logo

محمود فکور

خرید و قیمت پسته احمد آقایی رفسنجان + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته احمد آقایی رفسنجان + فروش صادراتی

از ۳۷۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید پسته ی کله قوچی + فروش ویژه

قیمت خرید پسته ی کله قوچی + فروش ویژه

از ۲۳۰.۰۰۰ تا ۴۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

فروش پسته تازه ایران + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته تازه ایران + قیمت خرید به صرفه

از ۱۶۵.۰۰۰ تا ۵۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۵۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید  پسته رفسنجان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته رفسنجان + فروش ویژه

از ۳۲۴.۰۰۰ تا ۴۸۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

تحویل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته ایران خندان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته ایران خندان + فروش ویژه

از ۴۴۰.۰۰۰ تا ۶۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقدی ۷۰ تحویل بار

قیمت خرید پسته فندقی قزوین عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پسته فندقی قزوین عمده به صرفه و ارزان

از ۲۳۵.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید پسته بادامی زعفرانی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پسته بادامی زعفرانی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پسته خندان مرغوب + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته خندان مرغوب + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پسته احمد آقایی خام + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته احمد آقایی خام + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پسته وحشی مراوه تپه + فروش عمده

خرید و قیمت پسته وحشی مراوه تپه + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش مغز پسته در کرمان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش مغز پسته در کرمان با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته پوست قرمز + فروش ویژه

قیمت خرید پسته پوست قرمز + فروش ویژه

از ۶۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ تا ۶۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

فله ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید پسته مرغوب ایرانی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پسته مرغوب ایرانی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته دامغان تازه + فروش ویژه

قیمت خرید پسته دامغان تازه + فروش ویژه

از ۲۸۳.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

تحویل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته شور زعفرانی  عمده به صرفه ازران

قیمت خرید پسته شور زعفرانی عمده به صرفه ازران

از ۱۵۵.۰۰۰ تا ۳۲۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

تحویل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید پسته قزوین بوئین زهرا + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته قزوین بوئین زهرا + قیمت فروش استثنایی

از ۱.۲۰۰.۰۰۰ تا ۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ و ۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید پسته بادامی زرند + فروش ویژه

قیمت خرید پسته بادامی زرند + فروش ویژه

از ۴۸۰.۰۰۰ تا ۵۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید پسته اکبری ممتاز شور + فروش ویژه

قیمت خرید پسته اکبری ممتاز شور + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته تازه با پوست دامغان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته تازه با پوست دامغان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته اکبری دستچین زعفرانی + فروش ویژه

قیمت خرید پسته اکبری دستچین زعفرانی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پسته تازه در مشهد + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته تازه در مشهد + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته فندقی کرمان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته فندقی کرمان + فروش ویژه

از ۱۶۵.۰۰۰ تا ۳۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت پسته بنه کوهی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پسته بنه کوهی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته تازه شور + فروش ویژه

قیمت خرید پسته تازه شور + فروش ویژه

از ۶۵۰.۰۰۰ تا ۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

فروش پسته برشته نمکی  + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته برشته نمکی + قیمت خرید به صرفه

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۶۰.۰۰۰ گرم

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش پسته وحشی لرستان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پسته وحشی لرستان با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پسته کله قوچی شور + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته کله قوچی شور + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید دانه روغنی پسته + فروش ویژه

قیمت خرید دانه روغنی پسته + فروش ویژه

از ۹۵۰.۰۰۰ تا ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

فله ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته کله قوچی خام + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته کله قوچی خام + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته خام خشکپاک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پسته خام خشکپاک عمده به صرفه و ارزان

از۲۵۰.۰۰۰ تا ۶۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۲۰ گرمی تا ۱ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید پسته کله قوچی خام عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پسته کله قوچی خام عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پسته فندقی قزوین + خرید باور نکردنی

قیمت پسته فندقی قزوین + خرید باور نکردنی

از ۲۳۵.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت پسته اکبری خام با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پسته اکبری خام با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته اکبری کرمان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پسته اکبری کرمان عمده به صرفه و ارزان

از ۱۸۵.۰۰۰ تا ۳۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پسته فندقی کرمان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پسته فندقی کرمان عمده به صرفه و ارزان

از ۱۶۵.۰۰۰ تا ۳۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت پسته احمد اقایی در رفسنجان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پسته احمد اقایی در رفسنجان با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۵۰۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۱۰۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل

قیمت خرید پسته بسته ای گلستان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته بسته ای گلستان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پسته خام درجه یک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پسته خام درجه یک با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش پسته کله قوچی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پسته کله قوچی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پسته کله قوچی + خرید باور نکردنی

قیمت پسته کله قوچی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش پسته شور اصفهان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پسته شور اصفهان با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پسته اکبری خندان درجه یک + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته اکبری خندان درجه یک + فروش صادراتی

از ۴۲۰.۰۰۰ تا ۷۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید پسته فندقی بردسکن + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته فندقی بردسکن + قیمت فروش استثنایی

از ۳۲۰.۰۰۰ تا ۵۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پودر پسته خانگی + فروش ویژه

قیمت خرید پودر پسته خانگی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پسته زعفرانی مزمز + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته زعفرانی مزمز + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پسته احمد آقایی خام با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پسته احمد آقایی خام با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پسته طلایی یزد + خرید باور نکردنی

قیمت پسته طلایی یزد + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفا

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته احمد آقایی برشته + فروش ویژه

قیمت خرید پسته احمد آقایی برشته + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پسته بسته بندی کادویی + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته بسته بندی کادویی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید پسته سبز کله قوچی + قیمت فروش استثنایی

خرید پسته سبز کله قوچی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته کوهی کرمانشاه با فروش عمده

قیمت خرید پسته کوهی کرمانشاه با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته احمد آقایی کرمان با فروش عمده

قیمت خرید پسته احمد آقایی کرمان با فروش عمده

از ۸۰.۰۰۰ تا ۲۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش پسته شامی شور + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته شامی شور + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پسته فندقی شور + خرید باور نکردنی

قیمت پسته فندقی شور + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پسته اکبری صادراتی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پسته اکبری صادراتی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پسته قوطی گلستان + خرید باور نکردنی

قیمت پسته قوطی گلستان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته اکبری رفسنجان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید پسته اکبری رفسنجان عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پسته تازه سبز + خرید باور نکردنی

قیمت پسته تازه سبز + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پسته اکبری رفسنجان + خرید باور نکردنی

قیمت پسته اکبری رفسنجان + خرید باور نکردنی

از ۳۱۰.۰۰۰ تا ۷۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰/۵ و ۱ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پسته احمد آقایی اعلا + فروش عمده

خرید و قیمت پسته احمد آقایی اعلا + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پسته احمد آقایی شور + فروش عمده

خرید و قیمت پسته احمد آقایی شور + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید مغز پسته در مشهد + فروش ویژه

قیمت خرید مغز پسته در مشهد + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش پسته شاه پسند دامغان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پسته شاه پسند دامغان با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته بادامی رفسنجان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته بادامی رفسنجان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش پسته پیوندی + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته پیوندی + قیمت خرید به صرفه

از ۹۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱تا ۵ کیلو گرم

بسته‌ بندی:

فله ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

فروش پسته خام تواضع + قیمت خرید به صرفه

فروش پسته خام تواضع + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پسته اکبری شور ممتاز و خرید باور نکردنی

قیمت پسته اکبری شور ممتاز و خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته صادراتی تواضع + فروش ویژه

قیمت خرید پسته صادراتی تواضع + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته دامغان ایران + فروش ویژه

قیمت خرید پسته دامغان ایران + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش پسته خندان اکبری با شرایط فوق العاده

خرید و فروش پسته خندان اکبری با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته زعفرانی اعلا + فروش ویژه

قیمت خرید پسته زعفرانی اعلا + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پسته کله قوچی شور + فروش صادراتی

خرید و قیمت پسته کله قوچی شور + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید پسته اکبری رفسنجان + فروش ویژه

قیمت خرید پسته اکبری رفسنجان + فروش ویژه

از ۶۱۰.۰۰۰ تا ۱.۵۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

ارسال درخواست