logo

ستار نجف آبادی

خرید و قیمت ست حوله مسافرتی + فروش عمده

خرید و قیمت ست حوله مسافرتی + فروش عمده

از ۱۶۵.۰۰۰ تا ۲۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰در۷۰ و ۱۱۰در۱۶۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید حوله هتلی تبریز با فروش عمده

قیمت خرید حوله هتلی تبریز با فروش عمده

از ۵۶۰.۰۰۰ تا ۸۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰در۱۲۰ و ۷۰در۱۳۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش حوله لباسی کودک + قیمت خرید به صرفه

فروش حوله لباسی کودک + قیمت خرید به صرفه

از ۲۶۵.۰۰۰ تا ۵۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

سایز ۶۰ و ۷۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت حوله یکبار مصرف عمده + فروش صادراتی

خرید و قیمت حوله یکبار مصرف عمده + فروش صادراتی

از ۲.۶۰۰ تا ۱۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰در۸۰ و ۸۰در۱۲۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش حوله دستباف بیرجند + قیمت خرید به صرفه

فروش حوله دستباف بیرجند + قیمت خرید به صرفه

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰در۷۰ و ۱۰۰در۱۸۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید حوله ورزشی بزرگ + فروش ویژه

قیمت خرید حوله ورزشی بزرگ + فروش ویژه

از ۶۰۰.۰۰۰ تا ۹۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰در۵۰ و ۱۱۰در۸۵

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت حوله یکبار مصرف استخری + فروش عمده

خرید و قیمت حوله یکبار مصرف استخری + فروش عمده

از ۱۱.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰در۸۰ و ۸۰در۱۲۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید حوله سنتی بیرجند + فروش ویژه

قیمت خرید حوله سنتی بیرجند + فروش ویژه

از ۲۱۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۳در۱۸۰ و ۱۱۰در۱۸۵

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید حوله تنی مردانه + فروش ویژه

قیمت خرید حوله تنی مردانه + فروش ویژه

از ۳۶۰.۰۰۰ تا ۴۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

سایز ۱۴۵ و ۱۶۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت ست حوله مردانه + خرید باور نکردنی

قیمت ست حوله مردانه + خرید باور نکردنی

از ۷۰۰.۰۰۰ تا ۸۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

سایز ۱۱۵ و ۱۲۵

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید ست حوله حمام کودک با فروش عمده

قیمت خرید ست حوله حمام کودک با فروش عمده

از ۱۸۵.۰۰۰ تا ۲۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

سایز ۷۰ و ۸۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید حوله یکبار مصرف کوچک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید حوله یکبار مصرف کوچک عمده به صرفه و ارزان

از ۲.۳۰۰ تا ۴.۴۰۰ تومان

اندازه:

۴۰در۴۰ و ۴۰در۸۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید حوله حمام سفید با فروش عمده

قیمت خرید حوله حمام سفید با فروش عمده

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ * ۱۴۴ و ۸۰ * ۱۵۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت حوله حمام پنبه با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت حوله حمام پنبه با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۳۶۰.۰۰۰ تا ۷۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰در۱۶۰ و ۱۰۰در۱۶۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید حوله یکبار مصرف در رشت + فروش ویژه

قیمت خرید حوله یکبار مصرف در رشت + فروش ویژه

از ۴.۱۰۰ تا ۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ و ۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید حوله نخی حمام با فروش عمده

قیمت خرید حوله نخی حمام با فروش عمده

از ۲۴۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰x۱۷۰ و ۸۰x۱۶۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید ست حوله پسرانه عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید ست حوله پسرانه عمده به صرفه و ارزان

از ۲۴۰.۰۰۰ تا ۳۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

سایز ۷۰ و ۸۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید حوله دستبافت حمام عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید حوله دستبافت حمام عمده به صرفه و ارزان

از ۵۹۰.۰۰۰ تا ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰در۲۰۰ و ۱۰۰در۱۸۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید حوله سفید هتلی + فروش ویژه

قیمت خرید حوله سفید هتلی + فروش ویژه

از ۵۲۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰در۱۴۰ و ۱۱۰در۱۷۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید حوله دستی گلدار + فروش ویژه

قیمت خرید حوله دستی گلدار + فروش ویژه

از ۲۵.۰۰۰ تا ۵۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰در۴۰ و ۴۰در۷۶

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت حوله نخی دستبافت + فروش صادراتی

خرید و قیمت حوله نخی دستبافت + فروش صادراتی

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۳۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰در۲۰۰ و ۱۰۰در۱۷۵

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید حوله حمام جادویی + فروش ویژه

قیمت خرید حوله حمام جادویی + فروش ویژه

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵ * ۲۵ و ۱۶۰ * ۸۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید حوله سنتی بافت یزد با فروش عمده

قیمت خرید حوله سنتی بافت یزد با فروش عمده

از ۲۱۰.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰در۱۷۰ و ۱۰۳در۱۸۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش حوله تنی مردونه + قیمت خرید به صرفه

فروش حوله تنی مردونه + قیمت خرید به صرفه

از ۳۳۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

سایز ۱۲۵ و ۱۳۵

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید حوله بچه گانه ترک با فروش عمده

قیمت خرید حوله بچه گانه ترک با فروش عمده

از ۵۵۰.۰۰۰ تا ۷۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

سایز ۵۰ تا ۱۰۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

فروش حوله حمام بدن + قیمت خرید به صرفه

فروش حوله حمام بدن + قیمت خرید به صرفه

از ۵۰۰.۰۰۰ تا ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰در۱۴۰ و ۹۵در۱۵۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

فروش حوله تنی پسرانه + قیمت خرید به صرفه

فروش حوله تنی پسرانه + قیمت خرید به صرفه

از ۲۴۰.۰۰۰ تا ۴۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

سایز ۷۰ و ۸۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش حوله دستی خارجی + قیمت خرید به صرفه

فروش حوله دستی خارجی + قیمت خرید به صرفه

از ۴۲.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰در۷۰ و ۴۰در۷۸

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید حوله یکبار مصرف کرج + فروش ویژه

قیمت خرید حوله یکبار مصرف کرج + فروش ویژه

از ۳.۳۰۰ تا ۴.۵۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ و ۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش حوله کوچک مدرسه + قیمت خرید به صرفه

فروش حوله کوچک مدرسه + قیمت خرید به صرفه

از ۱۹۰.۰۰۰ تا ۲۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰در۳۰ و ۱۰۰در۵۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید حوله استخری گلدار با فروش عمده

قیمت خرید حوله استخری گلدار با فروش عمده

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۱۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰در۱۴۰ و ۸۰در۱۳۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید حوله نازک حمام عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید حوله نازک حمام عمده به صرفه و ارزان

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۴۰×۷۰ و ۱۱۰×۱۶۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید حوله استخری پسرانه + قیمت فروش استثنایی

خرید حوله استخری پسرانه + قیمت فروش استثنایی

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰در۱۴۰ و ۱۱۰در۱۶۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت حوله حمام نوزادی + فروش عمده

خرید و قیمت حوله حمام نوزادی + فروش عمده

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

سایز ۷۰ و ۸۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت حوله یکبار مصرف تبریز + فروش عمده

خرید و قیمت حوله یکبار مصرف تبریز + فروش عمده

از ۲.۶۰۰ تا ۴.۵۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ و ۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید حوله حمام مناسب هتل + فروش ویژه

قیمت خرید حوله حمام مناسب هتل + فروش ویژه

از ۵۰۰.۰۰۰ تا ۸۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰در۱۴۰ و ۸۰در۱۴۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خریدحوله نانو با فروش عمده

قیمت خریدحوله نانو با فروش عمده

از ۴۹۰.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۷۰x ۱۰۰ و ۱۵۰x ۹۰

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست