logo

زهره محمدی

خرید و قیمت پیاز سفید صدفی + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز سفید صدفی + فروش عمده

از ۱۹.۰۰۰ تا ۳۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پیاز سرخ شده در کرج + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز سرخ شده در کرج + فروش عمده

از ۳۳۰.۰۰۰ تا ۳۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

ظرف یکبار مصرف

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز قرمز رنگ + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز قرمز رنگ + فروش ویژه

از ۲۲.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پیاز محلی سفید + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز محلی سفید + خرید باور نکردنی

از ۲۲.۰۰۰ تا ۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۲۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز محلی لوشان + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز محلی لوشان + فروش ویژه

از ۱۷.۰۰۰ تا ۳۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

فروش پیاز سرخ شده مجلسی + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز سرخ شده مجلسی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پیاز سرخ شده طلایی + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز سرخ شده طلایی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پیاز داغ خلالی + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز داغ خلالی + فروش ویژه

از ۲۵.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش پیاز زرد همدان + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز زرد همدان + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پیاز خشک شده اصفهان + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز خشک شده اصفهان + فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز زرد دزفول با فروش عمده

قیمت خرید پیاز زرد دزفول با فروش عمده

از ۱۶.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز محلی مازندران + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز محلی مازندران + فروش ویژه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش پودر پیاز خشک شده + قیمت خرید به صرفه

فروش پودر پیاز خشک شده + قیمت خرید به صرفه

از ۵۹.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پیاز سرخ شده فریزری + فروش صادراتی

خرید و قیمت پیاز سرخ شده فریزری + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پیاز قرمز صادراتی + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز قرمز صادراتی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش خلال پیاز خشک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خلال پیاز خشک با شرایط فوق العاده

از ۸۵.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۵ و ۳۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پیاز پوست قرمز + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز پوست قرمز + فروش ویژه

از ۱۳.۰۰۰ تا ۵۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش پیاز طلایی صادراتی + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز طلایی صادراتی + قیمت خرید به صرفه

از ۲۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید پیاز سفید + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز سفید + فروش ویژه

از ۱۵.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پیاز سرخ شده آماده + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز سرخ شده آماده + فروش عمده

از ۴۸۰.۰۰۰ تا ۶۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش پیاز سرخ شده آماده + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز سرخ شده آماده + قیمت خرید به صرفه

از ۳۳۰.۰۰۰ تا ۳۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز سرخ شده رنگی + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز سرخ شده رنگی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پیاز خوراکی قرمز + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز خوراکی قرمز + قیمت خرید به صرفه

۱۶.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱۰ تا ۵۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل بار

قیمت پیاز سرخ شده پاکر + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز سرخ شده پاکر + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پیاز سرخ شده خشک + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز سرخ شده خشک + فروش ویژه

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۳۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت پیاز زرد هیبرید با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پیاز زرد هیبرید با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پیاز قرمز تبریز + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز قرمز تبریز + قیمت خرید به صرفه

از ۲۳.۰۰۰ تا ۷۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید پیاز تبریز با فروش عمده

قیمت خرید پیاز تبریز با فروش عمده

از ۱۵.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

فروش پیاز داغ صادراتی + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز داغ صادراتی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پیاز قرمز شیراز + فروش صادراتی

خرید و قیمت پیاز قرمز شیراز + فروش صادراتی

از ۱۴.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پیاز ایرانی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پیاز ایرانی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۸.۰۰۰ تا ۵۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پیاز درجه یک + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز درجه یک + فروش عمده

از ۱۵.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ و ۴ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید پیاز قرمز شیراز + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز قرمز شیراز + قیمت فروش استثنایی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ و ۴ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت پیاز سرخ شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پیاز سرخ شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پیاز سرخ شده مجلسی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پیاز سرخ شده مجلسی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پیاز محلی بوشهر + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز محلی بوشهر + قیمت خرید به صرفه

از ۱۸.۰۰۰ تا ۳۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید پیاز سرخ شده چیپسی با فروش عمده

قیمت خرید پیاز سرخ شده چیپسی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پیاز چیپسی مجلسی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پیاز چیپسی مجلسی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پیاز سرخ شده پمینا + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز سرخ شده پمینا + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پیاز سرخ شده آماده + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز سرخ شده آماده + فروش ویژه

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز بنفش کوچک + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز بنفش کوچک + فروش ویژه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پیاز داغ نگینی + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز داغ نگینی + خرید باور نکردنی

از۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز سفید صادراتی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پیاز سفید صادراتی عمده به صرفه و ارزان

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت پیاز زرد اصفهان + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز زرد اصفهان + فروش عمده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت پیاز سفید عمده + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز سفید عمده + خرید باور نکردنی

از ۱۵.۰۰۰ تا ۲۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پیاز سرخ شده بازاری + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز سرخ شده بازاری + قیمت فروش استثنایی

از ۲۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ تا ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش پیاز داغ خلالی مجلسی + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز داغ خلالی مجلسی + قیمت خرید به صرفه

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش پیاز داغ رژیمی + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز داغ رژیمی + قیمت خرید به صرفه

از ۷۵.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پیاز اعلا + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز اعلا + قیمت فروش استثنایی

از ۱۵.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت پیاز قرمز خوراکی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پیاز قرمز خوراکی با کیفیت ارزان + خرید عمده

۱۶.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

قیمت پیاز سرخ شده خلالی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پیاز سرخ شده خلالی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

توافقی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خلال پیاز سرخ شده + قیمت خرید به صرفه

فروش خلال پیاز سرخ شده + قیمت خرید به صرفه

از ۳۳۰.۰۰۰ تا ۳۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

یکبار مصرف

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز سرخ شده بدون روغن + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز سرخ شده بدون روغن + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پیاز رنده شده سرخ شده + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز رنده شده سرخ شده + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پیاز سرخ شده طلایی + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز سرخ شده طلایی + قیمت فروش استثنایی

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پیاز سرخ شده خانگی + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز سرخ شده خانگی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پیاز سفید تند + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز سفید تند + خرید باور نکردنی

از ۱۳.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز سفید ریز + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز سفید ریز + فروش ویژه

از ۱۵.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پودر پیاز فله با فروش عمده

قیمت خرید پودر پیاز فله با فروش عمده

از ۲۸.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز داغ نگینی  + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز داغ نگینی + فروش ویژه

از ۱۵۵.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۵ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش پیاز سرخ شده خشک + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز سرخ شده خشک + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پیاز زرد صادراتی با فروش عمده

قیمت خرید پیاز زرد صادراتی با فروش عمده

از ۱۳.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

گونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز سرخ شده عسلی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پیاز سرخ شده عسلی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پیاز زرد خشک + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز زرد خشک + فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۳۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پیاز داغ چیپسی + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز داغ چیپسی + فروش عمده

از ۹۰.۰۰۰ تا ۳۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۱.۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید پیاز خشک خلالی + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز خشک خلالی + قیمت فروش استثنایی

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۵ و ۳۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پیاز حلقه ای سرخ شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پیاز حلقه ای سرخ شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پیاز شمالی + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز شمالی + قیمت خرید به صرفه

از ۱۵.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۴ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید پیاز زرد صادراتی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پیاز زرد صادراتی عمده به صرفه و ارزان

از ۱۶.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

گونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل بار

خرید پیاز خلالی سرخ شده + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز خلالی سرخ شده + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پیاز قرمز + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز قرمز + خرید باور نکردنی

از ۱۵.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید پیاز زرد دزفول با فروش عمده

قیمت خرید پیاز زرد دزفول با فروش عمده

از ۱۲.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پیاز زرد زرگان + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز زرد زرگان + قیمت فروش استثنایی

از ۱۶.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

گونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت پیاز زرد کشاورزی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پیاز زرد کشاورزی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پیاز سرخ شده پفکی + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز سرخ شده پفکی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پودر پیاز خانگی با فروش عمده

قیمت خرید پودر پیاز خانگی با فروش عمده

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰/۵ و ۱ کیلو

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پیاز داغ خلالی مجلسی + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز داغ خلالی مجلسی + خرید باور نکردنی

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پیاز سرخ شده مجلسی + فروش صادراتی

خرید و قیمت پیاز سرخ شده مجلسی + فروش صادراتی

از ۳۳۰.۰۰۰ تا ۳۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

فروش پیاز زرد دزفول + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز زرد دزفول + قیمت خرید به صرفه

از ۱۹.۰۰۰ تا ۳۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت پیاز داغ مجلسی + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز داغ مجلسی + خرید باور نکردنی

از ۸۵.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۶۰ و ۴۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش پیاز نگینی سرخ شده + قیمت خرید به صرفه

فروش پیاز نگینی سرخ شده + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پیاز کیلویی + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز کیلویی + فروش ویژه

از ۱۵.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و فروش پیاز سرخ شده کاراملی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پیاز سرخ شده کاراملی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پیاز قرمز سرخ شده با فروش عمده

قیمت خرید پیاز قرمز سرخ شده با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پیاز داغ خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز داغ خشک + قیمت فروش استثنایی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۳۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز قرمز دزفول + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز قرمز دزفول + فروش ویژه

از ۲۰.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پیاز کوهی + فروش ویژه

قیمت خرید پیاز کوهی + فروش ویژه

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

توری

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید پیاز سفید سپیدان + قیمت فروش استثنایی

خرید پیاز سفید سپیدان + قیمت فروش استثنایی

از ۲۲.۰۰۰ تا ۳۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پیاز خلالی سرخ شده پاکر + خرید باور نکردنی

قیمت پیاز خلالی سرخ شده پاکر + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پیاز سرخ شده بسته بندی + فروش عمده

خرید و قیمت پیاز سرخ شده بسته بندی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پودر پیاز قرمز + قیمت فروش استثنایی

خرید پودر پیاز قرمز + قیمت فروش استثنایی

۱۹۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست