logo

امید محسنی

فروش برنج عنبربو خوزستان + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج عنبربو خوزستان + قیمت خرید به صرفه

از ۷۲۰.۰۰۰ تا ۱.۳۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت برنج درجه یک ایرانی + فروش عمده

خرید و قیمت برنج درجه یک ایرانی + فروش عمده

از ۵۰۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

گونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت برنج محلی خوزستان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت برنج محلی خوزستان با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۶۴۰.۰۰۰ تا ۷۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۱۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

فروش برنج محلی گیلان + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج محلی گیلان + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت برنج عنبربو فوق اعلا + فروش عمده

خرید و قیمت برنج عنبربو فوق اعلا + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید برنج محلی چمپا + فروش ویژه

قیمت خرید برنج محلی چمپا + فروش ویژه

از ۵۵۰.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ کیلو

بسته‌ بندی:

گونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت برنج عنبربو مجلسی + خرید باور نکردنی

قیمت برنج عنبربو مجلسی + خرید باور نکردنی

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۶ کیلویی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت برنج ایرانی ممتاز + خرید باور نکردنی

قیمت برنج ایرانی ممتاز + خرید باور نکردنی

از ۶۰۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید برنج عنبر بوی رحمت + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج عنبر بوی رحمت + قیمت فروش استثنایی

از ۶۳۰.۰۰۰ تا ۷۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۲۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید برنج عنبربو ممتاز  + فروش ویژه

قیمت خرید برنج عنبربو ممتاز + فروش ویژه

از ۳۵۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

گونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید برنج عنبر بو گیلان با فروش عمده

قیمت خرید برنج عنبر بو گیلان با فروش عمده

از ۵۴.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت برنج چمپا خوزستان + فروش عمده

خرید و قیمت برنج چمپا خوزستان + فروش عمده

از ۷۶۰.۰۰۰ تا ۸۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۱۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت برنج چمپا اصل + فروش صادراتی

خرید و قیمت برنج چمپا اصل + فروش صادراتی

از ۶۸۰.۰۰۰ تا ۹۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت برنج عنبربو شوشتر + فروش صادراتی

خرید و قیمت برنج عنبربو شوشتر + فروش صادراتی

از ۳۵۰.۰۰۰ تا ۷۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید برنج عنبربو اعلا + فروش ویژه

قیمت خرید برنج عنبربو اعلا + فروش ویژه

از ۵۴.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید برنج عنبربو محلی + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج عنبربو محلی + قیمت فروش استثنایی

از ۳۹۰.۰۰۰ تا ۷۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت برنج چمپا معطر + خرید باورنکردنی

قیمت برنج چمپا معطر + خرید باورنکردنی

از ۵۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کیسه

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش برنج شمالی درجه یک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش برنج شمالی درجه یک با شرایط فوق العاده

از ۵۷۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه‌ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید برنج محلی خوزستان + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج محلی خوزستان + قیمت فروش استثنایی

از ۳۷۰.۰۰۰ تا ۷۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش برنج دودی ایرانی + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج دودی ایرانی + قیمت خرید به صرفه

از ۸۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت برنج عنبربو آذوقه + فروش عمده

خرید و قیمت برنج عنبربو آذوقه + فروش عمده

از ۳۶۰.۰۰۰ تا ۴۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت برنج عنبربو جنوب + فروش صادراتی

خرید و قیمت برنج عنبربو جنوب + فروش صادراتی

از ۵۵.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۷ کیلویی

بسته‌ بندی:

گونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت برنج عنبربو شوشتر + خرید باورنکردنی

قیمت برنج عنبربو شوشتر + خرید باورنکردنی

از ۶۶۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۱۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید برنج چمپای جنوب + فروش ویژه

قیمت خرید برنج چمپای جنوب + فروش ویژه

از ۷۰۰.۰۰۰ تا ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک و پنج کیلو

بسته‌ بندی:

گونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید برنج عنبربو مجلسی + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج عنبربو مجلسی + قیمت فروش استثنایی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت برنج چمپا برکت با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت برنج چمپا برکت با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۵۵۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه‌ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت برنج عنبربو فردینه + خرید باور نکردنی

قیمت برنج عنبربو فردینه + خرید باور نکردنی

از ۶۰۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۱۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

فروش برنج عنبر بو هایلی + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج عنبر بو هایلی + قیمت خرید به صرفه

۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید برنج چمپا میداوود + فروش ویژه

قیمت خرید برنج چمپا میداوود + فروش ویژه

از ۶۰۰.۰۰۰ تا ۱.۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید برنج معطر چمپا امامی + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج معطر چمپا امامی + قیمت فروش استثنایی

۷۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید برنج طارم محلی شمال + فروش ویژه

قیمت خرید برنج طارم محلی شمال + فروش ویژه

از ۴۲۰.۰۰۰ تا ۸۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۲۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش برنج محلی شمال + قیمت خرید به صرفه

فروش برنج محلی شمال + قیمت خرید به صرفه

از ۴۳۰.۰۰۰ تا ۹۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت برنج عنبر بو خوزستان + فروش صادراتی

خرید و قیمت برنج عنبر بو خوزستان + فروش صادراتی

از ۶۸۰.۰۰۰ تا ۸۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید برنج عنبر بوی خوزستان + قیمت فروش استثنایی

خرید برنج عنبر بوی خوزستان + قیمت فروش استثنایی

از ۷۳۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۱۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت برنج چمپا معطر + فروش عمده

خرید و قیمت برنج چمپا معطر + فروش عمده

از ۴۷۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید برنج چمپا میداوود با فروش عمده

قیمت خرید برنج چمپا میداوود با فروش عمده

از ۹۸۰.۰۰۰ تا ۱.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۱۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت برنج عنبر بو طبیعت + فروش صادراتی

خرید و قیمت برنج عنبر بو طبیعت + فروش صادراتی

از ۳۹۰.۰۰۰ تا ۸۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت برنج چمپا جنوب + فروش عمده

خرید و قیمت برنج چمپا جنوب + فروش عمده

از ۵۵۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ کیلو

بسته‌ بندی:

گونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

ارسال درخواست