logo

شهاب میرجعفری

قیمت خرید مغز پسته صادراتی ایران + فروش ویژه

قیمت خرید مغز پسته صادراتی ایران + فروش ویژه

از ۲۱۰.۰۰۰ تا ۴۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پسته شور فندقی + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته شور فندقی + فروش صادراتی

از ۵۳۰.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش پسته شور احمد آقایی + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته شور احمد آقایی + قیمت خرید به صرفه

از ۵۸۰.۰۰۰ تا ۶۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته درجه ۳ + فروش ویژه

قیمت خرید پسته درجه ۳ + فروش ویژه

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰/۵ تا ۱ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته مغز شده + فروش ویژه

قیمت خرید پسته مغز شده + فروش ویژه

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت پسته فندقی اعلا + خرید باور نکردنی

قیمت پسته فندقی اعلا + خرید باور نکردنی

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پسته تازه دامغان + فروش عمده

خرید و قیمت پسته تازه دامغان + فروش عمده

از ۵۴۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک تا دو کیلو

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید خلال پسته اعلا  + فروش ویژه

قیمت خرید خلال پسته اعلا + فروش ویژه

از۴۰.۰۰۰ تا ۱۴۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ تا ۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پسته اعلا فندقی + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته اعلا فندقی + فروش صادراتی

۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۶۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید مغز پسته سبز + فروش ویژه

قیمت خرید مغز پسته سبز + فروش ویژه

از ۶۹۰.۰۰۰ تا ۸۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته نمکی مزمز + فروش ویژه

قیمت خرید پسته نمکی مزمز + فروش ویژه

۳۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ گرمی

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پسته تازه اکبری + خرید باور نکردنی

قیمت پسته تازه اکبری + خرید باور نکردنی

از ۴۹۰.۰۰۰ تا ۵۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید پسته شهرستان سیرجان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته شهرستان سیرجان + فروش ویژه

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۳۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت پسته اکبری سیرجان + خرید باور نکردنی

قیمت پسته اکبری سیرجان + خرید باور نکردنی

از ۵۰۰.۰۰۰ تا ۵۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک تا دو کیلو

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و فروش  خلال پسته قزوین  با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خلال پسته قزوین با شرایط فوق العاده

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۲۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پسته وحشی کردستان + فروش عمده

خرید و قیمت پسته وحشی کردستان + فروش عمده

۷۵.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته ممتاز رفسنجان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته ممتاز رفسنجان + فروش ویژه

از ۵۹۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید مغز پسته ریز + فروش ویژه

قیمت خرید مغز پسته ریز + فروش ویژه

از ۳۴۰.۰۰۰ تا ۴۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید پسته بوداده زعفرانی +  قیمت فروش استثنایی

خرید پسته بوداده زعفرانی + قیمت فروش استثنایی

از ۶۵.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ تا ۷۵ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته بوداده زعفرانی با فروش عمده

قیمت خرید پسته بوداده زعفرانی با فروش عمده

از ۵۸۰.۰۰۰ تا ۷۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید مغز پسته وحشی + فروش ویژه

قیمت خرید مغز پسته وحشی + فروش ویژه

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته احمد آقایی ممتاز + فروش ویژه

قیمت خرید پسته احمد آقایی ممتاز + فروش ویژه

از ۳۲۰.۰۰۰ تا ۵۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته شهرستان دامغان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته شهرستان دامغان + فروش ویژه

از ۵۴۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته اعلا ایرانی با فروش عمده

قیمت خرید پسته اعلا ایرانی با فروش عمده

از ۸۰۰.۰۰۰ تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید پسته تازه زرند + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته تازه زرند + قیمت فروش استثنایی

از ۱۳۷.۰۰۰ تا ۲۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید مغز پسته خلالی  با فروش عمده

قیمت خرید مغز پسته خلالی با فروش عمده

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۳۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید مغز پسته خرد شده با فروش عمده

قیمت خرید مغز پسته خرد شده با فروش عمده

از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته سبز کوهی + فروش ویژه

قیمت خرید پسته سبز کوهی + فروش ویژه

از ۶۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۷۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید خلال پسته گلها  +  قیمت فروش استثنایی

خرید خلال پسته گلها + قیمت فروش استثنایی

از ۷۶.۰۰۰ تا ۱۲۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ تا ۳۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته شور اکبری با فروش عمده

قیمت خرید پسته شور اکبری با فروش عمده

از ۲۸۰.۰۰۰ تا ۶۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و فروش پسته کله قوچی ممتاز با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پسته کله قوچی ممتاز با شرایط فوق العاده

۳۹۰.۰۰۰ تا ۴۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت پسته تازه اعلا + خرید باور نکردنی

قیمت پسته تازه اعلا + خرید باور نکردنی

از ۲۴۵.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته صادراتی ایران با فروش عمده

قیمت خرید پسته صادراتی ایران با فروش عمده

از ۶۰۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پسته زعفرانی اکبری + فروش ویژه

قیمت خرید پسته زعفرانی اکبری + فروش ویژه

از ۵۴۰.۰۰۰ تا ۷۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

ارسال درخواست