logo

حسن براتی

خرید و قیمت آلو بخارا افغانستان + فروش عمده

خرید و قیمت آلو بخارا افغانستان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آلو بخارا تیزابی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آلو بخارا تیزابی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو بخارا طبیعی + فروش ویژه

قیمت خرید آلو بخارا طبیعی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو بخارا خورشت الو با فروش عمده

قیمت خرید آلو بخارا خورشت الو با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو بخارا خورشتی + فروش عمده

خرید و قیمت آلو بخارا خورشتی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت الو بخارا خانگی + فروش عمده

خرید و قیمت الو بخارا خانگی + فروش عمده

۱۲۸.۰۰۰ تا ۲۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ ، ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت زیپدار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت آلو بخارا شهر خرو + فروش عمده

خرید و قیمت آلو بخارا شهر خرو + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آلو بخارا مجتهدی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آلو بخارا مجتهدی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش آلو بخارا خشک آفتابی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش آلو بخارا خشک آفتابی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آلو بخارا انجمن با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آلو بخارا انجمن با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو بخارا خشکپاک + فروش عمده

خرید و قیمت آلو بخارا خشکپاک + فروش عمده

از ۹۵.۰۰۰ تا ۲۰۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۳۰۰ تا ۶۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش آلو بخارا کیلویی + قیمت خرید به صرفه

فروش آلو بخارا کیلویی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آلو بخارا زرد با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آلو بخارا زرد با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو بخارا طلایی + فروش عمده

خرید و قیمت آلو بخارا طلایی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش آلو بخارا بیرجندی + قیمت خرید به صرفه

فروش آلو بخارا بیرجندی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید آلو بخارا خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید آلو بخارا خشک + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت الو بخارا خشک + فروش عمده

خرید و قیمت الو بخارا خشک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید آلو بخارا ظرفی خشکپاک + قیمت فروش استثنایی

خرید آلو بخارا ظرفی خشکپاک + قیمت فروش استثنایی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۶۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

ظرف پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت آلو بخارا سحرخیز + فروش عمده

خرید و قیمت آلو بخارا سحرخیز + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو بخارا خشکی اصل + فروش عمده

خرید و قیمت آلو بخارا خشکی اصل + فروش عمده

۷۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱، ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید آلو بخارا حاج حسنی + قیمت فروش استثنایی

خرید آلو بخارا حاج حسنی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش آلو بخارا خرمایی + قیمت خرید به صرفه

فروش آلو بخارا خرمایی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو بخارا خورشتی + فروش عمده

خرید و قیمت آلو بخارا خورشتی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو بخارا برتر + فروش ویژه

قیمت خرید آلو بخارا برتر + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آلو بخارا خشک آفتابی  کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آلو بخارا خشک آفتابی کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو بخارای تازه + فروش عمده

خرید و قیمت آلو بخارای تازه + فروش عمده

از ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۷۰۰۰۰ تومان

اندازه:

۱کیلوگرم به بالا

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت آلو بخارا تازه با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آلو بخارا تازه با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو بخارای خشک + فروش صادراتی

خرید و قیمت آلو بخارای خشک + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آلو بخارا خشک آفتابی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آلو بخارا خشک آفتابی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آلو بخارا خیکی + خرید باور نکردنی

قیمت آلو بخارا خیکی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو بخارا پوست کنده + فروش عمده

خرید و قیمت آلو بخارا پوست کنده + فروش عمده

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید آلو بخارا بیرجند + قیمت فروش استثنایی

خرید آلو بخارا بیرجند + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش آلو بخارا اصل با شرایط فوق العاده

خرید و فروش آلو بخارا اصل با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو بخارای سیاه + فروش صادراتی

خرید و قیمت آلو بخارای سیاه + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آلو بخارا خشک + خرید باور نکردنی

قیمت آلو بخارا خشک + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آلو بخارا برقانی + فروش صادراتی

خرید و قیمت آلو بخارا برقانی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید آلو بخارا قیسی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید آلو بخارا قیسی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش آلو بخارا مرغوب + قیمت خرید به صرفه

فروش آلو بخارا مرغوب + قیمت خرید به صرفه

از ۸۵.۰۰۰ تا ۱۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۵۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت الو تازه بخارا + فروش عمده

خرید و قیمت الو تازه بخارا + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست