logo

مسعود امرالهی

قیمت خرید سنگ آهن صادراتی + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ آهن صادراتی + فروش ویژه

از ۲۶۰.۰۰۰ تا ۵۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ تن

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید سنگ آهن نیشابور + قیمت فروش استثنایی

خرید سنگ آهن نیشابور + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آهن اسفنجی بیجار + خرید باور نکردنی

قیمت آهن اسفنجی بیجار + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سنگ آهن معدن بافق + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ آهن معدن بافق + فروش ویژه

از ۱.۰۰۰ تا ۱.۵۲۰ تومان

اندازه:

عیار ۵۵ تا ۷۰

بسته‌ بندی:

فله ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

فروش سنگ آهن دانه بندی شده + قیمت خرید به صرفه

فروش سنگ آهن دانه بندی شده + قیمت خرید به صرفه

از ۲.۰۰۰ تا ۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت سنگ آهن هماتیت و مگنتیت + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ آهن هماتیت و مگنتیت + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سنگ آهن کم عیار + فروش صادراتی

خرید و قیمت سنگ آهن کم عیار + فروش صادراتی

از ۲۵۵.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲۰ تن

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت سنگ آهن قرمز با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سنگ آهن قرمز با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۳۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ تن

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت پودر آهن خالص + فروش عمده

خرید و قیمت پودر آهن خالص + فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سنگ آهن سیدریت + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ آهن سیدریت + فروش ویژه

از ۷۰۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ تا ۱۰ تن

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت سنگ آهن هماتیت + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ آهن هماتیت + فروش عمده

از ۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدو اقساط

قیمت خرید سنگ آهن در ایران عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سنگ آهن در ایران عمده به صرفه و ارزان

از ۱.۰۰۰ تا ۱.۴۷۰ تومان

اندازه:

عیار ۵۰ تا ۵۵

بسته‌ بندی:

فله ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سنگ آهن گهر سیرجان + فروش صادراتی

خرید و قیمت سنگ آهن گهر سیرجان + فروش صادراتی

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲۰ تن

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

فروش سنگ آهن سیاه + قیمت خرید به صرفه

فروش سنگ آهن سیاه + قیمت خرید به صرفه

از ۱.۵۰۰ تا ۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰ تن

بسته‌ بندی:

جامبو بگ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۷۰ تحویل

قیمت خرید سنگ آهن مگنتیت + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ آهن مگنتیت + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سنگ آهن بافق مرکزی + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ آهن بافق مرکزی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید سنگ آهن مگنتیت  + قیمت فروش استثنایی

خرید سنگ آهن مگنتیت + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سنگ آهن در ایران + خرید باور نکردنی

قیمت سنگ آهن در ایران + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گندله سنگ معدن + فروش عمده

خرید و قیمت گندله سنگ معدن + فروش عمده

از ۳.۵۰۰ تا ۴.۵۰۰ تومان

اندازه:

۵ تا ۱۰ تن

بسته‌ بندی:

جامبو بگ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید سنگ آهن اسفنجی با فروش عمده

قیمت خرید سنگ آهن اسفنجی با فروش عمده

از ۱۱.۵۰۰ تا ۱۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۳ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت شمش آهن 5sp + فروش صادراتی

خرید و قیمت شمش آهن 5sp + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش سنگ آهن فلات شرق + قیمت خرید به صرفه

فروش سنگ آهن فلات شرق + قیمت خرید به صرفه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۲۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید سنگ آهن خام عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سنگ آهن خام عمده به صرفه و ارزان

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲۰ تن

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت سنگ آهن کنسانتره + فروش صادراتی

خرید و قیمت سنگ آهن کنسانتره + فروش صادراتی

از ۳.۵۰۰ تا ۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدو اقساط

خرید و فروش آهن اسفنجی سبزوار با شرایط فوق العاده

خرید و فروش آهن اسفنجی سبزوار با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش سنگ آهن معدنی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سنگ آهن معدنی با شرایط فوق العاده

از ۱.۰۰۰ تا ۱.۴۸۰ تومان

اندازه:

عیار ۴۵ تا ۶۶

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سنگ آهن مرکزی ایران عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سنگ آهن مرکزی ایران عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سنگ آهن طلایی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سنگ آهن طلایی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲۰ تن

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت سنگ آهن معدن سیرجان + خرید باور نکردنی

قیمت سنگ آهن معدن سیرجان + خرید باور نکردنی

از ۱.۰۰۰ تا ۱.۵۳۰ تومان

اندازه:

عیار ۳۵ الی ۵۰

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سنگ آهن بافق با فروش عمده

قیمت خرید سنگ آهن بافق با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید سنگ آهن کنسانتره گندله + قیمت فروش استثنایی

خرید سنگ آهن کنسانتره گندله + قیمت فروش استثنایی

از ۲.۰۰۰ تا ۴.۵۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید سنگ آهن هماتیت اولوژیست + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ آهن هماتیت اولوژیست + فروش ویژه

از ۱.۵۰۰ تا ۱.۷۰۰ تومان

اندازه:

۲ و ۵ تن

بسته‌ بندی:

جامبو بگ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدو اقساط

قیمت خرید آهن اسفنجی اردستان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید آهن اسفنجی اردستان عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سنگ آهن معدن خواف با فروش عمده

قیمت خرید سنگ آهن معدن خواف با فروش عمده

از ۱.۰۰۰ تا ۱.۵۲۰ تومان

اندازه:

عیار ۴۲ تا ۵۷

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سنگ آهن زرند + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ آهن زرند + فروش ویژه

از ۳۶۰.۰۰۰ تا ۵۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲۰ تن

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید سنگ آهن در ایران + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ آهن در ایران + فروش ویژه

از ۱.۰۰۰ تا ۱.۵۶۰ تومان

اندازه:

عیار ۴۰ تا ۶۹

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سنگ آهن پلاسری + فروش ویژه

خرید و قیمت سنگ آهن پلاسری + فروش ویژه

از ۱.۶۵۰.۰۰۰ تا ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید سنگ آهن اسفنجی + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ آهن اسفنجی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سنگ آهن مرکزی + فروش صادراتی

خرید و قیمت سنگ آهن مرکزی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش سنگ آهن هماتیت یزد با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سنگ آهن هماتیت یزد با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید سنگ آهن بیجار + قیمت فروش استثنایی

خرید سنگ آهن بیجار + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سنگ آهن تیتانیوم + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ آهن تیتانیوم + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش سنگ آهن مشهد با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سنگ آهن مشهد با شرایط فوق العاده

از ۳۶۰.۰۰۰ تا ۴۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲۰ تن

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید سنگ آهن گهر زمین تهران با فروش عمده

قیمت خرید سنگ آهن گهر زمین تهران با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سنگ آهن خواف با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سنگ آهن خواف با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سنگ آهن سیرجان با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سنگ آهن سیرجان با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱.۵۰۰ تا ۲.۵۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۲۰ تن

بسته‌ بندی:

جامبو بگ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سنگ آهن شهاب + فروش صادراتی

خرید و قیمت سنگ آهن شهاب + فروش صادراتی

از ۹۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۳ و ۳۲۷ گرم

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدو اقساط

قیمت کنستانتره سنگ اهن + خرید باور نکردنی

قیمت کنستانتره سنگ اهن + خرید باور نکردنی

از ۳.۳۰۰ تا ۷.۲۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۳ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت کنسانتره سنگ آهن + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنسانتره سنگ آهن + فروش صادراتی

از ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۳۰ تن

بسته‌ بندی:

جامبو بگ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۷۰ تحویل

قیمت خرید آهن اسفنجی ایساتیس + فروش ویژه

قیمت خرید آهن اسفنجی ایساتیس + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت فولاد شمس سپهر + فروش صادراتی

خرید و قیمت فولاد شمس سپهر + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آهن اسفنجی بافق + فروش عمده

خرید و قیمت آهن اسفنجی بافق + فروش عمده

از ۱۳.۳۵۰ تا ۱۳.۴۵۰ تومان

اندازه:

۱ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

فله ای و جامبو بگ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید سنگ آهن مرکزی ایران بافق با فروش عمده

قیمت خرید سنگ آهن مرکزی ایران بافق با فروش عمده

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۲۷۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵ الی ۱۰ تن

بسته‌ بندی:

فله ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت کنسانتره سنگ آهن مگنتیت + فروش عمده

خرید و قیمت کنسانتره سنگ آهن مگنتیت + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گندله سنگ آهن با فروش عمده

قیمت خرید گندله سنگ آهن با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سنگ آهن مگنتیت + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ آهن مگنتیت + فروش عمده

از ۶.۵۰۰.۰۰۰ تا ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ تن

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و قیمت سنگ آهن سنگان + فروش صادراتی

خرید و قیمت سنگ آهن سنگان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سنگ اهن پیریت + خرید باور نکردنی

قیمت سنگ اهن پیریت + خرید باور نکردنی

از ۲۲۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت سنگ آهن تیتانیوم دار + خرید باور نکردنی

قیمت سنگ آهن تیتانیوم دار + خرید باور نکردنی

از ۱.۳۵۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ کیلوگرم

بسته‌ بندی:

فله ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقدی - ۶۰ تحویل

قیمت سنگ آهن در یزد با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سنگ آهن در یزد با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱.۰۰۰ تا ۱.۵۴۰ تومان

اندازه:

عیار ۴۵ تا ۵۱

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و فروش سنگ آهن رباط با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سنگ آهن رباط با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سنگ آهن اسپیدان + فروش صادراتی

خرید و قیمت سنگ آهن اسپیدان + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت آهن اسفنجی غدیر ایرانیان + فروش عمده

خرید و قیمت آهن اسفنجی غدیر ایرانیان + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کلوخه سنگ آهن + فروش ویژه

قیمت خرید کلوخه سنگ آهن + فروش ویژه

از ۲.۵۰۰ تا ۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ تن

بسته‌ بندی:

جامبو بگ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت سنگ آهن زئولیت + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ آهن زئولیت + فروش عمده

از ۶۵۰.۰۰۰ تا ۹۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ تا ۱۰ تن

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت سنگ آهن بادرود + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ آهن بادرود + فروش عمده

از ۷۵۰.۰۰۰ تا ۹۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ تا ۱۰۰ تن

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت سنگ آهن هماتیتی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سنگ آهن هماتیتی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید خاک سنگ آهن + قیمت فروش استثنایی

خرید خاک سنگ آهن + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پودر آهن کربونیل + فروش عمده

خرید و قیمت پودر آهن کربونیل + فروش عمده

از ۳۲۰.۰۰۰ تا ۸۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سنگ اهن گندله + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ اهن گندله + فروش عمده

از ۴.۵۰۰ تا ۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدو اقساط

خرید و قیمت سنگ آهن معدن سیرجان + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ آهن معدن سیرجان + فروش عمده

از ۱.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰ تومان

اندازه:

عیار ۵۵ تا ۷۰

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سنگ آهن لیمونیت + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ آهن لیمونیت + فروش عمده

از ۷۵۰.۰۰۰ تا ۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ تا ۱۰ تن

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید آهن اسفنجی لوله ای + قیمت فروش استثنایی

خرید آهن اسفنجی لوله ای + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سنگ آهن افغانستان با فروش عمده

قیمت خرید سنگ آهن افغانستان با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سنگ آهن کاشان با فروش عمده

قیمت خرید سنگ آهن کاشان با فروش عمده

از ۱.۰۰۰ تا ۱.۵۱۰ تومان

اندازه:

عیار ۴۸ تا ۵۲

بسته‌ بندی:

فله ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید سنگ آهن گهر زمین سیرجان + قیمت فروش استثنایی

خرید سنگ آهن گهر زمین سیرجان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید آهن اسفنجی لوله ای یزد+ قیمت فروش استثنایی

خرید آهن اسفنجی لوله ای یزد+ قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سنگ اهن مگنتیت با فروش عمده

قیمت خرید سنگ اهن مگنتیت با فروش عمده

از ۱.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدو اقساط

خرید و قیمت پودر سنگ آهن + فروش عمده

خرید و قیمت پودر سنگ آهن + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سنگ اهن همدان + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ اهن همدان + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

جامبو بگ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت پودر سنگ آهن هماتیت + فروش عمده

خرید و قیمت پودر سنگ آهن هماتیت + فروش عمده

از ۳۵۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت آهن اسفنجی گل گهر سیرجان + خرید باور نکردنی

قیمت آهن اسفنجی گل گهر سیرجان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید سنگ مگنتیت سیاه + قیمت فروش استثنایی

خرید سنگ مگنتیت سیاه + قیمت فروش استثنایی

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تن به بالا

بسته‌ بندی:

جامبو بگ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۷۰ تحویل

خرید و قیمت سنگ آهن در یزد + فروش صادراتی

خرید و قیمت سنگ آهن در یزد + فروش صادراتی

از ۱.۰۰۰ تا ۱.۴۸۰ تومان

اندازه:

عیار ۴۰ تا ۶۹

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش سنگ آهن ایران + قیمت خرید به صرفه

فروش سنگ آهن ایران + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سنگ اهن تایباد + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ اهن تایباد + فروش ویژه

از ۶۳۰.۰۰۰ تا ۸۹۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ تا ۱۰ تن

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

قیمت خرید سنگ آهن هماتیت معدن  + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ آهن هماتیت معدن + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت  سنگ هماتیت سیاه + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ هماتیت سیاه + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سنگ آهن نیریز + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ آهن نیریز + فروش عمده

از ۸۶۵.۰۰۰ تا ۹۸۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ تا ۱۰ تن

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت پودر مگنتیت + فروش عمده

خرید و قیمت پودر مگنتیت + فروش عمده

از ۴۵۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سنگ آهن اسفنجی + خرید باور نکردنی

قیمت سنگ آهن اسفنجی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت سنگ آهن ربایی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سنگ آهن ربایی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سنگ آهن هماتیت یزد + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ آهن هماتیت یزد + فروش عمده

از ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۲۰ تن

بسته‌ بندی:

جامبو بگ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت پودر هماتیت + فروش عمده

خرید و قیمت پودر هماتیت + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پودر چدن + فروش عمده

خرید و قیمت پودر چدن + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سنگ آهن دانه بندی با فروش عمده

قیمت خرید سنگ آهن دانه بندی با فروش عمده

از ۱۰۰۰ تا ۱.۹۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۱۰ تن

بسته‌ بندی:

جامبو بگ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدو اقساط

خرید سنگ آهن بافق + قیمت فروش استثنایی

خرید سنگ آهن بافق + قیمت فروش استثنایی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت خرید سنگ آهن جنوب خراسان + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ آهن جنوب خراسان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید سنگ آهن مرکزی یزد + قیمت فروش استثنایی

خرید سنگ آهن مرکزی یزد + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش سنگ آهن سنگان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سنگ آهن سنگان با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش آهن اسفنجی اردبیل با شرایط فوق العاده

خرید و فروش آهن اسفنجی اردبیل با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سنگ پیریت سیاه + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ پیریت سیاه + فروش عمده

از ۸۵۱.۰۰۰ تا ۸۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ کیلو

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت سنگ آهن کلوخه + فروش صادراتی

خرید و قیمت سنگ آهن کلوخه + فروش صادراتی

از ۲.۵۰۰ تا ۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵ و ۵۰ تن

بسته‌ بندی:

جامبوبگ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدو اقساط

خرید و فروش سنگ آهن نیکل با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سنگ آهن نیکل با شرایط فوق العاده

از ۳۱۳.۰۰۰ تا ۴۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲۰ تن

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت سنگ آهن سنگان + خرید باور نکردنی

قیمت سنگ آهن سنگان + خرید باور نکردنی

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کیسه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید و فروش سنگ مگنتیت سیاه با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سنگ مگنتیت سیاه با شرایط فوق العاده

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ تن

بسته‌ بندی:

جامبو بگ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد _ ۷۰ تحویل

قیمت خرید سنگ آهن هماتیت قرمز + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ آهن هماتیت قرمز + فروش ویژه

از ۹۰۰.۰۰۰ تا ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

پالت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد - ۶۰ تحویل

خرید و قیمت سنگ آهن دانه بندی شده + فروش صادراتی

خرید و قیمت سنگ آهن دانه بندی شده + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پودر سنگ آهن مگنتیت + فروش عمده

خرید و قیمت پودر سنگ آهن مگنتیت + فروش عمده

از ۱۳۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سنگ آهن دانه بندی + فروش صادراتی

خرید و قیمت سنگ آهن دانه بندی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت سنگ آهن معدنی + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ آهن معدنی + فروش عمده

از ۱.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰ تومان

اندازه:

عیار ۴۰ و ۵۰

بسته‌ بندی:

فله ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سنگ آهن معدن سنگان با فروش عمده

قیمت خرید سنگ آهن معدن سنگان با فروش عمده

از ۱.۰۰۰ تا ۱.۴۷۰ تومان

اندازه:

عیار ۵۰ تا ۵۵

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و فروش سنگ آهن بافق یزد با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سنگ آهن بافق یزد با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش سنگ آهن معدن سنگان + قیمت خرید به صرفه

فروش سنگ آهن معدن سنگان + قیمت خرید به صرفه

از ۱.۰۰۰ تا ۱.۴۶۰ تومان

اندازه:

عیار ۵۰ تا ۵۵

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید سنگ آهن معدن چادرملو + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ آهن معدن چادرملو + فروش ویژه

از ۱.۰۰۰ تا ۱.۵۳۰ تومان

اندازه:

عیار ۴۸ تا ۶۰

بسته‌ بندی:

پالتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

ارسال درخواست