کامپوزیتی + فروش عمده

از ۴.۶۲۰.۰۰۰ تا ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۵*۲۱۰ و ۲۱۰*۱۱۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید درب ضد سرقت استیل + فروش ویژه

قیمت خرید درب ضد سرقت استیل + فروش ویژه

از ۲.۴۴۰.۰۰۰ تا ۲.۸۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰ × ۱۰۰ و ۲۱۰ × ۱۱۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد _ ۶۰ تحویل

خرید درب ضد سرقت تک لنگه + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت تک لنگه + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید درب ضد سرقت مدرن ترک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید درب ضد سرقت مدرن ترک عمده به صرفه و ارزان

از ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۲۰در۱۱۰ - ۲۰۰در۱۰۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل بار

خرید درب ضد سرقت چوبی فلزی + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت چوبی فلزی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت درب های ضد سرقت جدید + خرید باور نکردنی

قیمت درب های ضد سرقت جدید + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید درب استیل ضد سرقت + فروش ویژه

قیمت خرید درب استیل ضد سرقت + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید درب ضد سرقت لوکس ایرانی + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت لوکس ایرانی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۴.۲۵۰.۰۰۰ تا ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰ × ۱۱۰ و ۱۱۰ × ۲۰۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید درب ضد سرقت فلزی سفید + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت فلزی سفید + قیمت فروش استثنایی

از ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰*۱۱۰

بسته‌ بندی:

کارتن

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل بار

خرید درب ضد سرقت دو لنگه + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت دو لنگه + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید درب ضد سرقت بوشهر عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید درب ضد سرقت بوشهر عمده به صرفه و ارزان

از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

کوچک و بزرگ

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت درب ضد سرقت کاوه + فروش عمده

خرید و قیمت درب ضد سرقت کاوه + فروش عمده

از ۵.۶۰۰.۰۰۰ تا ۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰ × ۱۱۰ و ۲۱۰ × ۱۰۵

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید درب ضد سرقت رنگی + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت رنگی + قیمت فروش استثنایی

از ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰*۲۱۰ تا ۱۱۵*۲۱۵

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت درب ضد سرقت ترک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت درب ضد سرقت ترک با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت درب های ضد سرقت لاکچری + فروش عمده

خرید و قیمت درب های ضد سرقت لاکچری + فروش عمده

از ۴.۵۰۰.۰۰۰ تا ۷.۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸*۱ و ۸*۱.۵ متر

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید درب ضد سرقت رنگ چوب + فروش ویژه

قیمت خرید درب ضد سرقت رنگ چوب + فروش ویژه

۱.۳۰۰.۰۰۰ تا ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰*۱۴۰ تا ۱۲۰*۱۱۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت درب ضد سرقت روکش راش + خرید باور نکردنی

قیمت درب ضد سرقت روکش راش + خرید باور نکردنی

از ۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰*۱۱۰ و ۲۱۱*۱۱۵

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت درب ضد سرقت در اصفهان + فروش عمده

خرید و قیمت درب ضد سرقت در اصفهان + فروش عمده

از ۵.۶۰۰.۰۰۰ تا ۸.۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۵ در ۲۱۰ سانتی

بسته‌ بندی:

پلاستیک حباب دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت درب ضد سرقت سفید فلزی + فروش عمده

خرید و قیمت درب ضد سرقت سفید فلزی + فروش عمده

از ۵.۷۰۰.۰۰۰ تا ۱۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰*۱۰۵ - ۲۱۰*۱۱۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید درب ضد سرقت روکش فلز + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت روکش فلز + قیمت فروش استثنایی

از ۵.۵۰۰.۰۰۰ تا ۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰*۱۱۰ و ۲۱۰*۱۴۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید درب ضد سرقت ترک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید درب ضد سرقت ترک عمده به صرفه و ارزان

از ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰در۲۱۰ و ۱۸۰در۲۱۷

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید درب ضد سرقت افرا قائمشهر با فروش عمده

قیمت خرید درب ضد سرقت افرا قائمشهر با فروش عمده

از ۵.۲۵۰.۰۰۰ تا ۹.۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰ * ۲۱۰ الی ۱۱۵ * ۲۱۵

بسته‌ بندی:

سلفون

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید درب ضد سرقت چوب راش + فروش ویژه

قیمت خرید درب ضد سرقت چوب راش + فروش ویژه

از ۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰ × ۱۱۰ تا ۲۰۰ × ۹۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

قیمت درب ضد سرقت مشهد + خرید باور نکردنی

قیمت درب ضد سرقت مشهد + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید درب ضد سرقت جدید + فروش ویژه

قیمت خرید درب ضد سرقت جدید + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت درب ضد سرقت وارداتی + فروش عمده

خرید و قیمت درب ضد سرقت وارداتی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت افرا درب سلماس + فروش عمده

خرید و قیمت افرا درب سلماس + فروش عمده

از ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰ × ۲۱۰ و ۱۱۲ × ۲۱۲

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید درب ضد سرقت فلزی سفید + فروش ویژه

قیمت خرید درب ضد سرقت فلزی سفید + فروش ویژه

از ۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۵ × ۲۱۰ تا ۱۱۰ × ۲۱۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

خرید و فروش درب ضد سرقت شیک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش درب ضد سرقت شیک با شرایط فوق العاده

از ۵.۲۵۰.۰۰۰ تا ۷.۵۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰*۱۱۰ تا ۲۳۰*۱۲۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

تحویل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید درب ضد سرقت مدرن + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت مدرن + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت درب ضد سرقت اراک + خرید باور نکردنی

قیمت درب ضد سرقت اراک + خرید باور نکردنی

از ۴.۶۰۰.۰۰۰ تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰ × ۱۰۵

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید درب ضد سرقت شیشه دار + قیمت فروش استثنایی

خرید درب ضد سرقت شیشه دار + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش درب ضد سرقت سفید ترک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش درب ضد سرقت سفید ترک با شرایط فوق العاده

از ۳.۷۰۰.۰۰۰ تا ۵.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰ * ۲۱۰ الی ۱۱۵ * ۲۱۵

بسته‌ بندی:

سلفون

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید درب ضد سرقت آبنوس با فروش عمده

قیمت خرید درب ضد سرقت آبنوس با فروش عمده

از ۹.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۵*۲۱۰ و ۱۱۰* ۲۱۵

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت درب ضد سرقت رنگ قهوه ای سوخته + خرید باور نکردنی

قیمت درب ضد سرقت رنگ قهوه ای سوخته + خرید باور نکردنی

از ۱.۲۰۰.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۲۰*۵۰ تا ۲۱۰* ۵۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

فروش  درب ضد سرقت افرا + قیمت خرید به صرفه

فروش درب ضد سرقت افرا + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰*۲۱۰ - ۱۰۵*۲۱۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت درب ضد سرقت کلاسیک + فروش عمده

خرید و قیمت درب ضد سرقت کلاسیک + فروش عمده

از ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰ × ۲۱۰ و ۱۱۲ × ۲۱۲

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید درب ضد سرقت کلاسیک سفید عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید درب ضد سرقت کلاسیک سفید عمده به صرفه و ارزان

از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰ × ۹۰ و ۲۰۰ × ۱۱۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت درب ضد سرقت ترموود با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت درب ضد سرقت ترموود با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰ × ۱۰۰ و ۲۰۰ × ۱۰۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت درب ضد سرقت مدرن طوسی + فروش عمده

خرید و قیمت درب ضد سرقت مدرن طوسی + فروش عمده

از ۵.۳۵۰.۰۰۰ تا ۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۵ * ۲۱۰ - ۱۱۰ * ۲۱۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

فروش درب مدرن حیاط + قیمت خرید به صرفه

فروش درب مدرن حیاط + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت درب ضد سرقت ونوس سفید + خرید باور نکردنی

قیمت درب ضد سرقت ونوس سفید + خرید باور نکردنی

از ۷.۲۰۰.۰۰۰ تا ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۵ × ۲۱۰ تا ۱۱۰ × ۲۱۰

بسته‌ بندی:

نایلون حباب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید درب ضد سرقت فلزی ترک + فروش ویژه

قیمت خرید درب ضد سرقت فلزی ترک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت درب ضد سرقت چوب راش + فروش صادراتی

خرید و قیمت درب ضد سرقت چوب راش + فروش صادراتی

از ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱۰ × ۱۱۰ و ۲۰۰ × ۱۰۰

بسته‌ بندی:

نایلون حبابدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

ارسال درخواست