logo

زینب سلیمی

خرید و قیمت نخود آبگوشتی تازه + فروش عمده

خرید و قیمت نخود آبگوشتی تازه + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

فروش نخود آبگوشتی تازه + قیمت خرید به صرفه

فروش نخود آبگوشتی تازه + قیمت خرید به صرفه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰.۵ و ۱ کیلو

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و فروش نخود درشت کرمانشاهی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش نخود درشت کرمانشاهی با شرایط فوق العاده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ تا ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت نخود سه خان کرمانشاه + فروش عمده

خرید و قیمت نخود سه خان کرمانشاه + فروش عمده

از ۹۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ تا ۳۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت نخود دو آتیشه + فروش عمده

خرید و قیمت نخود دو آتیشه + فروش عمده

۹۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نخود سیاه کرمانشاه + فروش عمده

خرید و قیمت نخود سیاه کرمانشاه + فروش عمده

از ۸۵.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نخود آبگوشتی تازه عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید نخود آبگوشتی تازه عمده به صرفه و ارزان

از ۳۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نخود سفید روسی + فروش عمده

خرید و قیمت نخود سفید روسی + فروش عمده

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید نخود فلافلی عمده + قیمت فروش استثنایی

خرید نخود فلافلی عمده + قیمت فروش استثنایی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلو

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید نخودچی شور با فروش عمده

قیمت خرید نخودچی شور با فروش عمده

۵۰.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید نخود سیاه آبگینه + قیمت فروش استثنایی

خرید نخود سیاه آبگینه + قیمت فروش استثنایی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نخود سفید صادراتی + فروش ویژه

قیمت خرید نخود سفید صادراتی + فروش ویژه

از ۴۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نخود 800 گرمی فردینه با فروش عمده

قیمت خرید نخود 800 گرمی فردینه با فروش عمده

۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید نخود فلافلی کرمانشاه + فروش ویژه

قیمت خرید نخود فلافلی کرمانشاه + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت نخود بسته بندی شده + فروش عمده

خرید و قیمت نخود بسته بندی شده + فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۹۰۰ تا ۲۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید نخود آبگوشی درشت + فروش ویژه

قیمت خرید نخود آبگوشی درشت + فروش ویژه

از ۳۷.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۶۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت نخود قم + خرید باور نکردنی

قیمت نخود قم + خرید باور نکردنی

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۹۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت نخود 900 گرمی فامیلا با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت نخود 900 گرمی فامیلا با کیفیت ارزان + خرید عمده

۱۱۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۹۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید نخود عمده تهران + قیمت فروش استثنایی

خرید نخود عمده تهران + قیمت فروش استثنایی

از ۳۲۵.۰۰۰ تا ۳۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ و ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید نخود صادراتی آنید + فروش ویژه

قیمت خرید نخود صادراتی آنید + فروش ویژه

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۹۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست