logo

احمد زرین فر

خرید و قیمت گیاه سیم اوتی + فروش عمده

خرید و قیمت گیاه سیم اوتی + فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت گیاه دارویی زعفران + خرید باور نکردنی

قیمت گیاه دارویی زعفران + خرید باور نکردنی

از ۱۳۵.۰۰۰ تا ۱۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳ تا ۵ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گیاهان دارویی کوهی + فروش ویژه

قیمت خرید گیاهان دارویی کوهی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گیاه دارویی روناس با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گیاه دارویی روناس با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گیاه دارویی مریم گلی + قیمت خرید به صرفه

فروش گیاه دارویی مریم گلی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گیاه آویشن + فروش صادراتی

خرید و قیمت گیاه آویشن + فروش صادراتی

از ۴۸.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت گیاه دارویی باریج + فروش عمده

خرید و قیمت گیاه دارویی باریج + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گیاه دارویی بید کاسنی + فروش صادراتی

خرید و قیمت گیاه دارویی بید کاسنی + فروش صادراتی

از ۱۴.۰۰۰ تا ۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گیاه دارویی بن تلخه + فروش ویژه

قیمت خرید گیاه دارویی بن تلخه + فروش ویژه

از ۱۵.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت گیاه دارویی شیرین بیان + فروش صادراتی

خرید و قیمت گیاه دارویی شیرین بیان + فروش صادراتی

از ۲۸.۰۰۰ تا ۳۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ تا ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

قیمت خرید گیاه خشخاش خشک با فروش عمده

قیمت خرید گیاه خشخاش خشک با فروش عمده

از ۸۵.۰۰۰ تا ۱۰۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت گیاه دارویی تخم مرو + خرید باور نکردنی

قیمت گیاه دارویی تخم مرو + خرید باور نکردنی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و فروش گیاه دارویی بنفشه با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گیاه دارویی بنفشه با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گیاه خرفه + فروش ویژه

قیمت خرید گیاه خرفه + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

قیمت اسطوخودوس خشک کرج + خرید باور نکردنی

قیمت اسطوخودوس خشک کرج + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گیاه خاکشیر شیرین + خرید باور نکردنی

قیمت گیاه خاکشیر شیرین + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت پودر اروروت + فروش عمده

خرید و قیمت پودر اروروت + فروش عمده

۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید جعفری فرنگی + قیمت فروش استثنایی

خرید جعفری فرنگی + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت جینسینگ آمریکایی + فروش عمده

خرید و قیمت جینسینگ آمریکایی + فروش عمده

از ۱.۴۰۰.۰۰۰ تا ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت داروی گیاهی کاسنی + فروش صادراتی

خرید و قیمت داروی گیاهی کاسنی + فروش صادراتی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ تا ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت پونه کوهی گیاهی + فروش عمده

خرید و قیمت پونه کوهی گیاهی + فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گیاه دارویی بهمن سرخ + فروش عمده

خرید و قیمت گیاه دارویی بهمن سرخ + فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید گیاه دارویی عشقه + قیمت فروش استثنایی

خرید گیاه دارویی عشقه + قیمت فروش استثنایی

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی و نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گیاه بنفشه دارویی + فروش ویژه

قیمت خرید گیاه بنفشه دارویی + فروش ویژه

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵۰ تا ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت گیاه دارویی زنجبیل + خرید باور نکردنی

قیمت گیاه دارویی زنجبیل + خرید باور نکردنی

از ۴۷.۰۰۰ تا ۵۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ تا ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

خرید و قیمت گیاه دارویی اسطوخودوس + فروش عمده

خرید و قیمت گیاه دارویی اسطوخودوس + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گیاه بومادران کوهی + قیمت خرید به صرفه

فروش گیاه بومادران کوهی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گیاه دارویی شکرک + فروش عمده

خرید و قیمت گیاه دارویی شکرک + فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید گیاه زنیان کوهی + فروش ویژه

قیمت خرید گیاه زنیان کوهی + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گیاه دارویی صد تومانی + قیمت خرید به صرفه

فروش گیاه دارویی صد تومانی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گیاه دارویی آبی رنگ + خرید باور نکردنی

قیمت گیاه دارویی آبی رنگ + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گیاه دارویی پرسیاوش + قیمت خرید به صرفه

فروش گیاه دارویی پرسیاوش + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گیاه بابونه شیرازی + فروش صادراتی

خرید و قیمت گیاه بابونه شیرازی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گیاه دارویی کاسنی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گیاه دارویی کاسنی با شرایط فوق العاده

از ۱۵.۰۰۰ تا ۲۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله‌ای

قیمت خرید گل پنیرک خشک + فروش ویژه

قیمت خرید گل پنیرک خشک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گیاه دارویی بابونه + فروش عمده

خرید و قیمت گیاه دارویی بابونه + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گیاه دارویی نعناع با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گیاه دارویی نعناع با شرایط فوق العاده

از ۴۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت برگ ریحان کوهی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت برگ ریحان کوهی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گیاه دارویی کلپوره با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گیاه دارویی کلپوره با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گیاه دارویی انجیرک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گیاه دارویی انجیرک با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گیاه داروی گزنه + فروش ویژه

قیمت خرید گیاه داروی گزنه + فروش ویژه

از ۲۵.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت گیاه دارویی سنا + خرید باور نکردنی

قیمت گیاه دارویی سنا + خرید باور نکردنی

از ۱۷.۰۰۰ تا ۲۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ تا ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش گیاه دارویی پیاز عنصل + قیمت خرید به صرفه

فروش گیاه دارویی پیاز عنصل + قیمت خرید به صرفه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت گیاه دارویی جرن + فروش صادراتی

خرید و قیمت گیاه دارویی جرن + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گیاه اسطوخودوس در عطاری + خرید باور نکردنی

قیمت گیاه اسطوخودوس در عطاری + خرید باور نکردنی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید نعنا محلی گیلان + قیمت فروش استثنایی

خرید نعنا محلی گیلان + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گیاه دارویی گل پنیرک + فروش عمده

خرید و قیمت گیاه دارویی گل پنیرک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید داروی گیاهی گل محمدی + قیمت فروش استثنایی

خرید داروی گیاهی گل محمدی + قیمت فروش استثنایی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید دارو گیاهی ارغوان + قیمت فروش استثنایی

خرید دارو گیاهی ارغوان + قیمت فروش استثنایی

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰ تا ۶۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گیاه آکیناسه با فروش عمده

قیمت خرید گیاه آکیناسه با فروش عمده

۸۰.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید پودر قارچ شیتاکه با فروش عمده

قیمت خرید پودر قارچ شیتاکه با فروش عمده

از ۴۵۰.۰۰۰ تا ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۳۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت گیاه دارویی افسنطین + فروش عمده

خرید و قیمت گیاه دارویی افسنطین + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید گیاه داروی هلیله سیاه + قیمت فروش استثنایی

خرید گیاه داروی هلیله سیاه + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۳۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت مرزه زمستانی + فروش عمده

خرید و قیمت مرزه زمستانی + فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید داروی گیاهی بومادران با فروش عمده

قیمت خرید داروی گیاهی بومادران با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گیاه دارویی جوی دو سر + قیمت خرید به صرفه

فروش گیاه دارویی جوی دو سر + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گیاه دارویی شاتره کرمانشاه + خرید باور نکردنی

قیمت گیاه دارویی شاتره کرمانشاه + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید داروی گیاهی دارچین + فروش ویژه

قیمت خرید داروی گیاهی دارچین + فروش ویژه

از ۳۲.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۲۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش گیاه دارویی ارونه + قیمت خرید به صرفه

فروش گیاه دارویی ارونه + قیمت خرید به صرفه

از ۳۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

فروش برگ کاسنی خشک شده + قیمت خرید به صرفه

فروش برگ کاسنی خشک شده + قیمت خرید به صرفه

از ۲۶.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گیاه گلرنگ وحشی با فروش عمده

قیمت خرید گیاه گلرنگ وحشی با فروش عمده

از ۶۵۰.۰۰۰ تا ۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید دارو گیاهی آویشن + قیمت فروش استثنایی

خرید دارو گیاهی آویشن + قیمت فروش استثنایی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گیاه دارویی گل گربه + فروش صادراتی

خرید و قیمت گیاه دارویی گل گربه + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت زردچوبه ضامن + فروش عمده

خرید و قیمت زردچوبه ضامن + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گیاه گندواش + فروش عمده

خرید و قیمت گیاه گندواش + فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

خرید بیدمشک دارو گیاهی + قیمت فروش استثنایی

خرید بیدمشک دارو گیاهی + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید بابونه خشک + فروش ویژه

قیمت خرید بابونه خشک + فروش ویژه

از ۴۵.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گیاه خارخاسک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید گیاه خارخاسک عمده به صرفه و ارزان

از ۱۸.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۹۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گیاه دارویی صمغ عربی با فروش عمده

قیمت خرید گیاه دارویی صمغ عربی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گل نسترن رونده با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گل نسترن رونده با شرایط فوق العاده

از ۱۸۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰۰ و ۳۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت آویشن کوهی کردستان + خرید باور نکردنی

قیمت آویشن کوهی کردستان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گیاه برگ سنا با فروش عمده

قیمت خرید گیاه برگ سنا با فروش عمده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید گیاه دارویی ایت بورنی + قیمت فروش استثنایی

خرید گیاه دارویی ایت بورنی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گیاه پولک + فروش عمده

خرید و قیمت گیاه پولک + فروش عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۵ و ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید داروی گیاهی گل پنیرک + فروش ویژه

قیمت خرید داروی گیاهی گل پنیرک + فروش ویژه

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید رزماری خشک شده عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید رزماری خشک شده عمده به صرفه و ارزان

از ۸۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید تخم گیاه شاتره + فروش ویژه

قیمت خرید تخم گیاه شاتره + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گیاه دارویی اشترک + فروش صادراتی

خرید و قیمت گیاه دارویی اشترک + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت خرنوب اصل + فروش عمده

خرید و قیمت خرنوب اصل + فروش عمده

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

فروش گیاه دارویی شاه تره + قیمت خرید به صرفه

فروش گیاه دارویی شاه تره + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گیاه زنیان رومی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گیاه زنیان رومی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گیاه مریم گلی پنبه ای + قیمت خرید به صرفه

فروش گیاه مریم گلی پنبه ای + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰.۰۰۰ تا ۲۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱۰۰ تا ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش گیاه سرو کوهی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گیاه سرو کوهی با شرایط فوق العاده

از ۱۷.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت گیاه نعناع معطر با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گیاه نعناع معطر با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید گیاه ترب سفید + قیمت فروش استثنایی

خرید گیاه ترب سفید + قیمت فروش استثنایی

از ۵۶.۰۰۰ تا ۷۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۷۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت ریشه گل سوسن + فروش عمده

خرید و قیمت ریشه گل سوسن + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید درخت چای خشک + فروش ویژه

قیمت خرید درخت چای خشک + فروش ویژه

از ۵۵.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ و ۶۰ میلی لیتر

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت گیاه دارویی ختمی + خرید باور نکردنی

قیمت گیاه دارویی ختمی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گیاه دارویی قاصدک + خرید باور نکردنی

قیمت گیاه دارویی قاصدک + خرید باور نکردنی

از ۱۶.۰۰۰ تا ۲۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ تا ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله‌ای

قیمت گیاه سرخارگل با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت گیاه سرخارگل با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۷۵ تا ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

قیمت علف لیمو خشک + خرید باور نکردنی

قیمت علف لیمو خشک + خرید باور نکردنی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۲۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید پونه کوهی خشک شده با فروش عمده

قیمت خرید پونه کوهی خشک شده با فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت گیاه دارویی سنبل الطیب + خرید باور نکردنی

قیمت گیاه دارویی سنبل الطیب + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گل ختمی بنفش + خرید باور نکردنی

قیمت گل ختمی بنفش + خرید باور نکردنی

از ۲۰.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱۰۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

ارسال درخواست