logo

کنسرو تن ماهی

قیمت خرید کنسرو تن ماهی طبیعت عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید کنسرو تن ماهی طبیعت عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید تن ماهی رابینسون + فروش ویژه

قیمت خرید تن ماهی رابینسون + فروش ویژه

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید تن ماهی شینل 180 گرمی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید تن ماهی شینل 180 گرمی عمده به صرفه و ارزان

۶۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی محفل + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی محفل + فروش عمده

از ۸۹.۰۰۰ تا ۹۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ تا ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل بار

خرید تن ماهی زرین + قیمت فروش استثنایی

خرید تن ماهی زرین + قیمت فروش استثنایی

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ تا ۱۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

شل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

خرید و فروش کنسرو تن ماهی پولک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش کنسرو تن ماهی پولک با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت تن ماهی کنسروی + فروش عمده

خرید و قیمت تن ماهی کنسروی + فروش عمده

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

شل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کنسرو تن ماهی درجه یک با فروش عمده

قیمت خرید کنسرو تن ماهی درجه یک با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی جنوب + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی جنوب + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید کنسرو تن ماهی خاویار + قیمت فروش استثنایی

خرید کنسرو تن ماهی خاویار + قیمت فروش استثنایی

از ۶۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ و ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

خرید و قیمت تن ماهی 200 گرمی + فروش صادراتی

خرید و قیمت تن ماهی 200 گرمی + فروش صادراتی

از ۷۱.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

شل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش کنسرو تن ماهی هانی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش کنسرو تن ماهی هانی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید کنسرو تن ماهی ورامین + قیمت فروش استثنایی

خرید کنسرو تن ماهی ورامین + قیمت فروش استثنایی

از ۵۵.۰۰۰ تا ۹۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶، ۱۲ و ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی مکنزی + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی مکنزی + فروش عمده

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ تا ۱۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید کنسرو تن ماهی خوشبخت + فروش ویژه

قیمت خرید کنسرو تن ماهی خوشبخت + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی پرسپولیس + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی پرسپولیس + فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ و ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید کنسرو تن ماهی خانگی تازه + فروش ویژه

قیمت خرید کنسرو تن ماهی خانگی تازه + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت تن ماهی شوید دار + فروش صادراتی

خرید و قیمت تن ماهی شوید دار + فروش صادراتی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ تا ۲۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید کنسرو تن ماهی روغن گیاهی با فروش عمده

قیمت خرید کنسرو تن ماهی روغن گیاهی با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کنسرو تن ماهی ساحل با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کنسرو تن ماهی ساحل با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کنسرو تن ماهی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کنسرو تن ماهی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید تن ماهی 120 گرمی اویلا عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید تن ماهی 120 گرمی اویلا عمده به صرفه و ارزان

۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی شباب + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی شباب + فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ تا ۱۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی فامیلا + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی فامیلا + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید کنسرو تن ماهی سالمون + قیمت فروش استثنایی

خرید کنسرو تن ماهی سالمون + قیمت فروش استثنایی

از ۹۵.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ تا ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

شل

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

کنسرو تن ماهی دودی

کنسرو تن ماهی دودی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی ارزان قیمت + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی ارزان قیمت + فروش عمده

از ۴۸.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ تا ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید کنسرو تن ماهی بندرعباس + قیمت فروش استثنایی

خرید کنسرو تن ماهی بندرعباس + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی عمده + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی عمده + فروش عمده

از ۷۸.۰۰۰ تا ۸۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶ تا ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید کنسرو تن ماهی جنوب + قیمت فروش استثنایی

خرید کنسرو تن ماهی جنوب + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی محفل + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی محفل + فروش صادراتی

از ۶۵.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ تا ۱۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت  کنسرو تن ماهی بدون روغن با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کنسرو تن ماهی بدون روغن با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کنسرو تن ماهی مکنزی عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید کنسرو تن ماهی مکنزی عمده به صرفه و ارزان

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش کنسرو تن ماهی تاپسی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش کنسرو تن ماهی تاپسی با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید تن ماهی ریحانه + قیمت فروش استثنایی

خرید تن ماهی ریحانه + قیمت فروش استثنایی

۳۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی اویلا + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی اویلا + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

فروش کنسرو تن ماهی کم چرب + قیمت خرید به صرفه

فروش کنسرو تن ماهی کم چرب + قیمت خرید به صرفه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو تن شیلانه + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن شیلانه + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی گیاهی + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی گیاهی + فروش عمده

از ۶۴.۰۰۰ تا ۹۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ و ۳۶ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و فروش کنسرو تن ماهی دلپذیر با شرایط فوق العاده

خرید و فروش کنسرو تن ماهی دلپذیر با شرایط فوق العاده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی روغن کنجد + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی روغن کنجد + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی شیلانه + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی شیلانه + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی فلفلی + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی فلفلی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کنسرو تن ماهی در آب نمک + خرید باور نکردنی

قیمت کنسرو تن ماهی در آب نمک + خرید باور نکردنی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ و ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی ساده پولک + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی ساده پولک + فروش عمده

از ۴۸.۰۰۰ تا ۶۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ تا ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت کنسرو تن ماهی بزرگ + خرید باور نکردنی

قیمت کنسرو تن ماهی بزرگ + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کنسرو تن ماهی شبنم با فروش عمده

قیمت خرید کنسرو تن ماهی شبنم با فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کنسرو تن ماهی فلفلی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کنسرو تن ماهی فلفلی با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی گیدر + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی گیدر + فروش عمده

از ۷۱.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ تا ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

قیمت کنسرو تن ماهی یک و یک + فروش ویژه

قیمت کنسرو تن ماهی یک و یک + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کنسرو تن ماهی ساردین با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت کنسرو تن ماهی ساردین با کیفیت ارزان + خرید عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کنسرو تن ماهی بزرگ + فروش ویژه

قیمت خرید کنسرو تن ماهی بزرگ + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت کنسرو تن ماهی ارزان + خرید باور نکردنی

قیمت کنسرو تن ماهی ارزان + خرید باور نکردنی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی لادن طلایی + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی لادن طلایی + فروش عمده

از ۶۶.۰۰۰ تا ۸۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ -۱۵۰ - ۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

شل

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی تحفه + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی تحفه + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی خوشبخت + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی خوشبخت + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش کنسرو تن ماهی ماوی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش کنسرو تن ماهی ماوی با شرایط فوق العاده

از ۵۲.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ و ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۴۰ نقد ۶۰ تحویل

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی خارجی + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی خارجی + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید کنسرو تن ماهی چیرو + قیمت فروش استثنایی

خرید کنسرو تن ماهی چیرو + قیمت فروش استثنایی

از ۶۶.۰۰۰ تا ۱۱۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی رژیمی + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی رژیمی + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید کنسرو تن ماهی جنوب + فروش ویژه

قیمت خرید کنسرو تن ماهی جنوب + فروش ویژه

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید کنسرو تن ماهی شبنم + قیمت فروش استثنایی

خرید کنسرو تن ماهی شبنم + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی شباب + فروش صادراتی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی شباب + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش کنسرو تن ماهی گلکسی با شرایط فوق العاده

خرید و فروش کنسرو تن ماهی گلکسی با شرایط فوق العاده

از ۵۸.۰۰۰ تا ۸۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲ تا ۲۴ عددی

بسته‌ بندی:

کارتنی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

۳۰ نقد ۷۰ تحویل بار

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی پیچک + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی پیچک + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید تن ماهی خوش طعم + قیمت فروش استثنایی

خرید تن ماهی خوش طعم + قیمت فروش استثنایی

از ۵۶.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ و ۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

فروش کنسرو تن ماهی زشک + قیمت خرید به صرفه

فروش کنسرو تن ماهی زشک + قیمت خرید به صرفه

از ۲۷.۰۰۰ تا ۳۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ و ۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت تن ماهی طاها + فروش عمده

خرید و قیمت تن ماهی طاها + فروش عمده

۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش تن ماهی طعم دار با شرایط فوق العاده

خرید و فروش تن ماهی طعم دار با شرایط فوق العاده

از ۵۵.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۰ و ۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

قوطی فلزی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی لادن + فروش عمده

خرید و قیمت کنسرو تن ماهی لادن + فروش عمده

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

ارسال درخواست