logo

محمد قربان زاده

خرید کنجد سفید پاکستانی + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد سفید پاکستانی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنجد سفید یزد + فروش عمده

خرید و قیمت کنجد سفید یزد + فروش عمده

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه پلاستیکی

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

قیمت کنجد زرد با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کنجد زرد با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کنجد خام سیاه + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد خام سیاه + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید کنجد پوست کنده یزد + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد پوست کنده یزد + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنجد کوهی + فروش عمده

خرید و قیمت کنجد کوهی + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت کنجد سفید + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنجد سفید + فروش صادراتی

از ۱۸۰.۰۰۰ تا ۲۱۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت کنجد برشته نمکی + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنجد برشته نمکی + فروش صادراتی

۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۹۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید کنجد همدان + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد همدان + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت کنجد سیاه دانه + فروش عمده

خرید و قیمت کنجد سیاه دانه + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید کنجد پوست کنده عمده + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد پوست کنده عمده + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کنجد سیاه درجه یک + خرید باور نکردنی

قیمت کنجد سیاه درجه یک + خرید باور نکردنی

۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه پلاستیکی

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کنجد سیاه درجه یک + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد سیاه درجه یک + فروش ویژه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش کنجد مشکی + قیمت خرید به صرفه

فروش کنجد مشکی + قیمت خرید به صرفه

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کنجد تنوری + فروش عمده

خرید و قیمت کنجد تنوری + فروش عمده

۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کنجد خام با پوست + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنجد خام با پوست + فروش صادراتی

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید کنجد خام با پوست + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد خام با پوست + قیمت فروش استثنایی

از ۱.۱۸۰.۰۰۰ تا ۲.۲۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ و ۲۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کنجد عسلی نازک + فروش عمده

خرید و قیمت کنجد عسلی نازک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید کنجد سفید عمده + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد سفید عمده + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه پلاستیکی

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش کنجد قهوه ای خام با شرایط فوق العاده

خرید و فروش کنجد قهوه ای خام با شرایط فوق العاده

از ۹۵.۰۰۰ تا ۱۷۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

نیم و یک کیلویی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید کنجد برشته شده + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد برشته شده + فروش ویژه

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۳۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید کنجد ناشکوفا + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد ناشکوفا + قیمت فروش استثنایی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۹۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۳۱۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید کنجد سیاه کوهی + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد سیاه کوهی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

خرید دانه کنجد خام + قیمت فروش استثنایی

خرید دانه کنجد خام + قیمت فروش استثنایی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کنجد قهوه ای خام + فروش عمده

خرید و قیمت کنجد قهوه ای خام + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کنجد سفید هندی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کنجد سفید هندی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری با هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

فروش کنجد سیاه محلی + قیمت خرید به صرفه

فروش کنجد سیاه محلی + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۶۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید کنجد سیاه + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد سیاه + فروش ویژه

از ۲۲۵.۰۰۰ تا ۲۳۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش کنجد قهوه ای + قیمت خرید به صرفه

فروش کنجد قهوه ای + قیمت خرید به صرفه

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

فروش کنجد شسته پاکستانی + قیمت خرید به صرفه

فروش کنجد شسته پاکستانی + قیمت خرید به صرفه

۲.۸۲۰.۰۰۰ تا ۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت کنجد سفید هندی + خرید باور نکردنی

قیمت کنجد سفید هندی + خرید باور نکردنی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید کنجد کوهی + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد کوهی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت کنجد سفید ایرانی + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنجد سفید ایرانی + فروش صادراتی

از ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

کیسه ٢۵ یا ۴٠ کیلویی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت کنجد سیاه ارگانیک + خرید باور نکردنی

قیمت کنجد سیاه ارگانیک + خرید باور نکردنی

از ۲۶.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش کنجد سیاه کرمانشاه با شرایط فوق العاده

خرید و فروش کنجد سیاه کرمانشاه با شرایط فوق العاده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید کنجد سفید مواد غذایی با فروش عمده

قیمت خرید کنجد سفید مواد غذایی با فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۵۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کنجد پاکستانی مشهد + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد پاکستانی مشهد + فروش ویژه

از ۶۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت کنجد محلی مازندران + فروش عمده

خرید و قیمت کنجد محلی مازندران + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش کنجد تازه + قیمت خرید به صرفه

فروش کنجد تازه + قیمت خرید به صرفه

از ۱۸۰.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت کنجد زرد + خرید باور نکردنی

قیمت کنجد زرد + خرید باور نکردنی

از ۵۳.۰۰۰ تا ۱۲۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۴۹۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید کنجد عسلی کام لی + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد عسلی کام لی + قیمت فروش استثنایی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ و ۳۶ عدد

بسته‌ بندی:

متری

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید کنجد دانه درشت یزد + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد دانه درشت یزد + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کنجد شش پر عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید کنجد شش پر عمده به صرفه و ارزان

از ۵۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۳۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کنجد سفید هندی + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد سفید هندی + فروش ویژه

۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۸۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت  کنجد سفید خام + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنجد سفید خام + فروش صادراتی

از ۱۹۶.۰۰۰ تا ۴۰۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید کنجد محلی لرستان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید کنجد محلی لرستان عمده به صرفه و ارزان

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کنجد برشته + فروش عمده

خرید و قیمت کنجد برشته + فروش عمده

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت کنجد سیاه رنگ + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنجد سیاه رنگ + فروش صادراتی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۲۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کنجد سفید ایرانی + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنجد سفید ایرانی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنجد بوداده عقاب + فروش عمده

خرید و قیمت کنجد بوداده عقاب + فروش عمده

۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت کنجد بسته بندی عقاب + خرید باور نکردنی

قیمت کنجد بسته بندی عقاب + خرید باور نکردنی

۵۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید کنجد بو داده + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد بو داده + قیمت فروش استثنایی

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۳۰ و ۴۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت کنجد سفید خام + فروش عمده

خرید و قیمت کنجد سفید خام + فروش عمده

از ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

کیسه ٢۵ یا ۴٠ کیلویی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت کنجد سفید ایرانی + خرید باور نکردنی

قیمت کنجد سفید ایرانی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کنجد برشته شده با فروش عمده

قیمت خرید کنجد برشته شده با فروش عمده

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۳ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید کنجد بوجاری + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد بوجاری + فروش ویژه

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۲۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید کنجد برشته عقاب + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد برشته عقاب + قیمت فروش استثنایی

از ۲۳.۰۰۰ تا ۲۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۱۲۰ گرم

بسته‌ بندی:

جار

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید دانه کنجد سفید با فروش عمده

قیمت خرید دانه کنجد سفید با فروش عمده

از ۱۶۵.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید کنجد دره شهر + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد دره شهر + فروش ویژه

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت کنجد سیاه محلی + خرید باور نکردنی

قیمت کنجد سیاه محلی + خرید باور نکردنی

۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش دانه کنجد سفید + قیمت خرید به صرفه

فروش دانه کنجد سفید + قیمت خرید به صرفه

۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه پلاستیکی

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

قیمت کنجد سفید خام + خرید باور نکردنی

قیمت کنجد سفید خام + خرید باور نکردنی

۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

تحویل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کنجد سفید ایرانی با فروش عمده

قیمت خرید کنجد سفید ایرانی با فروش عمده

۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه پلاستیکی

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

خرید کنجد دره شهر + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد دره شهر + قیمت فروش استثنایی

از ۹۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت کنجد پوست کنده + فروش عمده

خرید و قیمت کنجد پوست کنده + فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت کنجد بو داده + فروش عمده

خرید و قیمت کنجد بو داده + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ تا ۲۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید کنجد نمکی + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد نمکی + قیمت فروش استثنایی

از ۲۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید کنجد عسلی آرسو + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد عسلی آرسو + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کنجد سفید ایرانی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کنجد سفید ایرانی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کنجد سیاه همدان + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنجد سیاه همدان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنجد نمکی عقاب 120 گرمی + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنجد نمکی عقاب 120 گرمی + فروش صادراتی

۵۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ گرم

بسته‌ بندی:

کیسه پلاستیکی

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کنجد سیاه کرمانشاه با فروش عمده

قیمت خرید کنجد سیاه کرمانشاه با فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید کنجد سیاه محلی + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد سیاه محلی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

کیسه ٢۵ یا ۴٠ کیلویی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

فروش کنجد دانه درشت کرج + قیمت خرید به صرفه

فروش کنجد دانه درشت کرج + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کنجد شیرازی + خرید باور نکردنی

قیمت کنجد شیرازی + خرید باور نکردنی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کنجد عسلی عقاب با فروش عمده

قیمت خرید کنجد عسلی عقاب با فروش عمده

از ۱۵.۰۰۰ تا ۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ و ۳۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت کنجد قهوه ای + خرید باور نکردنی

قیمت کنجد قهوه ای + خرید باور نکردنی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید کنجد دانه سفید + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد دانه سفید + قیمت فروش استثنایی

از ۷۰۰۰۰ تا ۱۵۵۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ گرمی تا تناژ بالا

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت کنجد سیاه خام با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کنجد سیاه خام با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۹۵.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۸۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کنجد سفید درجه یک + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد سفید درجه یک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت  کنجد سیاه محلی + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنجد سیاه محلی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنجد سفید اصفهان + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنجد سفید اصفهان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش کنجد سفید قم + قیمت خرید به صرفه

فروش کنجد سفید قم + قیمت خرید به صرفه

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه پلاستیکی

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کنجد بو داده + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد بو داده + فروش ویژه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و فروش انواع کنجد سیاه با شرایط فوق العاده

خرید و فروش انواع کنجد سیاه با شرایط فوق العاده

از ۶۵.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کنجد سیاه کرمانشاه + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد سیاه کرمانشاه + فروش ویژه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید کنجد سیاه محلی با فروش عمده

قیمت خرید کنجد سیاه محلی با فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه پلاستیکی

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

خرید کنجد سیاه عمده + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد سیاه عمده + قیمت فروش استثنایی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه پلاستیکی

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

فروش کنجد مخصوص روغن گیری + قیمت خرید به صرفه

فروش کنجد مخصوص روغن گیری + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید دانه کنجد بریان شده + قیمت فروش استثنایی

خرید دانه کنجد بریان شده + قیمت فروش استثنایی

۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه پلاستیکی

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کنجد شسته شده + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد شسته شده + فروش ویژه

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰.۵ و ۱ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت کنجد سیاه ارگانیک  + خرید باور نکردنی

قیمت کنجد سیاه ارگانیک + خرید باور نکردنی

از ۸۲.۰۰۰ تا ۱۶۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید کنجد قهوه ای رنگ + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد قهوه ای رنگ + قیمت فروش استثنایی

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه پلاستیکی

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کنجد سیاه محلی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید کنجد سیاه محلی عمده به صرفه و ارزان

از ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

کیسه ٢۵ یا ۴٠ کیلویی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت خرید کنجد سفید خام عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید کنجد سفید خام عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کنجد دره شهر + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد دره شهر + فروش ویژه

از ۱۴۵.۰۰۰ تا ۱۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید کنجد سیاه و سفید + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد سیاه و سفید + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش کنجد دره شهر + قیمت خرید به صرفه

فروش کنجد دره شهر + قیمت خرید به صرفه

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید کنجد مخصوص ارده با فروش عمده

قیمت خرید کنجد مخصوص ارده با فروش عمده

از ۸۵.۰۰۰ تا ۱۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت کنجد سیاه لرستان + خرید باور نکردنی

قیمت کنجد سیاه لرستان + خرید باور نکردنی

از ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰ تومان

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

کیسه ٢۵ یا ۴٠ کیلویی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

نقد

قیمت خرید کنجد بوداده + فروش ویژه

قیمت خرید کنجد بوداده + فروش ویژه

از ۲۷۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید کنجد سیاه در مشهد + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد سیاه در مشهد + قیمت فروش استثنایی

۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه پلاستیکی

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کنجد دره شهر + فروش عمده

خرید و قیمت کنجد دره شهر + فروش عمده

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید کنجد سیاه درجه یک + قیمت فروش استثنایی

خرید کنجد سیاه درجه یک + قیمت فروش استثنایی

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۴۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه پلاستیکی

تحویل:

در مقصد با احتساب هزینه حمل

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کنجد سیاه نانوایی + فروش عمده

قیمت خرید کنجد سیاه نانوایی + فروش عمده

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵ تا ۳۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد