logo

محسن موحدنسب

قیمت خرید ویلچر برقی در شیراز با فروش عمده

قیمت خرید ویلچر برقی در شیراز با فروش عمده

از ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵ الی ۵۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

تکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید ویلچر پله رو برقی dta + قیمت فروش استثنایی

خرید ویلچر پله رو برقی dta + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید ویلچر برقی صورتی + قیمت فروش استثنایی

خرید ویلچر برقی صورتی + قیمت فروش استثنایی

از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵ الی ۶۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت ویلچر برقی تخت شو + فروش عمده

خرید و قیمت ویلچر برقی تخت شو + فروش عمده

از ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۹۶ × ۶۶ × ۹۴

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

ضمانت نامه

خرید و قیمت ویلچر برقی کرمان + فروش عمده

خرید و قیمت ویلچر برقی کرمان + فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵ لی ۵۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

تکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

فروش ویلچر برقی کنترلی + قیمت خرید به صرفه

فروش ویلچر برقی کنترلی + قیمت خرید به صرفه

از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵ الی ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

تکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید ویلچر برقی در کرج با فروش عمده

قیمت خرید ویلچر برقی در کرج با فروش عمده

از ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵ الی ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت ویلچر برقی ریموت دار + فروش صادراتی

خرید و قیمت ویلچر برقی ریموت دار + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت ویلچر برقی استیل + فروش عمده

خرید و قیمت ویلچر برقی استیل + فروش عمده

از ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ الی ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید ویلچر پله رو برقی تسمه ای + قیمت فروش استثنایی

خرید ویلچر پله رو برقی تسمه ای + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت ویلچر برقی پله رو تسمه ای + فروش صادراتی

خرید و قیمت ویلچر برقی پله رو تسمه ای + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت ویلچر پله رو ارزان + خرید باور نکردنی

قیمت ویلچر پله رو ارزان + خرید باور نکردنی

از ۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تا ۹۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

خرید ویلچر پله رو برقی + قیمت فروش استثنایی

خرید ویلچر پله رو برقی + قیمت فروش استثنایی

از ۴۵.۹۰۰.۰۰۰ تا ۵۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۸ × ۱۰۴ _ ۴۰ × ۱۰۴

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت ویلچر برقی ایزی موبیل + خرید باور نکردنی

قیمت ویلچر برقی ایزی موبیل + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش ویلچر برقی سبک + قیمت خرید به صرفه

فروش ویلچر برقی سبک + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت ویلچر برقی زینگر + فروش عمده

خرید و قیمت ویلچر برقی زینگر + فروش عمده

از ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ الی ۵۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید ویلچر برقی خارجی + قیمت فروش استثنایی

خرید ویلچر برقی خارجی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت ویلچر برقی در ایران + فروش عمده

خرید و قیمت ویلچر برقی در ایران + فروش عمده

از ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵ الی ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

تکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید ویلچر برقی پله رو ایرانی + قیمت فروش استثنایی

خرید ویلچر برقی پله رو ایرانی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت ویلچر برقی در رشت + فروش عمده

خرید و قیمت ویلچر برقی در رشت + فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ الی ۶۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

تکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

فروش ویلچر برقی مسافرتی + قیمت خرید به صرفه

فروش ویلچر برقی مسافرتی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت ویلچر پله رو تسمه ای + خرید باور نکردنی

قیمت ویلچر پله رو تسمه ای + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت ویلچر برقی مشهد + فروش عمده

خرید و قیمت ویلچر برقی مشهد + فروش عمده

از ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ الی ۶۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

تکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید ویلچر برقی همدان با فروش عمده

قیمت خرید ویلچر برقی همدان با فروش عمده

از ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ الی ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

تکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت ویلچر برقی تهران + فروش عمده

خرید و قیمت ویلچر برقی تهران + فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵ الی ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

تکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت ویلچر برقی پله رو خارجی + خرید باور نکردنی

قیمت ویلچر برقی پله رو خارجی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست