logo

جواد حلیمی

قیمت خرید برنج خارجی گرگان + فروش ویژه

قیمت خرید برنج خارجی گرگان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج ایرانی فجر ممتاز  + فروش ویژه

قیمت خرید برنج ایرانی فجر ممتاز + فروش ویژه

از ۷۳۰.۰۰۰ تا ۱.۶۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت برنج ایرانی هاشمی گلستان + فروش عمده

خرید و قیمت برنج ایرانی هاشمی گلستان + فروش عمده

۶۰۷.۰۰۰ تا ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴.۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید برنج سبوس دار با فروش عمده

قیمت خرید برنج سبوس دار با فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش برنج طارم شکسته گلستان + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج طارم شکسته گلستان + قیمت خرید به صرفه

از ۳۴۵.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴.۵ تا ۱۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید برنج گلالک شوشتر + فروش ویژه

قیمت خرید برنج گلالک شوشتر + فروش ویژه

از ۷۵۰.۰۰۰ تا ۷۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۱۰۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید برنج تایلندی هومالی گرید a + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج تایلندی هومالی گرید a + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج شیرین دره با فروش عمده

قیمت خرید برنج شیرین دره با فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت برنج دانه بلند لوکس + فروش عمده

خرید و قیمت برنج دانه بلند لوکس + فروش عمده

از ۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید برنج نیم دانه آستانه اشرفیه + فروش ویژه

قیمت خرید برنج نیم دانه آستانه اشرفیه + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت برنج طارم جنوب + خرید باور نکردنی

قیمت برنج طارم جنوب + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت برنج صدری افغانستان + خرید باور نکردنی

قیمت برنج صدری افغانستان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت برنج هومالی تایلندی البرز + خرید باور نکردنی

قیمت برنج هومالی تایلندی البرز + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش برنج هندی هایلی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش برنج هندی هایلی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج ایرانی دودی + فروش ویژه

قیمت خرید برنج ایرانی دودی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج هندی کیلویی + فروش عمده

خرید و قیمت برنج هندی کیلویی + فروش عمده

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ الی ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید برنج مرودشت + فروش ویژه

قیمت خرید برنج مرودشت + فروش ویژه

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید برنج هندی دانه بلند + فروش ویژه

قیمت خرید برنج هندی دانه بلند + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج ایرانی آرتا رحیمی + فروش ویژه

قیمت خرید برنج ایرانی آرتا رحیمی + فروش ویژه

از ۱۱۹.۰۰۰ تا ۱۳۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت برنج ایرانی آشوران + فروش عمده

خرید و قیمت برنج ایرانی آشوران + فروش عمده

از ۴۳۰.۰۰۰ تا ۴۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت برنج دمسیاه اصل + خرید باور نکردنی

قیمت برنج دمسیاه اصل + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج ایرانی آوازه + فروش عمده

خرید و قیمت برنج ایرانی آوازه + فروش عمده

از ۶۳۰.۰۰۰ تا ۶۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت برنج هاشمی ممتاز گیلان + فروش عمده

خرید و قیمت برنج هاشمی ممتاز گیلان + فروش عمده

۵۵۰.۰۰۰ تا ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه گونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش برنج هندی مرغوب با شرایط فوق العاده

خرید و فروش برنج هندی مرغوب با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش برنج هاشمی گلستان شهروند + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج هاشمی گلستان شهروند + قیمت خرید به صرفه

از ۵۸۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۷ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت برنج سفید پاکستانی + خرید باور نکردنی

قیمت برنج سفید پاکستانی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج خارجی محسن  + فروش عمده

خرید و قیمت برنج خارجی محسن + فروش عمده

از ۵۵۰.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید برنج خارجی کیلویی + فروش ویژه

قیمت خرید برنج خارجی کیلویی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج ایرانی هاشمی لنگرود + فروش عمده

خرید و قیمت برنج ایرانی هاشمی لنگرود + فروش عمده

از ۶۴۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

سه تا ده کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه‌ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید برنج ایرانی هاشمی دودی + فروش ویژه

قیمت خرید برنج ایرانی هاشمی دودی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج طبیعت استیم + فروش عمده

خرید و قیمت برنج طبیعت استیم + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش برنج ایرانی ویژه گلستان + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج ایرانی ویژه گلستان + قیمت خرید به صرفه

از ۲۸۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲.۲۶ تا ۴.۵ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت برنج هایلی شیرودی + خرید باور نکردنی

قیمت برنج هایلی شیرودی + خرید باور نکردنی

از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۸۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴.۵ تا ۱۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

فروش برنج پاکستانی شیجان + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج پاکستانی شیجان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج ایرانی فجر + فروش عمده

خرید و قیمت برنج ایرانی فجر + فروش عمده

از ۵۷۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۳۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید برنج خارجی محسن عمده به صرفه ارزان

قیمت خرید برنج خارجی محسن عمده به صرفه ارزان

از ۴۸۰.۰۰۰ تا ۶۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ تا ۶۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

تحویل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت برنج چمپا گلستان + خرید باور نکردنی

قیمت برنج چمپا گلستان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج ماهان + فروش ویژه

قیمت خرید برنج ماهان + فروش ویژه

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۱۲۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت برنج ایرانی طبیعت + خرید باور نکردنی

قیمت برنج ایرانی طبیعت + خرید باور نکردنی

از ۶۲۰.۰۰۰ تا ۸۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید برنج هندی درجه یک + فروش ویژه

قیمت خرید برنج هندی درجه یک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش برنج درزی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش برنج درزی با شرایط فوق العاده

از ۸۴.۰۰۰ تا ۱۲۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت برنج ایرانی آزاده + فروش عمده

خرید و قیمت برنج ایرانی آزاده + فروش عمده

از ۳۴۵.۰۰۰ تا ۳۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت برنج نیمه شلتوک + فروش صادراتی

خرید و قیمت برنج نیمه شلتوک + فروش صادراتی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت برنج لوکس پاکستانی + فروش عمده

خرید و قیمت برنج لوکس پاکستانی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید برنج باسماتی هندی با فروش عمده

قیمت خرید برنج باسماتی هندی با فروش عمده

۳۳۵.۰۰۰ تا ۶۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید برنج ایرانی دشت + فروش ویژه

قیمت خرید برنج ایرانی دشت + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت برنج شمیم خارجی + فروش عمده

خرید و قیمت برنج شمیم خارجی + فروش عمده

از ۷۳۰.۰۰۰ تا ۷۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت برنج ایرانی جنوب + خرید باور نکردنی

قیمت برنج ایرانی جنوب + خرید باور نکردنی

۷۰۰.۰۰۰ تا ۱.۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست