logo

جواد زهرایی

خرید و فروش خیار محلی گیلان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خیار محلی گیلان با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار سبز درختی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خیار سبز درختی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار خاردار بوته ای فروش ویژه

قیمت خرید خیار خاردار بوته ای فروش ویژه

از ۲۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خیار شمالی بزرگ با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خیار شمالی بزرگ با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خیار گلخانه ای کوچک فروش عمده

خرید و قیمت خیار گلخانه ای کوچک فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خیار چنبر سلطنتی با فروش عمده

قیمت خرید خیار چنبر سلطنتی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار بوته ای درجه یک + فروش ویژه

قیمت خرید خیار بوته ای درجه یک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار سبز سالادی با فروش عمده

قیمت خرید خیار سبز سالادی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خیار محلی شمال با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خیار محلی شمال با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت  خیار خاردار صادراتی + خرید باور نکردنی

قیمت خیار خاردار صادراتی + خرید باور نکردنی

از ۲۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش خیار چنبر تو سرخ با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خیار چنبر تو سرخ با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار سالادی بزرگ با فروش عمده

قیمت خرید خیار سالادی بزرگ با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار هندوانه ای فروش ویژه

قیمت خرید خیار هندوانه ای فروش ویژه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خیار سبز محلی + فروش عمده

خرید و قیمت خیار سبز محلی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خیار خاردار صادراتی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خیار خاردار صادراتی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

کیلویی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خیار ریز برای خیارشور + خرید باور نکردنی

قیمت خیار ریز برای خیارشور + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خیار سبز زمینی + قیمت فروش استثنایی

خرید خیار سبز زمینی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت خیار خالدار سبز + فروش صادراتی

خرید و قیمت خیار خالدار سبز + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خیار ریز قلمی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خیار ریز قلمی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار سفید فروش عمده

قیمت خرید خیار سفید فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش خیار بوته ای اصفهان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خیار بوته ای اصفهان با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار خاردار کرمان با فروش عمده

قیمت خرید خیار خاردار کرمان با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خیار سبز خاردار + قیمت خرید به صرفه

فروش خیار سبز خاردار + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار ایرانی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خیار ایرانی عمده به صرفه و ارزان

از ۱۰.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خیار چنبر بروجرد + فروش عمده

خرید و قیمت خیار چنبر بروجرد + فروش عمده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۳۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۱۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خیار بوته ای اصفهان + فروش عمده

خرید و قیمت خیار بوته ای اصفهان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خیار قلمی گلخانه ای + خرید باور نکردنی

قیمت خیار قلمی گلخانه ای + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خیار سالادی بزرگ با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خیار سالادی بزرگ با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خیار درختی گلخانه ای + فروش صادراتی

خرید و قیمت خیار درختی گلخانه ای + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خیار خاردار بزرگ + خرید باور نکردنی

قیمت خیار خاردار بزرگ + خرید باور نکردنی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خیار سبز خشک به صرفه و ارزان

قیمت خرید خیار سبز خشک به صرفه و ارزان

از ۲۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش خیار سبز فله ای بوته ای + قیمت خرید به صرفه

فروش خیار سبز فله ای بوته ای + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خیار درختی گلخانه ای + خرید باور نکردنی

قیمت خیار درختی گلخانه ای + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار تلخ در ایران با فروش عمده

قیمت خرید خیار تلخ در ایران با فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۰۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ و ۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خیار بوته ای اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خیار بوته ای اصفهان با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار بوته ای اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید خیار بوته ای اصفهان + فروش ویژه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۴۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خیار چنبر شیرین با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خیار چنبر شیرین با کیفیت ارزان + خرید عمده

۱۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ ، ۲ ، ۳کیلو

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خیار بوته ای همدان + فروش عمده

خرید و قیمت خیار بوته ای همدان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خیار چنبر بزرگ + قیمت فروش استثنایی

خرید خیار چنبر بزرگ + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خیار قلمی دزفول خوزستان + قیمت خرید به صرفه

فروش خیار قلمی دزفول خوزستان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خیار سبز خاردار + خرید باور نکردنی

قیمت خیار سبز خاردار + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار خاردار جیرفت با فروش عمده

قیمت خرید خیار خاردار جیرفت با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خیار گلخانه ای جیرفت  + فروش صادراتی

خرید و قیمت خیار گلخانه ای جیرفت + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خیار درختی شمال + قیمت خرید به صرفه

فروش خیار درختی شمال + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خیار گلخانه ای در مازندران + فروش عمده

خرید و قیمت خیار گلخانه ای در مازندران + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خیار محلی کردستان + قیمت خرید به صرفه

فروش خیار محلی کردستان + قیمت خرید به صرفه

از ۲۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت خیار سبز محلی  + فروش صادراتی

خرید و قیمت خیار سبز محلی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خیار بوته ای طبیعی + قیمت فروش استثنایی

خرید خیار بوته ای طبیعی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار درختی محلی + فروش ویژه

قیمت خرید خیار درختی محلی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خیار سبز صادراتی + فروش عمده

خرید و قیمت خیار سبز صادراتی + فروش عمده

از ۱۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید خیار سبز درختی + قیمت فروش استثنایی

خرید خیار سبز درختی + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خیار بوته ای اصفهان + خرید باور نکردنی

قیمت خیار بوته ای اصفهان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خیار چنبر بزرگ + خرید باور نکردنی

قیمت خیار چنبر بزرگ + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خیار مکزیکی + قیمت فروش استثنایی

خرید خیار مکزیکی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خیار محلی جویبار با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خیار محلی جویبار با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار گرد ایتالیایی + فروش ویژه

قیمت خرید خیار گرد ایتالیایی + فروش ویژه

از ۱۰.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خیار محلی گیلانی + خرید باور نکردنی

قیمت خیار محلی گیلانی + خرید باور نکردنی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۵۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خیار خاردار یزد عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خیار خاردار یزد عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خیار سبز قلمی + فروش عمده

خرید و قیمت خیار سبز قلمی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خیار ویکتوریا با کیفیت ارزان خرید عمده

قیمت خیار ویکتوریا با کیفیت ارزان خرید عمده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید قیمت خیار  قمی فروش عمده

خرید قیمت خیار قمی فروش عمده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خیار درختی تازه + فروش صادراتی

خرید و قیمت خیار درختی تازه + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خیار چنبر بزرگ + فروش صادراتی

خرید و قیمت خیار چنبر بزرگ + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خیار گلخانه ای درختی + خرید باور نکردنی

قیمت خیار گلخانه ای درختی + خرید باور نکردنی

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

سبدی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خیار درختی گیلان + خرید باور نکردنی

قیمت خیار درختی گیلان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خیار گلخانه ای شهاب + قیمت فروش استثنایی

خرید خیار گلخانه ای شهاب + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار سبز ایرانی به صرفه و ارزان

قیمت خرید خیار سبز ایرانی به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خیار بوته ای اصفهان + قیمت فروش استثنایی

خرید خیار بوته ای اصفهان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خیار گلخانه ورامین + فروش عمده

خرید و قیمت خیار گلخانه ورامین + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار خاردار استوایی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خیار خاردار استوایی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار سبز یزد عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خیار سبز یزد عمده به صرفه و ارزان

از ۳۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خیار خالدار + فروش عمده

خرید و قیمت خیار خالدار + فروش عمده

از ۸.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش خیار سبز هشتبندی + قیمت خرید به صرفه

فروش خیار سبز هشتبندی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خیار سبز بوته ای + قیمت فروش استثنایی

خرید خیار سبز بوته ای + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش خیار سبز رویال فروش فوق العاده

خرید و فروش خیار سبز رویال فروش فوق العاده

از ۱۵.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خیار گلخانه ای جویبار با فروش عمده

قیمت خرید خیار گلخانه ای جویبار با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خیار سبز گلخانه ای + خرید باور نکردنی

قیمت خیار سبز گلخانه ای + خرید باور نکردنی

از ۲۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت بذر خیار سبز رویال قیمت صادراتی

خرید و قیمت بذر خیار سبز رویال قیمت صادراتی

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید خیار اهوازی قیمت فروش استثنایی

خرید خیار اهوازی قیمت فروش استثنایی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خیار چنبر ایران عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خیار چنبر ایران عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خیار سبز تازه + فروش صادراتی

خرید و قیمت خیار سبز تازه + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خیار چنبر درشت با فروش عمده

قیمت خرید خیار چنبر درشت با فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک و یک و نیم کیلویی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست