logo

تن ماهی شیلتون

قیمت تن ماهی 180 گرمی شیلتون + خرید باور نکردنی

قیمت تن ماهی 180 گرمی شیلتون + خرید باور نکردنی

۷۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت تن ماهی شیلتون ۱۲۰ گرمی + فروش عمده

خرید و قیمت تن ماهی شیلتون ۱۲۰ گرمی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت تن ماهی سبزیجات شیلتون + فروش ویژه

قیمت تن ماهی سبزیجات شیلتون + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید تن ماهی 150 گرمی شیلتون + فروش ویژه

قیمت خرید تن ماهی 150 گرمی شیلتون + فروش ویژه

۷۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

شل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید تن ماهی روغن زیتون شیلتون + فروش ویژه

قیمت خرید تن ماهی روغن زیتون شیلتون + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید تن ماهی شیلتون فلفلی + قیمت فروش استثنایی

خرید تن ماهی شیلتون فلفلی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش تن ماهی شیلتون در روغن زیتون + قیمت خر ید به صرفه

فروش تن ماهی شیلتون در روغن زیتون + قیمت خر ید به صرفه

۵۳۹۰۰ تومان

اندازه:

وزن ۱۲۰ گرم

بسته‌ بندی:

۲۴ عدد قوطی در شیرینگ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد

قیمت تن ماهی شیلتون دودی + خرید باور نکردنی

قیمت تن ماهی شیلتون دودی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید تن ماهی شیلتون باکسی با فروش عمده

قیمت خرید تن ماهی شیلتون باکسی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید تن ماهی شیلتون + فروش ویژه

قیمت خرید تن ماهی شیلتون + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش تن ماهی شیلتون ۱۸۰ گرمی + قیمت خرید به صرفه

فروش تن ماهی شیلتون ۱۸۰ گرمی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش تن ماهی شیلتون سبزیجات + قیمت خرید به صرفه

فروش تن ماهی شیلتون سبزیجات + قیمت خرید به صرفه

از ۷۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید تن ماهی 120 گرمی شیلتون + قیمت فروش استثنایی

خرید تن ماهی 120 گرمی شیلتون + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت تن ماهی شیلتون + فروش عمده

خرید و قیمت تن ماهی شیلتون + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید تن ماهی شیلتون 150 گرمی + قیمت فروش استثنایی

خرید تن ماهی شیلتون 150 گرمی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش تن ماهی شیلتون رژیمی + قیمت خرید به صرفه

فروش تن ماهی شیلتون رژیمی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش تن ماهی شیلتون با شرایط فوق العاده

خرید و فروش تن ماهی شیلتون با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست