logo

کمیل محمدی

قیمت خرما شهابی + خرید باور نکردنی

قیمت خرما شهابی + خرید باور نکردنی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و فروش خرما بم صادراتی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما بم صادراتی با شرایط فوق العاده

از ۱۹۰.۰۰۰ تا ۲۴۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ و ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

فروش خرما مضافتی شاهزاده + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما مضافتی شاهزاده + قیمت خرید به صرفه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ و ۷۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش خرما خشک مشکی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما خشک مشکی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما مضافتی ساغر _ 630 گرم + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما مضافتی ساغر _ 630 گرم + قیمت فروش استثنایی

از ۹۷.۰۰۰ تا ۱۰۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۶۳۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله‌ای

خرید و فروش خرما مضافتی برنا با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما مضافتی برنا با شرایط فوق العاده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرما مضافتی مروارید سیاه + خرید باور نکردنی

قیمت خرما مضافتی مروارید سیاه + خرید باور نکردنی

از ۶۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

خرید خرما مضافتی بوشهر + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما مضافتی بوشهر + قیمت فروش استثنایی

از ۶۵.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ و ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرما مخصوص دیابتی ها + خرید باور نکردنی

قیمت خرما مخصوص دیابتی ها + خرید باور نکردنی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۶۰ و ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرما پیارم دمباز - 1000 گرم + فروش ویژه

قیمت خرید خرما پیارم دمباز - 1000 گرم + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما مضافتی هرمزگان + فروش ویژه

قیمت خرید خرما مضافتی هرمزگان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش خرمای مضافتی تازه با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرمای مضافتی تازه با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما برحی سطلی + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما برحی سطلی + قیمت فروش استثنایی

از ۲۸۰.۰۰۰ تا ۴۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳ و ۴.۵ کیلویی

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرما مضافتی مشکین + خرید باور نکردنی

قیمت خرما مضافتی مشکین + خرید باور نکردنی

از ۷۳.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرما پیارم فله + خرید باور نکردنی

قیمت خرما پیارم فله + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما مضافتی برای صادرات + فروش عمده

خرید و قیمت خرما مضافتی برای صادرات + فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک تا پنج کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

فروش خرما مضافتی دیماس + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما مضافتی دیماس + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما مضافتی ایران + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما مضافتی ایران + قیمت فروش استثنایی

از ۸۵.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ تا ۶۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرما مضافتی بم 600 گرمی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما مضافتی بم 600 گرمی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خرما مضافتی زرد + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما مضافتی زرد + قیمت خرید به صرفه

از ۶۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

فروش خرما سه کیلویی + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما سه کیلویی + قیمت خرید به صرفه

۴۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

سطلی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید خرما مضافتی عمده + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما مضافتی عمده + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما مضافتی سراوان + فروش عمده

خرید و قیمت خرما مضافتی سراوان + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۷۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید خرما مضافتی رطب + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما مضافتی رطب + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش خرما مضافتی رومینا با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما مضافتی رومینا با شرایط فوق العاده

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله‌ای

قیمت خرما رطب مضافتی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما رطب مضافتی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۷۸.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک تا دو کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

خرید و قیمت خرمای کبکاب احمد + فروش عمده

خرید و قیمت خرمای کبکاب احمد + فروش عمده

از ۲۲۵.۰۰۰ تا ۳۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرما مضافتی مهرستان + خرید باور نکردنی

قیمت خرما مضافتی مهرستان + خرید باور نکردنی

از ۸۸.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۷۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

قیمت خرید قیمت خرما درجه یک بم با فروش عمده

قیمت خرید قیمت خرما درجه یک بم با فروش عمده

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۴۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱.۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرما مضافتی عمده + خرید باور نکردنی

قیمت خرما مضافتی عمده + خرید باور نکردنی

از ۵۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک تا پنج کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد _ ۶۰ تحویل

قیمت خرید خرما مضافتی رمضانی + فروش ویژه

قیمت خرید خرما مضافتی رمضانی + فروش ویژه

از ۱۰۳.۰۰۰ تا ۱۲۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ تا ۷۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

قیمت خرید خرما رطب کبکاب قم + فروش ویژه

قیمت خرید خرما رطب کبکاب قم + فروش ویژه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد _ ۶۰ تحویل

فروش خرما مضافتی رومینا + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما مضافتی رومینا + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما مضافتی بم صادراتی با فروش عمده

قیمت خرید خرما مضافتی بم صادراتی با فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۴۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۶۰۰ تا ۷۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید قیمت خرما درجه 2 عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید قیمت خرما درجه 2 عمده به صرفه و ارزان

از ۳۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید رطب قهوه ای اعلا کرج عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید رطب قهوه ای اعلا کرج عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما مضافتی ساغر + فروش عمده

خرید و قیمت خرما مضافتی ساغر + فروش عمده

از ۸۸.۰۰۰ تا ۹۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ تا ۶۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت خرما مضافتی رمانتا + فروش عمده

خرید و قیمت خرما مضافتی رمانتا + فروش عمده

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۱۹۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵۰ و ۷۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید خرما مضافتی رمانتا + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما مضافتی رمانتا + قیمت فروش استثنایی

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۷۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرمای مضافتی کهنوج عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرمای مضافتی کهنوج عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما مضافتی صادراتی با فروش عمده

قیمت خرید خرما مضافتی صادراتی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خرما مضافتی بم صادراتی + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما مضافتی بم صادراتی + قیمت خرید به صرفه

از ۷۴.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۷۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

قیمت خرما مضافتی خوشه ای + خرید باور نکردنی

قیمت خرما مضافتی خوشه ای + خرید باور نکردنی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵۰ تا ۷۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرما رطب شهابی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما رطب شهابی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت خرما کبکاب ریحان + فروش عمده

خرید و قیمت خرما کبکاب ریحان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما مضافتی رطب + فروش عمده

خرید و قیمت خرما مضافتی رطب + فروش عمده

توافقی

اندازه:

سفارشی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما مضافتی اصفهان + فروش عمده

خرید و قیمت خرما مضافتی اصفهان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما مضافتی ایران + فروش ویژه

قیمت خرید خرما مضافتی ایران + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرمای مضافتی بم + فروش ویژه

قیمت خرید خرمای مضافتی بم + فروش ویژه

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرما مضافتی برنا با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما مضافتی برنا با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۴۷.۰۰۰ تا ۱۲۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۴۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله‌ای

قیمت رطب مضافتی ایران + خرید باور نکردنی

قیمت رطب مضافتی ایران + خرید باور نکردنی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ و ۸۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرمای نخل سبز بم + فروش ویژه

قیمت خرید خرمای نخل سبز بم + فروش ویژه

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۵۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

فروش خرما کلوته جیرفت + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما کلوته جیرفت + قیمت خرید به صرفه

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش خرما خاصویی تازه + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما خاصویی تازه + قیمت خرید به صرفه

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید خرما اعلا پیارم + فروش ویژه

قیمت خرید خرما اعلا پیارم + فروش ویژه

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت خرید خرما مضافتی رمانتا عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرما مضافتی رمانتا عمده به صرفه و ارزان

از ۱۶۰.۰۰۰ تا ۱۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰۰ و ۷۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید خرما مضافتی بم عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرما مضافتی بم عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما مضافتی مروارید سیاه + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما مضافتی مروارید سیاه + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما رضوان + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما رضوان + قیمت فروش استثنایی

از ۱۲۵.۰۰۰ تا ۱۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید قیمت خرما کبکاب تاپو + فروش عمده

خرید قیمت خرما کبکاب تاپو + فروش عمده

از ۷۵.۰۰۰ تا ۸۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰۰ و ۱۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما حجازی + فروش عمده

خرید و قیمت خرما حجازی + فروش عمده

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۵۰ و ۶۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت خرما مضافتی کبکاب + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما مضافتی کبکاب + فروش صادراتی

از ۸۰.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک تا سه کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و فروش رطب مضافتی دیماس با شرایط فوق العاده

خرید و فروش رطب مضافتی دیماس با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما مضافتی بم صادراتی + فروش عمده

خرید و قیمت خرما مضافتی بم صادراتی + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله‌ای

قیمت خرما پیارم درشت شمال + خرید باور نکردنی

قیمت خرما پیارم درشت شمال + خرید باور نکردنی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۲۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

قیمت خرما مضافتی روستا با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما مضافتی روستا با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۸۹.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۶۵۰ الی ۳ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرما مضافتی کیلویی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما مضافتی کیلویی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما سایر بدون هسته با فروش عمده

قیمت خرید خرما سایر بدون هسته با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما رطب مضافتی بم + فروش ویژه

قیمت خرید خرما رطب مضافتی بم + فروش ویژه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله‌ای

قیمت خرما مضافتی ساغر + خرید باور نکردنی

قیمت خرما مضافتی ساغر + خرید باور نکردنی

از ۱۳۷.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۶۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

خرید و قیمت خرمای مضافتی بشاگرد + فروش عمده

خرید و قیمت خرمای مضافتی بشاگرد + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما مضافتی کلوته + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما مضافتی کلوته + قیمت فروش استثنایی

از ۶۶.۰۰۰ تا ۷۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک تا پنج کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد _ ۶۰ تحویل

فروش خرما مضافتی کرمان + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما مضافتی کرمان + قیمت خرید به صرفه

از ۶۸.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک تا سه کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما یک کیلویی + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما یک کیلویی + فروش صادراتی

۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ کیلویی

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید خرما مضافتی جیرفت با فروش عمده

قیمت خرید خرما مضافتی جیرفت با فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله‌ای

فروش خرما بدون شیره + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما بدون شیره + قیمت خرید به صرفه

از ۸۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۶۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش خرما درجه 1 با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما درجه 1 با شرایط فوق العاده

از ۴۵.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۵۰۰گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید  قیمت خرما مضافتی جیرفت + فروش صادراتی

خرید قیمت خرما مضافتی جیرفت + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرید خرما بدون هسته + فروش ویژه

قیمت خرید خرید خرما بدون هسته + فروش ویژه

از ۹۵.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما کبکاب فامیلا + فروش عمده

خرید و قیمت خرما کبکاب فامیلا + فروش عمده

از ۸۴.۰۰۰ تا ۹۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ و ۱۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش خرما پیارم اعلا با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما پیارم اعلا با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما قصب صادراتی با فروش عمده

قیمت خرید خرما قصب صادراتی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرمای مضافتی صادراتی + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرمای مضافتی صادراتی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خرما خاصویی کله چین + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما خاصویی کله چین + قیمت خرید به صرفه

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما قهوه ای تیره + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما قهوه ای تیره + فروش صادراتی

از ۳۶۰.۰۰۰ تا ۴۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴ و ۶ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما مضافتی پارسان + فروش عمده

خرید و قیمت خرما مضافتی پارسان + فروش عمده

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه‌ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما مضافتی مهرستان + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما مضافتی مهرستان + فروش صادراتی

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۴۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۹۰۰ الی ۳۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرما مضافتی شاهزاده + فروش عمده

خرید و قیمت خرما مضافتی شاهزاده + فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ تا ۶۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرمای مضافتی درجه یک با فروش عمده

قیمت خرید خرمای مضافتی درجه یک با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما مضافتی رطب + خرید باور نکردنی

قیمت خرما مضافتی رطب + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما ربی سراوان + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما ربی سراوان + قیمت فروش استثنایی

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست