logo

کامبیز ذبیح دخت

قیمت خرید پودر سنگ جوشقان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پودر سنگ جوشقان عمده به صرفه و ارزان

از ۲۰.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ تا ۲۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

فروش آجر فشاری شال قزوین + قیمت خرید به صرفه

فروش آجر فشاری شال قزوین + قیمت خرید به صرفه

از ۱.۴۰۰ تا ۲.۲۰۰ تومان

اندازه:

۵×۲۰ و ۱۰×۲۰ سانتی متر

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پودر سنگ مصنوعی + فروش عمده

خرید و قیمت پودر سنگ مصنوعی + فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت آجر سفال فوم دار + خرید باور نکردنی

قیمت آجر سفال فوم دار + خرید باور نکردنی

از ۷.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰*۲۵ و ۱۵*۳۵

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت پودر سنگ جوشقان + فروش عمده

خرید و قیمت پودر سنگ جوشقان + فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پودر سنگ آهک + فروش عمده

خرید و قیمت پودر سنگ آهک + فروش عمده

از ۲۸.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پودر سنگ اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید پودر سنگ اصفهان + فروش ویژه

از ۱۱.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ و ۲۵ کیلوگرمی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت آجر سفال سقفی + فروش عمده

خرید و قیمت آجر سفال سقفی + فروش عمده

از ۱۲.۰۰۰ تا ۱۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ و ۵۰ سانت

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت آجر سفال شهرضا + خرید باور نکردنی

قیمت آجر سفال شهرضا + خرید باور نکردنی

از ۳.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ × ۱۰ و ۲۰ × ۱۰

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پودر سنگ چینی + فروش ویژه

قیمت خرید پودر سنگ چینی + فروش ویژه

از ۱۶۰.۰۰۰ تا ۳۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید آجر فشاری اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید آجر فشاری اصفهان + فروش ویژه

از ۲۳۰.۰۰۰ تا ۴۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ تایی

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

فروش آجر گری نما + قیمت خرید به صرفه

فروش آجر گری نما + قیمت خرید به صرفه

از ۲.۰۰۰ تا ۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ × ۱۰ و ۵ × ۲۰

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید پودر سنگ 25 کیلویی + قیمت فروش استثنایی

خرید پودر سنگ 25 کیلویی + قیمت فروش استثنایی

۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت پودر سنگ رنگی اصفهان + خرید باور نکردنی

قیمت پودر سنگ رنگی اصفهان + خرید باور نکردنی

از ۱۵.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید آجر سفال سبزوار + قیمت فروش استثنایی

خرید آجر سفال سبزوار + قیمت فروش استثنایی

از ۳.۵۰۰ تا ۵.۵۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ × ۲۰ تا ۲۰ × ۲۵

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید آجر لفتون زرد + قیمت فرو استثنایی

خرید آجر لفتون زرد + قیمت فرو استثنایی

از ۳۵۰.۰۰۰ تا ۸۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱×۱۰×۵.۵ و ۲۳×۱۱×۷

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و فروش آجر سفال تیغه یزد با شرایط فوق العاده

خرید و فروش آجر سفال تیغه یزد با شرایط فوق العاده

از ۲.۵۰۰ تا ۴.۵۰۰ تومان

اندازه:

۱۰×۲۰ و ۱۵×۲۰ سانتی متر

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید آجر لفتون دوقلو + فروش ویژه

قیمت خرید آجر لفتون دوقلو + فروش ویژه

از ۱۹۰.۰۰۰ تا ۴۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ تایی

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید آجر سفال فوم دار با فروش عمده

قیمت خرید آجر سفال فوم دار با فروش عمده

۳.۵۰۰ تا ۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰×۲۰ تا ۱۵×۴۰

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش آجر گری یزد + قیمت خرید به صرفه

فروش آجر گری یزد + قیمت خرید به صرفه

از ۲.۰۰۰ تا ۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ × ۱۰ و ۱۰ × ۲۰

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید آجر سفال سقفی با فروش عمده

قیمت خرید آجر سفال سقفی با فروش عمده

۱۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰×۳۰×۲۰

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید آجر گری پرسی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید آجر گری پرسی عمده به صرفه و ارزان

از ۲.۰۰۰ تا ۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ × ۱۰ و ۱۰ × ۵

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت آجر سفال فوم دار + فروش عمده

خرید و قیمت آجر سفال فوم دار + فروش عمده

از ۸.۰۰۰ تا ۱۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ × ۲۰ و ۴۰ × ۱۵

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت آجر سفال نما یزد + خرید باور نکردنی

قیمت آجر سفال نما یزد + خرید باور نکردنی

از ۱.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴×۲۰ و ۵×۲۲ سانتی متر

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پودر سنگ مرداب + فروش عمده

خرید و قیمت پودر سنگ مرداب + فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید آجر لفتون نما + قیمت فروش استثنایی

خرید آجر لفتون نما + قیمت فروش استثنایی

از ۱۸۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۱×۱۰×۵.۵ و ۲۳×۱۱×۷

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پودر سنگ فله + قیمت فروش استثنایی

خرید پودر سنگ فله + قیمت فروش استثنایی

از ۲۵.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پودر سنگ هنری متا + فروش عمده

خرید و قیمت پودر سنگ هنری متا + فروش عمده

از ۱۹.۰۰۰ تا ۴۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید آجر گری فشاری + فروش ویژه

قیمت خرید آجر گری فشاری + فروش ویژه

از ۲.۰۰۰ تا ۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ × ۵ و ۲۰ × ۱۰

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پودر سنگ هنری + فروش صادراتی

خرید و قیمت پودر سنگ هنری + فروش صادراتی

از ۴۷.۰۰۰ تا ۶۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت آجر فشاری سوراخ دار + فروش عمده

خرید و قیمت آجر فشاری سوراخ دار + فروش عمده

از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۵۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ × ۱۰ × ۲۰ و ۵.۵ × ۱۱ × ۲۲

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پودر سنگ رنگی + قیمت فروش استثنایی

خرید پودر سنگ رنگی + قیمت فروش استثنایی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پودر سنگ گچی + فروش ویژه

قیمت خرید پودر سنگ گچی + فروش ویژه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید آجر فشاری شهریار + قیمت فروش استثنایی

خرید آجر فشاری شهریار + قیمت فروش استثنایی

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۴۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ تایی

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

فروش آجر سفال سقفی + قیمت خرید به صرفه

فروش آجر سفال سقفی + قیمت خرید به صرفه

از ۷.۵۰۰ تا ۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵*۵ و ۲۵*۵۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید آجر گری سوراخ دار با فروش عمده

قیمت خرید آجر گری سوراخ دار با فروش عمده

۳.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵/۵×۱۰×۲۱/۵ تا ۷×۱۱×۲۳

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید آجر سفال دکوراتیو + فروش ویژه

قیمت خرید آجر سفال دکوراتیو + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۲۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۶ × ۷ تا ۲۰ × ۲۰

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید آجر گری قرمز با فروش عمده

قیمت خرید آجر گری قرمز با فروش عمده

۲.۵۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰×۱۰×۷ تا ۲۰×۱۰×۳

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش آجر سفال قرمز + قیمت خرید به صرفه

فروش آجر سفال قرمز + قیمت خرید به صرفه

از ۳.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰*۲۰ و ۴۰*۲۰

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید آجر سفال تیغه 10 + قیمت فروش استثنایی

خرید آجر سفال تیغه 10 + قیمت فروش استثنایی

از ۲.۰۰۰ تا ۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ × ۵ و ۱۰ × ۲۰

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت آجر لفتون صادراتی + فروش عمده

خرید و قیمت آجر لفتون صادراتی + فروش عمده

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۲۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ تایی

بسته‌ بندی:

تایل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید پودر سنگ هنری آلفا + قیمت فروش استثنایی

خرید پودر سنگ هنری آلفا + قیمت فروش استثنایی

از ۳۵.۰۰۰ تا ۸۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید آجر سفال سپهر اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید آجر سفال سپهر اصفهان + فروش ویژه

از ۲.۹۰۰ تا ۴.۵۰۰

اندازه:

۱۰×۲۰×۲۰ و ۱۵×۲۰×۲۰ سانتی متر

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید آجر گری سفید + فروش ویژه

قیمت خرید آجر گری سفید + فروش ویژه

از ۳.۰۰۰ تا ۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ × ۲۵ و ۱۵ × ۳۰

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

ارسال درخواست