logo

مجتبی برادران

خرید و قیمت دارو گیاهی رزماری + فروش عمده

خرید و قیمت دارو گیاهی رزماری + فروش عمده

از ۱۴.۰۰۰ تا ۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت داروی گیاهی دم اسب + فروش عمده

خرید و قیمت داروی گیاهی دم اسب + فروش عمده

از ۱۴.۰۰۰ تا ۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گل پنیرک صحرایی + فروش عمده

خرید و قیمت گل پنیرک صحرایی + فروش عمده

از ۱۵.۰۰۰ تا ۴۰۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گیاه دارویی کاسنی + فروش عمده

خرید و قیمت گیاه دارویی کاسنی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گیاه خشخاش کوکنار با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گیاه خشخاش کوکنار با شرایط فوق العاده

از ۹۸.۰۰۰ تا ۱۵۲.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید گیاه مریم گلی خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید گیاه مریم گلی خشک + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت برگ بابونه خشک شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت برگ بابونه خشک شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت داروی گیاهی مریم گلی + فروش عمده

خرید و قیمت داروی گیاهی مریم گلی + فروش عمده

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت گیاه دارویی پرسیاوشان خشک + خرید باور نکردنی

قیمت گیاه دارویی پرسیاوشان خشک + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گل سرخ دارویی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گل سرخ دارویی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت پونه خشک کوهی + خرید باور نکردنی

قیمت پونه خشک کوهی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید مس فیروزه کوب زنجان + فروش ویژه

قیمت خرید مس فیروزه کوب زنجان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گیاه دارویی گل میخک + فروش صادراتی

خرید و قیمت گیاه دارویی گل میخک + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گیاه دارویی خارشتر شیراز + فروش ویژه

قیمت خرید گیاه دارویی خارشتر شیراز + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت داروی گیاهی سداب + فروش عمده

خرید و قیمت داروی گیاهی سداب + فروش عمده

از ۱۲.۰۰۰ تا ۲۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گیاه دارویی کوزه تنی با فروش عمده

قیمت خرید گیاه دارویی کوزه تنی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید رزماری خشک میناب با فروش عمده

قیمت خرید رزماری خشک میناب با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت آویشن کوهی شیرازی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت آویشن کوهی شیرازی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گیاه اسطوخودوس ایرانی + قیمت خرید به صرفه

فروش گیاه اسطوخودوس ایرانی + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید زیره سبز سبزوار با فروش عمده

قیمت خرید زیره سبز سبزوار با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گیاه پنیرک کرمان + خرید باورنکردنی

قیمت گیاه پنیرک کرمان + خرید باورنکردنی

۴۰.۰۰۰ تا ۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت ریشه گیاه کاسنی + فروش صادراتی

خرید و قیمت ریشه گیاه کاسنی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید دمنوش گیاه بومادران عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید دمنوش گیاه بومادران عمده به صرفه و ارزان

از ۲۲.۰۰۰ تا ۶۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید گیاه دارویی شنگ عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید گیاه دارویی شنگ عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت گیاه دارویی ترنجبین + فروش صادراتی

خرید و قیمت گیاه دارویی ترنجبین + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید دارو گیاهی خارشتر + قیمت فروش استثنایی

خرید دارو گیاهی خارشتر + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید گیاه دارویی رزماری + قیمت فروش استثنایی

خرید گیاه دارویی رزماری + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گیاهان دارویی اصفهان + فروش ویژه

قیمت خرید گیاهان دارویی اصفهان + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گیاه دارویی گل ختمی + خرید باور نکردنی

قیمت گیاه دارویی گل ختمی + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گیاه دارویی کاکل ذرت + خرید باور نکردنی

قیمت گیاه دارویی کاکل ذرت + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت بابونه کوهی زرد + خرید باور نکردنی

قیمت بابونه کوهی زرد + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت داروی گیاهی گوش بره + فروش عمده

خرید و قیمت داروی گیاهی گوش بره + فروش عمده

از ۱۷۰.۰۰۰ تا ۳۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید گیاه دارویی یزدی + قیمت فروش استثنایی

خرید گیاه دارویی یزدی + قیمت فروش استثنایی

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت گیاه دارویی کالاندولا + خرید باور نکردنی

قیمت گیاه دارویی کالاندولا + خرید باور نکردنی

از ۲۹.۰۰۰ تا ۹۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵۰ تا ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید گیاه دارویی حماس + قیمت فروش استثنایی

خرید گیاه دارویی حماس + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش بابونه ی وحشی + قیمت خرید به صرفه

فروش بابونه ی وحشی + قیمت خرید به صرفه

۳۵.۰۰۰ تا ۲۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۷۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گیاه گل گاو زبان کوهی با فروش عمده

قیمت خرید گیاه گل گاو زبان کوهی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید گل مریم قرمز + قیمت فروش استثنایی

خرید گل مریم قرمز + قیمت فروش استثنایی

از ۱۲۰.۰۰۰ تا ۲۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش گیاه دارویی صعتر + قیمت خرید به صرفه

فروش گیاه دارویی صعتر + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش گل زوفا کوهی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش گل زوفا کوهی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گیاه دارویی گل همیشه بهار + خرید باور نکردنی

قیمت گیاه دارویی گل همیشه بهار + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گیاه دارویی گل بنفشه + فروش ویژه

قیمت خرید گیاه دارویی گل بنفشه + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت دارو گیاهی ترنجبین + فروش عمده

خرید و قیمت دارو گیاهی ترنجبین + فروش عمده

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید گل گاوزبان ایرانی + قیمت فروش استثنایی

خرید گل گاوزبان ایرانی + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید بابونه شیرازی عطارک + فروش ویژه

قیمت خرید بابونه شیرازی عطارک + فروش ویژه

از ۴۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گیاه دارویی مخملی + فروش عمده

خرید و قیمت گیاه دارویی مخملی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش گیاه دارویی رزماری + قیمت خرید به صرفه

فروش گیاه دارویی رزماری + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید گیاه نعناع فلفلی خشک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید گیاه نعناع فلفلی خشک عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت گل گاو زبان ایتالیایی  + خرید باور نکردنی

قیمت گل گاو زبان ایتالیایی + خرید باور نکردنی

۱۵۰.۰۰۰ تا ۷۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گیاه ترنجبین + فروش ویژه

قیمت خرید گیاه ترنجبین + فروش ویژه

از ۱۶۵.۰۰۰ تا ۳۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید گل ختمی خشک شده + فروش ویژه

قیمت خرید گل ختمی خشک شده + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست