logo

محمد یزدیان

فروش زیتون پرورده در اصفهان + قیمت خرید به صرفه

فروش زیتون پرورده در اصفهان + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی درب دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت زیتون عسلی + فروش عمده

خرید و قیمت زیتون عسلی + فروش عمده

از ۲۴۰.۰۰۰ تا ۳۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۲۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید زیتون پرورده سبز + فروش ویژه

قیمت خرید زیتون پرورده سبز + فروش ویژه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۲۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰۰ و ۱۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت سیر تند همدان + فروش عمده

خرید و قیمت سیر تند همدان + فروش عمده

از ۸۴.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

نیم و یک کیلو

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید زیتون طارم زنجان + فروش ویژه

قیمت خرید زیتون طارم زنجان + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

خرید زیتون پرورده اصل + قیمت فروش استثنایی

خرید زیتون پرورده اصل + قیمت فروش استثنایی

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید زیتون سیاه شور + قیمت فروش استثنایی

خرید زیتون سیاه شور + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

قیمت زیتون شور سحر + خرید باور نکردنی

قیمت زیتون شور سحر + خرید باور نکردنی

از ۷۷.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۶۴۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید زیتون پرورده درجه یک + قیمت فروش استثنایی

خرید زیتون پرورده درجه یک + قیمت فروش استثنایی

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت زیتون بیژن بی هسته + فروش عمده

خرید و قیمت زیتون بیژن بی هسته + فروش عمده

از ۷۸.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۳۰ و ۶۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید زیتون پرورده تک نفره + قیمت فروش استثنایی

خرید زیتون پرورده تک نفره + قیمت فروش استثنایی

از ۲۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ تا ۸۵ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید زیتون پرورده آرشیا با فروش عمده

قیمت خرید زیتون پرورده آرشیا با فروش عمده

از ۲۶۰.۰۰۰ تا ۲۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت زیتون سبز طارم + فروش عمده

خرید و قیمت زیتون سبز طارم + فروش عمده

از ۱۶۰.۰۰۰ تا ۱۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید زیتون بی هسته فله + فروش ویژه

قیمت خرید زیتون بی هسته فله + فروش ویژه

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۷۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت زیتون پرورده بسته بندی + فروش عمده

خرید و قیمت زیتون پرورده بسته بندی + فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید زیتون پرورده شیشه ای + قیمت فروش استثنایی

خرید زیتون پرورده شیشه ای + قیمت فروش استثنایی

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۹۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید زیتون سیاه لوراس ترکیه + قیمت فروش استثنایی

خرید زیتون سیاه لوراس ترکیه + قیمت فروش استثنایی

از ۳۳۰.۰۰۰ تا ۵۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ تا ۱۶۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت زیتون سبز شیراز + فروش عمده

خرید و قیمت زیتون سبز شیراز + فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید زیتون سیاه در ایران + فروش ویژه

قیمت خرید زیتون سیاه در ایران + فروش ویژه

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

خرید زیتون دودی لوراس + قیمت فروش استثنايی

خرید زیتون دودی لوراس + قیمت فروش استثنايی

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۸۰۰ تا ۲ کیلو گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت زیتون سبز طارم + خرید باور نکردنی

قیمت زیتون سبز طارم + خرید باور نکردنی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

ارسال درخواست