logo

امیر حسین دهقان

خرید و قیمت خرما درجه 3 + فروش عمده

خرید و قیمت خرما درجه 3 + فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۵۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش خرما خاصویی جم با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرما خاصویی جم با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما شیره ای خوزستانی + فروش ویژه

قیمت خرید خرما شیره ای خوزستانی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرمای پیارم رطب + قیمت فروش استثنایی

خرید خرمای پیارم رطب + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما پیارم درجه یک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید خرما پیارم درجه یک عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما خاصویی ریز با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت خرما خاصویی ریز با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

سفارشی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما خشک سیاه با فروش عمده

قیمت خرید خرما خشک سیاه با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خرما استعمران صادراتی + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما استعمران صادراتی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما کبکاب بدون شیره + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما کبکاب بدون شیره + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما کله چین جنوب + فروش ویژه

قیمت خرید خرما کله چین جنوب + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید خرما 580 گرمی ساغر با فروش عمده

قیمت خرید خرما 580 گرمی ساغر با فروش عمده

۱۱۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

قسطی

قیمت خرما درجه یک بم + خرید باور نکردنی

قیمت خرما درجه یک بم + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما درجه یک بم + فروش عمده

خرید و قیمت خرما درجه یک بم + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت خرمای صادراتی بهبهان + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرمای صادراتی بهبهان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خرما صادراتی کبکاب + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما صادراتی کبکاب + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما پیارم درجه یک + فروش صادراتی

خرید و قیمت خرما پیارم درجه یک + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرما مضافتی درجه یک + فروش عمده

خرید و قیمت خرما مضافتی درجه یک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما پیارم تواضع + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما پیارم تواضع + قیمت فروش استثنایی

۴۲.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۵۰ و ۲۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید خرما زاهدی کارتن با فروش عمده

قیمت خرید خرما زاهدی کارتن با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خرما زاهدی عمده + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما زاهدی عمده + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خرما تازه سطلی + قیمت فروش استثنایی

خرید خرما تازه سطلی + قیمت فروش استثنایی

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش خرمای خاصویی لار با شرایط فوق العاده

خرید و فروش خرمای خاصویی لار با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش خرما تازه سطلی + قیمت خرید به صرفه

فروش خرما تازه سطلی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرما کبکاب مروارید سیاه + خرید باور نکردنی

قیمت خرما کبکاب مروارید سیاه + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست