logo

مریم مولایی

قیمت خرید تن ماهی 180 گرمی لادن با فروش عمده

قیمت خرید تن ماهی 180 گرمی لادن با فروش عمده

۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت تن ماهی 120 گرمی مکنزی + فروش صادراتی

خرید و قیمت تن ماهی 120 گرمی مکنزی + فروش صادراتی

۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش کنسرو تن ماهی کم چرب + قیمت خرید به صرفه

فروش کنسرو تن ماهی کم چرب + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید تن ماهی روغن زیتون شیلتون + فروش ویژه

قیمت خرید تن ماهی روغن زیتون شیلتون + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت تن ماهی فلفلی درجه یک + فروش عمده

خرید و قیمت تن ماهی فلفلی درجه یک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش تن ماهی تاپسی عمده + قیمت خرید به صرفه

فروش تن ماهی تاپسی عمده + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش کنسرو ماهی سالمون ماهیار + قیمت خرید به صرفه

فروش کنسرو ماهی سالمون ماهیار + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید تن ماهی 180 گرمی شبنم + فروش ویژه

قیمت خرید تن ماهی 180 گرمی شبنم + فروش ویژه

۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت تن ماهی شباب فانوس چابهار + فروش صادراتی

خرید و قیمت تن ماهی شباب فانوس چابهار + فروش صادراتی

۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید تن ماهی مکنزی ۱۸۰ گرمی + قیمت فروش استثنایی

خرید تن ماهی مکنزی ۱۸۰ گرمی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید تن ماهی مکنزی ارزان + فروش ویژه

قیمت خرید تن ماهی مکنزی ارزان + فروش ویژه

از ۸۵.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کنسرو ماهی خوشتون + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنسرو ماهی خوشتون + فروش صادراتی

از ۳۶.۰۰۰ تا ۶۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۵ تا ۳۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید تن ماهی شیلتون باکسی با فروش عمده

قیمت خرید تن ماهی شیلتون باکسی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کنسرو تن ماهی ساردین با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کنسرو تن ماهی ساردین با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید تن ماهی شینل 180 گرمی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید تن ماهی شینل 180 گرمی عمده به صرفه و ارزان

۶۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید تن ماهی 120 گرمی شیلتون + قیمت فروش استثنایی

خرید تن ماهی 120 گرمی شیلتون + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش کنسرو تن ماهی زشک + قیمت خرید به صرفه

فروش کنسرو تن ماهی زشک + قیمت خرید به صرفه

از ۲۷.۰۰۰ تا ۳۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ و ۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش تن ماهی 120 گرمی طبیعت با شرایط فوق العاده

خرید و فروش تن ماهی 120 گرمی طبیعت با شرایط فوق العاده

۶۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش تن ماهی شویدی لادن + قیمت خرید به صرفه

فروش تن ماهی شویدی لادن + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید تن ماهی ریحانه + قیمت فروش استثنایی

خرید تن ماهی ریحانه + قیمت فروش استثنایی

۳۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت تن ماهی مکنزی با شوید + فروش عمده

خرید و قیمت تن ماهی مکنزی با شوید + فروش عمده

از ۷۲.۰۰۰ تا ۷۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳ تا ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت تن ماهی خوشبخت شوید + خرید باور نکردنی

قیمت تن ماهی خوشبخت شوید + خرید باور نکردنی

از ۶۷.۰۰۰ تا ۹۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ و ۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید تن ماهی رابینسون + فروش ویژه

قیمت خرید تن ماهی رابینسون + فروش ویژه

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید تن ماهی 120 گرمی تحفه با فروش عمده

قیمت خرید تن ماهی 120 گرمی تحفه با فروش عمده

۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت تن ماهی 150 گرمی طبیعت + فروش صادراتی

خرید و قیمت تن ماهی 150 گرمی طبیعت + فروش صادراتی

۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید تن ماهی 120 گرمی اویلا عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید تن ماهی 120 گرمی اویلا عمده به صرفه و ارزان

۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت تن ماهی کیلکا شنگر با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت تن ماهی کیلکا شنگر با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش تن ماهی قزل آلا ماهیار + قیمت خرید به صرفه

فروش تن ماهی قزل آلا ماهیار + قیمت خرید به صرفه

۳۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید کنسرو تن ماهی شبنم + قیمت فروش استثنایی

خرید کنسرو تن ماهی شبنم + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کنسرو ماهی گیلانی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کنسرو ماهی گیلانی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید تن ماهی خوشبخت ۱۸۰ گرمی + فروش ویژه

قیمت خرید تن ماهی خوشبخت ۱۸۰ گرمی + فروش ویژه

از ۸۶.۰۰۰ تا ۹۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

توافقی

قیمت تن ماهی 180 گرمی شیلتون + خرید باور نکردنی

قیمت تن ماهی 180 گرمی شیلتون + خرید باور نکردنی

۷۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت تن ماهی تحفه 150 گرمی + فروش عمده

خرید و قیمت تن ماهی تحفه 150 گرمی + فروش عمده

۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت تن ماهی طاها + فروش عمده

خرید و قیمت تن ماهی طاها + فروش عمده

۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت کنسرو تن ماهی در آب نمک + خرید باور نکردنی

قیمت کنسرو تن ماهی در آب نمک + خرید باور نکردنی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ و ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

فروش تن ماهی سبزیجات معطر + قیمت خرید به صرفه

فروش تن ماهی سبزیجات معطر + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید تن ماهی خوش طعم + قیمت فروش استثنایی

خرید تن ماهی خوش طعم + قیمت فروش استثنایی

از ۵۶.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ و ۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش حلوا ارده جنوبی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش حلوا ارده جنوبی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید تن ماهی خوشبخت فلفلی + قیمت فروش استثنایی

خرید تن ماهی خوشبخت فلفلی + قیمت فروش استثنایی

از ۶۴.۰۰۰ تا ۸۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ و ۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت تن ماهی قلب جنوب + خرید باور نکردنی

قیمت تن ماهی قلب جنوب + خرید باور نکردنی

۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید کنسرو ماهی ساردین لافیش + قیمت فروش استثنایی

خرید کنسرو ماهی ساردین لافیش + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش تن ماهی طعم دار با شرایط فوق العاده

خرید و فروش تن ماهی طعم دار با شرایط فوق العاده

از ۵۵.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ و ۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست