logo

مهدی علی زینلی

قیمت خرید پسته اکبری سبز + فروش ویژه

قیمت خرید پسته اکبری سبز + فروش ویژه

از ۲۸۰.۰۰۰ تا ۵۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته اکبری دستچین زعفرانی با فروش عمده

قیمت خرید پسته اکبری دستچین زعفرانی با فروش عمده

از ۵۷۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

ا و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت پسته اکبری ممتاز شور + فروش عمده

خرید و قیمت پسته اکبری ممتاز شور + فروش عمده

از ۲۴۰.۰۰۰ تا ۴۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت پسته درجه یک اکبری + خرید باور نکردنی

قیمت پسته درجه یک اکبری + خرید باور نکردنی

از ۴۹۰.۰۰۰ تا ۵۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و نیم و ۱ کیلو

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

فروش پسته احمد آقایی سفید + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته احمد آقایی سفید + قیمت خرید به صرفه

از ۵۹۰.۰۰۰ تا ۶۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت پسته احمد آقایی خام + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته احمد آقایی خام + فروش صادراتی

از ۴۷۰.۰۰۰ تا ۹۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید پسته خندان کله قوچی با فروش عمده

قیمت خرید پسته خندان کله قوچی با فروش عمده

از ۶۰۰.۰۰۰ تا ۸۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

نیم و یک کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت پسته اکبری انس ۲۲ + خرید باور نکردنی

قیمت پسته اکبری انس ۲۲ + خرید باور نکردنی

از ۱۸۵.۰۰۰ تا ۳۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته فندقی کله قوچی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پسته فندقی کله قوچی عمده به صرفه و ارزان

از ۲۰۵.۰۰۰ تا ۴۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش پسته کله قوچی زعفرانی + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته کله قوچی زعفرانی + قیمت خرید به صرفه

از ۳۳۰.۰۰۰ تا ۷۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید پسته درجه یک احمد آقایی با فروش عمده

قیمت خرید پسته درجه یک احمد آقایی با فروش عمده

از ۲۸۵.۰۰۰ و ۵۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت پسته اکبری شور تواضع + فروش عمده

خرید و قیمت پسته اکبری شور تواضع + فروش عمده

از ۹۶۰.۰۰۰ تا ۱.۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته درشت اکبری + فروش عمده

خرید و قیمت پسته درشت اکبری + فروش عمده

از ۷۰۰.۰۰۰ تا ۷۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت پسته دودی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پسته دودی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۸۹۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پسته احمد آقایی صادراتی + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته احمد آقایی صادراتی + فروش صادراتی

از ۳۶۵.۰۰۰ تا ۷۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید پسته فندقی بسته بندی + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته فندقی بسته بندی + قیمت فروش استثنایی

از ۳۳۰.۰۰۰ تا ۷۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پسته کله قوچی مشهد + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته کله قوچی مشهد + قیمت فروش استثنایی

از ۳۵۰.۰۰۰ تا ۳۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت پسته فندقی تهران + خرید باور نکردنی

قیمت پسته فندقی تهران + خرید باور نکردنی

از ۲۳۰.۰۰۰ تا ۴۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش پسته کله قوچی درشت + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته کله قوچی درشت + قیمت خرید به صرفه

از ۳۹۵.۰۰۰ تا ۶۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پسته احمد آقایی شور + خرید باور نکردنی

قیمت پسته احمد آقایی شور + خرید باور نکردنی

از ۳۸۰.۰۰۰ تا ۷۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پسته احمد آقایی برشته + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته احمد آقایی برشته + قیمت فروش استثنایی

از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۵۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید مغز پسته کال + فروش ویژه

قیمت خرید مغز پسته کال + فروش ویژه

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از یک تا دو کیلو

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته فندقی شور + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته فندقی شور + فروش صادراتی

از ۲۹۵.۰۰۰ تا ۵۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته فندقی یزد + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته فندقی یزد + فروش صادراتی

از ۳۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته کله قوچی امسالی + فروش ویژه

قیمت خرید پسته کله قوچی امسالی + فروش ویژه

از ۸۳.۰۰۰ تا ۲۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته فندقی خندان + فروش عمده

خرید و قیمت پسته فندقی خندان + فروش عمده

از ۳۴۵.۰۰۰ تا ۶۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته کله قوچی صادراتی + فروش عمده

خرید و قیمت پسته کله قوچی صادراتی + فروش عمده

از ۲۹۷.۰۰۰ تا ۸۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته اکبری تهران + فروش ویژه

قیمت خرید پسته اکبری تهران + فروش ویژه

از ۲۴۴.۰۰۰ تا ۴۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت پسته احمد آقایی دستچین  + خرید باور نکردنی

قیمت پسته احمد آقایی دستچین + خرید باور نکردنی

از ۶۱۰.۰۰۰ تا ۶۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت پسته احمد آقایی درجه یک + خرید باور نکردنی

قیمت پسته احمد آقایی درجه یک + خرید باور نکردنی

از ۳۸۵.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پسته کله قوچی تازه + خرید باور نکردنی

قیمت پسته کله قوچی تازه + خرید باور نکردنی

از ۲۸۰.۰۰۰ و ۴۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید پسته کله قوچی تازه عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پسته کله قوچی تازه عمده به صرفه و ارزان

از ۴۳۰.۰۰۰ و ۹۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۷۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید پسته اکبری سیرجان + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته اکبری سیرجان + قیمت فروش استثنایی

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۸۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته کله قوچی مشهد + فروش عمده

خرید و قیمت پسته کله قوچی مشهد + فروش عمده

از ۴۱۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و فروش پسته کله قوچی مشهد با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پسته کله قوچی مشهد با شرایط فوق العاده

از ۸۳.۰۰۰ تا ۲۴۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته رفسنجان اکبری + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته رفسنجان اکبری + فروش صادراتی

از ۵۶۵.۰۰۰ و ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید پسته احمد آقایی زعفرانی با فروش عمده

قیمت خرید پسته احمد آقایی زعفرانی با فروش عمده

از ۳۷۰.۰۰۰ تا ۸۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته کرمان درجه یک + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته کرمان درجه یک + فروش صادراتی

از ۴۹۰.۰۰۰ تا ۵۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

نیم و یک کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته احمد آقایی تهران + فروش ویژه

قیمت خرید پسته احمد آقایی تهران + فروش ویژه

از ۴۵۰.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید پسته اکبری درشت + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته اکبری درشت + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۶۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پسته فندقی تر + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته فندقی تر + قیمت فروش استثنایی

از ۵۱۰.۰۰۰ تا ۷۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته اکبری درشت + فروش عمده

خرید و قیمت پسته اکبری درشت + فروش عمده

از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید  پسته فندقی خندان + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته فندقی خندان + قیمت فروش استثنایی

از ۴۹۰.۰۰۰ تا ۵۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید پسته سیرجان عمده + فروش ویژه

قیمت خرید پسته سیرجان عمده + فروش ویژه

از ۴۵۰.۰۰۰ تا ۸۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت پسته فندوقی شور + خرید باور نکردنی

قیمت پسته فندوقی شور + خرید باور نکردنی

از ۴۵۰.۰۰۰ تا ۴۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید پسته برشته نمکی + فروش ویژه

قیمت خرید پسته برشته نمکی + فروش ویژه

از ۵۵۰.۰۰۰ تا ۹۸۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

فروش پسته احمد آقایی خندان + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته احمد آقایی خندان + قیمت خرید به صرفه

از ۳۴۰.۰۰۰ تا ۶۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته فندقی برشته + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته فندقی برشته + فروش صادراتی

از ۱۶۵.۰۰۰ تا ۴۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت پسته کله قوچی مشهد + فروش عمده

خرید و قیمت پسته کله قوچی مشهد + فروش عمده

از ۴۱۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت پسته احمد آقایی کرمان + خرید باور نکردنی

قیمت پسته احمد آقایی کرمان + خرید باور نکردنی

از ۲۸۰.۰۰۰ تا ۵۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پسته دامغان اکبری با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پسته دامغان اکبری با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۸۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید پسته خام احمد آقایی + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته خام احمد آقایی + قیمت فروش استثنایی

از ۵۶۵.۰۰۰ تا ۱.۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته فندقی چاپار + فروش ویژه

قیمت خرید پسته فندقی چاپار + فروش ویژه

از ۲۱۰.۰۰۰ تا ۴۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۴۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته خام اکبری + فروش عمده

خرید و قیمت پسته خام اکبری + فروش عمده

از ۳۸۵.۰۰۰ تا ۶۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید پسته رفسنجان اکبری + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته رفسنجان اکبری + قیمت فروش استثنایی

از ۳۸۰.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت مغز پسته فندقی + فروش صادراتی

خرید و قیمت مغز پسته فندقی + فروش صادراتی

از ۴۸۰.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت پسته کله قوچی امسالی + فروش عمده

خرید و قیمت پسته کله قوچی امسالی + فروش عمده

از ۷۱۰.۰۰۰ تا ۱.۰۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته احمد آقایی درجه یک + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته احمد آقایی درجه یک + فروش صادراتی

از ۲۸۰.۰۰۰ تا ۷۰۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پودر پسته گلستان + فروش ویژه

قیمت خرید پودر پسته گلستان + فروش ویژه

از ۷۹.۰۰۰ تا ۵۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته اعلا ایرانی + فروش ویژه

قیمت خرید پسته اعلا ایرانی + فروش ویژه

از ۳۹۰.۰۰۰ تا ۵۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید پسته اکبری انس ۲۴ + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته اکبری انس ۲۴ + قیمت فروش استثنایی

از ۲۴۵.۰۰۰ تا ۴۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته احمد آقایی + فروش ویژه

قیمت خرید پسته احمد آقایی + فروش ویژه

از ۵۲۰.۰۰۰ تا ۵۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۹۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت پسته 100 گرمی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پسته 100 گرمی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۵۵.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پسته شور براق + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته شور براق + قیمت فروش استثنایی

از ۵۵۰.۰۰۰ تا ۵۶۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

فروش پسته احمد آقایی برشته + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته احمد آقایی برشته + قیمت خرید به صرفه

از ۴۸۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش پسته اکبری درجه ۱ با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پسته اکبری درجه ۱ با شرایط فوق العاده

از ۹۰.۰۰۰ تا ۴۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته احمد آقایی خندان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته احمد آقایی خندان + فروش ویژه

از ۴۵۰.۰۰۰ تا ۵۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت پسته اکبری خراسان + خرید باور نکردنی

قیمت پسته اکبری خراسان + خرید باور نکردنی

از ۴۷۰.۰۰۰ تا ۷۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش پسته رویال + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته رویال + قیمت خرید به صرفه

از ۳۷۵.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید پسته اکبری کرمان + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته اکبری کرمان + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش پسته اکبری ایوب + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته اکبری ایوب + قیمت خرید به صرفه

از ۴۶۰.۰۰۰ تا ۹۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید پسته اکبری سبز + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته اکبری سبز + قیمت فروش استثنایی

از ۴۲۰.۰۰۰ تا ۷۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته احمد آقایی دامغان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته احمد آقایی دامغان + فروش ویژه

از ۲۴۰.۰۰۰ تا ۵۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پسته دستچین اکبری + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته دستچین اکبری + قیمت فروش استثنایی

از ۶۱۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت پسته اکبری شور اعلا + خرید باور نکردنی

قیمت پسته اکبری شور اعلا + خرید باور نکردنی

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید پسته احمد آقایی تازه + فروش ویژه

قیمت خرید پسته احمد آقایی تازه + فروش ویژه

از ۲۷۰.۰۰۰ تا ۴۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته درجه یک اکبری با فروش عمده

قیمت خرید پسته درجه یک اکبری با فروش عمده

از ۶۲۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت پسته فندقی صادراتی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پسته فندقی صادراتی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت پسته فندقی کرمان + خرید باور نکردنی

قیمت پسته فندقی کرمان + خرید باور نکردنی

از ۲۹۵.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته اکبری مرغوب + فروش ویژه

قیمت خرید پسته اکبری مرغوب + فروش ویژه

از ۱۴۵.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته فندقی چاپار با فروش عمده

قیمت خرید پسته فندقی چاپار با فروش عمده

از ۴۹۵.۰۰۰ تا ۷۸۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت پسته فندقی سبز + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته فندقی سبز + فروش صادراتی

از ۲۷۰.۰۰۰ تا ۴۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت کره پسته ارگانیک + خرید باور نکردنی

قیمت کره پسته ارگانیک + خرید باور نکردنی

۲۴۵.۰۰۰ تا ۴۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۷۰ و ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پسته اکبری رویال + خرید باور نکردنی

قیمت پسته اکبری رویال + خرید باور نکردنی

از ۱.۵۰۰.۰۰۰ تا ۲.۹۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت پسته اکبری ممتاز + خرید باور نکردنی

قیمت پسته اکبری ممتاز + خرید باور نکردنی

از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته تازه احمد آقایی با فروش عمده

قیمت خرید پسته تازه احمد آقایی با فروش عمده

۵۶۵.۰۰۰ تا ۱.۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته اکبری درجه یک رفسنجان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته اکبری درجه یک رفسنجان + فروش ویژه

از ۳۷۵.۰۰۰ تا ۵۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته احمد آقایی دستچین + فروش ویژه

قیمت خرید پسته احمد آقایی دستچین + فروش ویژه

از ۳۷۰.۰۰۰ تا ۷۵۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت پسته کله قوچی اکبری + فروش عمده

خرید و قیمت پسته کله قوچی اکبری + فروش عمده

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۶۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته فندقی بسته بندی + فروش عمده

خرید و قیمت پسته فندقی بسته بندی + فروش عمده

از ۴۱۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته گهربد با فروش عمده

قیمت خرید پسته گهربد با فروش عمده

از ۵۸۰.۰۰۰ تا ۷۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۸۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

وکیوم

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پسته اکبری انس ۱۸ + فروش عمده

خرید و قیمت پسته اکبری انس ۱۸ + فروش عمده

از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۹۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش پسته اکبری درجه یک خام + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته اکبری درجه یک خام + قیمت خرید به صرفه

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۳۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته اکبری اعلا + فروش عمده

خرید و قیمت پسته اکبری اعلا + فروش عمده

از ۳۸۵.۰۰۰ تا ۵۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پسته فندقی خام + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته فندقی خام + قیمت فروش استثنایی

از ۳۸۰.۰۰۰ تا ۷۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت مغز پسته اکبری + فروش صادراتی

خرید و قیمت مغز پسته اکبری + فروش صادراتی

از ۴۹۰.۰۰۰ تا ۸۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

نیم و یک کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت پسته فندقی خندان + خرید باور نکردنی

قیمت پسته فندقی خندان + خرید باور نکردنی

از ۱۲۷.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید پسته احمد آقایی خام عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پسته احمد آقایی خام عمده به صرفه و ارزان

از ۴۲۵.۰۰۰ تا ۵۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت پسته احمد آقایی دامغان + خرید باور نکردنی

قیمت پسته احمد آقایی دامغان + خرید باور نکردنی

از ۵۵۰.۰۰۰ تا ۹۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت پسته تازه امسالی + خرید باور نکردنی

قیمت پسته تازه امسالی + خرید باور نکردنی

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته مرغوب اکبری + فروش ویژه

قیمت خرید پسته مرغوب اکبری + فروش ویژه

از ۶۰۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خلال پسته تازه + خرید باور نکردنی

قیمت خلال پسته تازه + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته اکبری زعفرانی + فورش ویژه

قیمت خرید پسته اکبری زعفرانی + فورش ویژه

از ۷۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت پسته احمد آقایی دستچین + فروش عمده

خرید و قیمت پسته احمد آقایی دستچین + فروش عمده

از ۲۸۰.۰۰۰ تا ۷۰۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه زیپ دار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته سفید صابونی + فروش عمده

خرید و قیمت پسته سفید صابونی + فروش عمده

از ۴۷۰.۰۰۰ تا ۵۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰.۵ و ۱ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید پسته کله قوچی سیرجان + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته کله قوچی سیرجان + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۴۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته فندقی کله قوچی + فورش ویژه

قیمت خرید پسته فندقی کله قوچی + فورش ویژه

از ۱.۰۰۰.۰۰۰ و ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی