logo

رستا قنبری

خرید و فروش  سنگ فیروزه خام با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سنگ فیروزه خام با شرایط فوق العاده

از ۲۹۰.۰۰۰ تا ۳۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۱۵ میلیمتر

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت فیروزه اصل مصری با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت فیروزه اصل مصری با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۹۸۰.۰۰۰ تا ۱.۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت فیروزه نیشابوری عجمی + فروش عمده

خرید و قیمت فیروزه نیشابوری عجمی + فروش عمده

از ۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ × ۳۰ و ۱۵ × ۱۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۳۰ نقد - ۷۰ تحویل

قیمت سنگ فیروزه آبی نیشابوری + خرید باور نکردنی

قیمت سنگ فیروزه آبی نیشابوری + خرید باور نکردنی

از ۵۶۰.۰۰۰ تا ۸۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ تا ۱۹ میلیمتر

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید سنگ فیروزه انگشتر + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ فیروزه انگشتر + فروش ویژه

از ۳۸۰.۰۰۰ تا ۶۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

سایز ۱ تا ۳

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سنگ فیروزه شیراز + قیمت فروش استثنایی

خرید سنگ فیروزه شیراز + قیمت فروش استثنایی

از ۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳.۳۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ تا ۲۰ میلیمتر

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت فیروزه نیشابوری شجری + فروش عمده

خرید و قیمت فیروزه نیشابوری شجری + فروش عمده

از ۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ × ۳۰ و ۱۱ × ۸ میلی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید سنگ فیروزه تبتی + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ فیروزه تبتی + فروش ویژه

از ۳۶۰.۰۰۰ تا ۴۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۱۴ میل

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت فیروزه ابی تیره‌ + فروش عمده

خرید و قیمت فیروزه ابی تیره‌ + فروش عمده

از ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ × ۱۵ و ۲۰ × ۱۰ میلی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت خرید سنگ سبز فیروزه ای + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ سبز فیروزه ای + فروش ویژه

از ۲۴۰.۰۰۰ تا .۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۱×۱۶ تا ۱۶.۵ × ۳۳

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سنگ فیروزه آبی نیشابوری + قیمت فروش استثنایی

خرید سنگ فیروزه آبی نیشابوری + قیمت فروش استثنایی

از ۵۶۰.۰۰۰ تا ۸۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ تا ۱۹ میلیمتر

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید نگین فیروزه اصل + قیمت فروش استثنایی

خرید نگین فیروزه اصل + قیمت فروش استثنایی

از ۳۲۰.۰۰۰ تا ۹۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۰.۸۲ تا ۱ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت فیروزه رگه سیاه + خرید باور نکردنی

قیمت فیروزه رگه سیاه + خرید باور نکردنی

از ۲.۱۰۰.۰۰۰ تا ۳.۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ و ۳ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت سنگ فیروزه شجر اصل  + خرید باور نکردنی

قیمت سنگ فیروزه شجر اصل + خرید باور نکردنی

از ۳۷۰.۰۰۰ تا ۹۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۷ × ۱۹ و ۱.۷ × ۲.۶

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید سنگ آبی فیروزه ای + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ آبی فیروزه ای + فروش ویژه

از ۳۹۵.۰۰۰ تا ۹۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۲ گرم

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سنگ فیروزه شیراز + خرید باور نکردنی

قیمت سنگ فیروزه شیراز + خرید باور نکردنی

از ۲.۵۰۰.۰۰۰ تا ۳.۳۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ تا ۲۰ میلیمتر

بسته‌ بندی:

جعبه

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت سنگ فیروزه رگه دار + خرید باور نکردنی

قیمت سنگ فیروزه رگه دار + خرید باور نکردنی

از ۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ × ۳ و ۲.۵ × ۳

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید سنگ فیروزه شجری + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ فیروزه شجری + فروش ویژه

از ۵۲۰.۰۰۰ تا ۷۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ تا ۲۰ میلیمتر

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت خرید سنگ فیروزه تیره + فروش ویژه

قیمت خرید سنگ فیروزه تیره + فروش ویژه

از ۵۵۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۱۵ میلیمتر

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید سنگ فیروزه نیشابور + قیمت فروش استثنایی

خرید سنگ فیروزه نیشابور + قیمت فروش استثنایی

از ۴۰۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ تا ۲۵ میلی

بسته‌ بندی:

جعبه

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

محل مشتری

خرید و قیمت فیروزه نیشابوری کلکسیونی + فروش عمده

خرید و قیمت فیروزه نیشابوری کلکسیونی + فروش عمده

از ۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰ × ۱۲ و ۳۰ × ۳۰

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت سنگ فیروز اصل  + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ فیروز اصل + فروش عمده

از ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۷ × ۲۰ و ۲۰ × ۴۰ میلی

بسته‌ بندی:

جعبه

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید و قیمت سنگ زنده فیروزه + فروش عمده

خرید و قیمت سنگ زنده فیروزه + فروش عمده

از ۲.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ و ۳ گرمی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید سنگ فیروزه رگه دار + قیمت فروش استثنایی

خرید سنگ فیروزه رگه دار + قیمت فروش استثنایی

از ۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱.۳۴۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲ × ۳ و ۲.۵ × ۳

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید سنگ فیروزه خام + قیمت فروش استثنایی

خرید سنگ فیروزه خام + قیمت فروش استثنایی

از ۲۹۰.۰۰۰ تا ۳۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۱۵ میلیمتر

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت نگین فیروزه نیشابوری عجمی + فروش عمده

خرید و قیمت نگین فیروزه نیشابوری عجمی + فروش عمده

۸.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰ × ۱۰ و ۳۰ × ۳۰ میلی

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد و اقساط

خرید سنگ فیروزه تبتی + قیمت فروش استثنایی

خرید سنگ فیروزه تبتی + قیمت فروش استثنایی

از ۳۶۰.۰۰۰ تا ۴۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰ تا ۱۴ میل

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

خرید و قیمت سنگ فیروزه آبی نیشابوری  + فروش صادراتی

خرید و قیمت سنگ فیروزه آبی نیشابوری + فروش صادراتی

از ۵۶۰.۰۰۰ تا ۸۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ تا ۱۹ میلیمتر

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

قیمت سنگ فیروزه شجری + فروش عمده

قیمت سنگ فیروزه شجری + فروش عمده

از ۵۲۰.۰۰۰ تا ۷۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵ تا ۲۰ میلیمتر

بسته‌ بندی:

جعبه ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقد

ارسال درخواست