logo

هانیه افشار

فروش رب قوطی طبیعت + قیمت خرید به صرفه

فروش رب قوطی طبیعت + قیمت خرید به صرفه

۲۹.۰۰۰ تا ۴۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ و ۸۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

شل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید وقیمت رب گوجه آوازه + فروش عمده

خرید وقیمت رب گوجه آوازه + فروش عمده

از ۴۳.۰۰۰ تا ۲۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش رب گوجه فرنگی 70 گرمی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش رب گوجه فرنگی 70 گرمی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

توافقی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید رب رعنا + قیمت فروش استثنایی

خرید رب رعنا + قیمت فروش استثنایی

۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش رب انار  مهرام + قیمت خرید به صرفه

فروش رب انار مهرام + قیمت خرید به صرفه

از ۶۵.۰۰۰ تا ۶۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۱۰۰ قوطی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید رب نارنج شمال + قیمت فروش استثنایی

خرید رب نارنج شمال + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

توافقی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید رب اسپتیک تهران + قیمت فروش استثنایی

خرید رب اسپتیک تهران + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رب گوجه اتکا عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید رب گوجه اتکا عمده به صرفه و ارزان

از ۳۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ تا ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت رب نارنج +فروش صادراتی

خرید و قیمت رب نارنج +فروش صادراتی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از یک کیلو تا صد کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش رب زرشک خانگی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش رب زرشک خانگی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت رب همدانیان ۵ کیلویی با شرایط فوق العاده

قیمت رب همدانیان ۵ کیلویی با شرایط فوق العاده

از ۲۶۰.۰۰۰ تا ۲۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

۵ کیلویی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت رب گوجه فرنگی 800 گرمی رعنا + فروش صادراتی

خرید و قیمت رب گوجه فرنگی 800 گرمی رعنا + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت رب گوجه فرنگی نامزد عمده به صرفه و ارزان

قیمت رب گوجه فرنگی نامزد عمده به صرفه و ارزان

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵۰ تا ۲۳۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت رب گوجه فرنگی 800 گرمی + خرید باور نکردنی

قیمت رب گوجه فرنگی 800 گرمی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

توافقی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رب بیژن + فروش صادرتی

خرید و قیمت رب بیژن + فروش صادرتی

از ۳۷.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵۰ عدد

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت رب گوجه فرنگی فرحزاد + خرید باور نکردنی

قیمت رب گوجه فرنگی فرحزاد + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رب زرشک تازه عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید رب زرشک تازه عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رب گوجه فرنگی ترکی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید رب گوجه فرنگی ترکی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رب خوشاب خراسان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید رب خوشاب خراسان عمده به صرفه و ارزان

از ۲۷.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کنسرو رب گوجه رژین + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنسرو رب گوجه رژین + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

توافقی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رب زرشک سیاه + فروش صادراتی

خرید و قیمت رب زرشک سیاه + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید رب گوجه فرنگی همدانیان + قیمت فروش اسثنایی

خرید رب گوجه فرنگی همدانیان + قیمت فروش اسثنایی

از ۴۶۸.۰۰۰ تا۸۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ و ۸۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید رب گوجه سحر شیشه ای + فروش استثنایی

قیمت خرید رب گوجه سحر شیشه ای + فروش استثنایی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۱۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۸۰و ۱.۵۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید رب گوجه فرنگی سحر شیشه ای  با فروش عمده

قیمت خرید رب گوجه فرنگی سحر شیشه ای با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید رب گوجه فرنگی کامبیز + قیمت فروش استثنایی

خرید رب گوجه فرنگی کامبیز + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲ تا ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت رب گوجه فرنگی شاهسوند + فروش عمده

خرید و قیمت رب گوجه فرنگی شاهسوند + فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

۱ تا ۲۰ عدد

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش موزاییک حیاط قدیمی + قیمت خرید به صرفه

فروش موزاییک حیاط قدیمی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید موزاییک طرح سنگ فرش + قیمت فروش استثنایی

خرید موزاییک طرح سنگ فرش + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید رب انار ترش مزه صدف + فروش عمده

خرید رب انار ترش مزه صدف + فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلو

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت رب گوجه بهشهد + فروش عمده

خرید و قیمت رب گوجه بهشهد + فروش عمده

از ۴۵.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت رب گوجه فرنگی یک و یک + فروش عمده

خرید و قیمت رب گوجه فرنگی یک و یک + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۸۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

رب گوجه فرنگی اصالت + فروش عمده

رب گوجه فرنگی اصالت + فروش عمده

از ۲۶.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۷۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت رب قوطی کوچک + خرید باور نکردنی

قیمت رب قوطی کوچک + خرید باور نکردنی

از ۵۴.۰۰۰ تا ۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۱۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

شل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش رب گوجه چین چین با کیفیت + قیمت خرید به صرفه

فروش رب گوجه چین چین با کیفیت + قیمت خرید به صرفه

۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ تا ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت رب لیمو ترش تازه + فروش صادراتی

خرید و قیمت رب لیمو ترش تازه + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت رب آلبالو خانگی + خرید باور نکردنی

قیمت رب آلبالو خانگی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رب دلند + فروش عمده

خرید و قیمت رب دلند + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ و ۴۳۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش رب گوجه صادراتی + قیمت خرید به صرفه

فروش رب گوجه صادراتی + قیمت خرید به صرفه

از ۴۰.۰۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت رب انار ترش سون + فروش صادراتی

خرید و قیمت رب انار ترش سون + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش رب گوجه فرنگی سمیه + قیمت خرید به صرفه

فروش رب گوجه فرنگی سمیه + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش رب گوجه فرنگی خانگی لرستان + قیمت خرید به صرفه

فروش رب گوجه فرنگی خانگی لرستان + قیمت خرید به صرفه

از ۸۵.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۱۰ کیلو

بسته‌ بندی:

قوطی و شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت رب گوجه همدانیان + خرید باور نکردنی

قیمت رب گوجه همدانیان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رب گوجه فرنگی اونچو + فروش عمده

خرید و قیمت رب گوجه فرنگی اونچو + فروش عمده

۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۶۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید رب گوجه فرنگی اصالت با فروش عمده

قیمت خرید رب گوجه فرنگی اصالت با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید رب گوجه فرنگی آرنوش + قیمت فروش استثنایی

خرید رب گوجه فرنگی آرنوش + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رب گوجه فرنگی بیژن + فروش عمده

خرید و قیمت رب گوجه فرنگی بیژن + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت رب زرشک کوهی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت رب زرشک کوهی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

توافقی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت رب گوجه فرنگی خرم مشهد با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت رب گوجه فرنگی خرم مشهد با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید رب گوجه فرنگی چین چین 800 گرمی + خرید عمده

خرید رب گوجه فرنگی چین چین 800 گرمی + خرید عمده

۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۶۰ گرم

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش رب گوجه خانگی  +  قیمت خرید به صرفه

فروش رب گوجه خانگی + قیمت خرید به صرفه

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ تا ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

تحویل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش رب گوجه فرنگی 4 کیلویی + قیمت خرید به صرفه

فروش رب گوجه فرنگی 4 کیلویی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رب تارلا + خرید باورنکردنی

قیمت خرید رب تارلا + خرید باورنکردنی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش کنسرو رب گوجه فرنگی رعنا + قیمت خرید به صرفه

فروش کنسرو رب گوجه فرنگی رعنا + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

توافقی

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش رب نارنج شمالی + قیمت خرید به صرفه

فروش رب نارنج شمالی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید رب گوجه قدس خراسان + فروش عمده

خرید رب گوجه قدس خراسان + فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۳ کیلو

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت رب گوجه فرنگی شادی + فروش عمده

خرید و قیمت رب گوجه فرنگی شادی + فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت رب گوجه فرنگی بهار + فروش صادراتی

خرید و قیمت رب گوجه فرنگی بهار + فروش صادراتی

از ۳۵.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۸۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت رب گوجه همدانیان + فروش عمده

خرید و قیمت رب گوجه همدانیان + فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از یک تا پنج کیلو

بسته‌ بندی:

شیشه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید رب گوجه فرنگی 5 کیلویی + قیمت فروش استثنایی

خرید رب گوجه فرنگی 5 کیلویی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت رب گوجه فرنگی قدس + فروش عمده

خرید و قیمت رب گوجه فرنگی قدس + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رب گوجه فرنگی شیراز عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید رب گوجه فرنگی شیراز عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید رب گوجه فرنگی آنیل + قیمت فروش استثنایی

خرید رب گوجه فرنگی آنیل + قیمت فروش استثنایی

از ۳۸.۵۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ و ۸۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت رب خرسند + فروش عمده

خرید و قیمت رب خرسند + فروش عمده

از ۴۱.۰۰۰ تا ۴۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳ تا ۵۰ کیلو

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت رب گوجه خوشقدم + فروش صادراتی

خرید و قیمت رب گوجه خوشقدم + فروش صادراتی

از ۲۳.۰۰۰ تا ۴۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰۰ گرم تا ۱۲ کیلو

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست