logo

منیر عابدینی

فروش ترشی زیتون با سرکه قرمز + قیمت خرید به صرفه

فروش ترشی زیتون با سرکه قرمز + قیمت خرید به صرفه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۸۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش ترشی زیتون سیاه و سبز + قیمت خرید به صرفه

فروش ترشی زیتون سیاه و سبز + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰۹.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش ترشی زیتون سبز + قیمت خرید به صرفه

فروش ترشی زیتون سبز + قیمت خرید به صرفه

از ۹۲.۰۰۰ تا ۱۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش ترشی زیتون عسل + قیمت خرید به صرفه

فروش ترشی زیتون عسل + قیمت خرید به صرفه

از ۸۱.۰۰۰ تا ۱۰۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش ترشی زیتون با سرکه + قیمت خرید به صرفه

فروش ترشی زیتون با سرکه + قیمت خرید به صرفه

از ۸۲.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید ترشی خیارشور دبه ای + قیمت فروش استثنایی

خرید ترشی خیارشور دبه ای + قیمت فروش استثنایی

از ۳۲۰.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید ترشی نازخاتون تند + فروش ویژه

قیمت خرید ترشی نازخاتون تند + فروش ویژه

از ۱۴۹.۰۰۰ تا ۲۰۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت ترشی انبه آبادان + فروش عمده

خرید و قیمت ترشی انبه آبادان + فروش عمده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک و دو کیلو

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید زیتون شکسته تهران عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید زیتون شکسته تهران عمده به صرفه و ارزان

از ۱۶۳.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت خیارشور ماکیماه + فروش عمده

خرید و قیمت خیارشور ماکیماه + فروش عمده

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱ تا ۶ کیلو

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

توافقی

فروش ترشی زیتون مخلوط و ذرت + قیمت خرید به صرفه

فروش ترشی زیتون مخلوط و ذرت + قیمت خرید به صرفه

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۵۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۴۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید ترشی کلم بنفش ساده با فروش عمده

قیمت خرید ترشی کلم بنفش ساده با فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک و دو کیلو

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید زیتون شکسته تلخ با فروش عمده

قیمت خرید زیتون شکسته تلخ با فروش عمده

از ۱۲۸.۰۰۰ تا ۱۷۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید ترشی لیمو بندری  با فروش عمده

قیمت خرید ترشی لیمو بندری با فروش عمده

از ۱۰۷.۰۰۰ تا ۱۸۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید ترشی شور مخلوط با فروش عمده

قیمت خرید ترشی شور مخلوط با فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک و دو کیلو

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید زیتون سبزینه تک عمده به صرفه و ارزان

خرید زیتون سبزینه تک عمده به صرفه و ارزان

از ۳۴۰.۰۰۰تا ۴۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۳ کیلو

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید ترشی بادمجان خرد شده عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید ترشی بادمجان خرد شده عمده به صرفه و ارزان

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و فروش زیتون شکسته سنتی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش زیتون شکسته سنتی با شرایط فوق العاده

از ۱۵۵.۰۰۰ تا ۱۸۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت ترشی بادمجان خام + فروش صادراتی

خرید و قیمت ترشی بادمجان خام + فروش صادراتی

از ۸۵.۰۰۰ تا ۹۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

فروش زیتون سیاه فله + قیمت خرید به صرفه

فروش زیتون سیاه فله + قیمت خرید به صرفه

از ۱۲۵۰.۰۰۰ تا ۵۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۶ کیلو

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید ترشی کلم قرمز ساده + فروش ویژه

قیمت خرید ترشی کلم قرمز ساده + فروش ویژه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک و دو کیلو

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید زیتون پرورده چیکا  +  فروش ویژه

قیمت خرید زیتون پرورده چیکا + فروش ویژه

۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت ترشی مشهدی گوجه + خرید باور نکردنی

قیمت ترشی مشهدی گوجه + خرید باور نکردنی

از ۶۴.۰۰۰ تا ۹۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید ترشی شور مخلوط سحر + فروش ویژه

قیمت خرید ترشی شور مخلوط سحر + فروش ویژه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۷۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵۰ تا ۱۴۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

جار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش ترشی زیتون با رب انار + قیمت خرید به صرفه

فروش ترشی زیتون با رب انار + قیمت خرید به صرفه

از ۱۱.۰۰۰ تا ۷۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت ترشی گوجه مشهدی شور با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت ترشی گوجه مشهدی شور با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید ترشی انبه بندری ملس + فروش ویژه

قیمت خرید ترشی انبه بندری ملس + فروش ویژه

از ۳۵۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

فروش ترشی مخلوط زیتون و ذرت + قیمت خرید به صرفه

فروش ترشی مخلوط زیتون و ذرت + قیمت خرید به صرفه

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

خرید ترشی زیتون پرورده بدر + قیمت فروش استثنایی

خرید ترشی زیتون پرورده بدر + قیمت فروش استثنایی

۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۱۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

فروش ترشی زیتون گریل شده + قیمت خرید به صرفه

فروش ترشی زیتون گریل شده + قیمت خرید به صرفه

از ۹۲.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست