logo

سبزی خشک شده

خرید و قیمت سبزی خشک در آش رشته + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک در آش رشته + فروش عمده

۳۶.۰۰۰ تا ۷۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت ترخون خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت ترخون خشک شده + فروش عمده

از ۱۲۵.۰۰۰ تا ۲۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی مرزه خشک شده با فروش عمده

قیمت خرید سبزی مرزه خشک شده با فروش عمده

از ۱۸.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک مرزه + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک مرزه + فروش صادراتی

از ۱۶۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی کوفته خشک + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی کوفته خشک + خرید باور نکردنی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۷۵ تا ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی خشک جعفری + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی خشک جعفری + خرید باور نکردنی

از ۱۵.۰۰۰ تا ۲۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت اسفناج خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت اسفناج خشک شده + فروش عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سبزی سوپ خشک شده + قیمت فروش استثنایی

خرید سبزی سوپ خشک شده + قیمت فروش استثنایی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک ریباس + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک ریباس + فروش عمده

از ۱۸۵.۰۰۰ تا ۳۲۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ و ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی کوفته خشک با فروش عمده

قیمت خرید سبزی کوفته خشک با فروش عمده

از ۱۹۰.۰۰۰ تا ۴۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت شاه تره خشک شده + فروش عمده

خرید و قیمت شاه تره خشک شده + فروش عمده

از ۹۱.۰۰۰ تا ۹۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ تا ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک چوچاق + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک چوچاق + فروش صادراتی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ الی ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک نعناع + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک نعناع + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت گیاه ترخون خشک + فروش عمده

خرید و قیمت گیاه ترخون خشک + فروش عمده

از ۱۲۲.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

قیمت خرید سبزی خشک یزد با فروش عمده

قیمت خرید سبزی خشک یزد با فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی خشک نعنا + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی خشک نعنا + خرید باور نکردنی

از ۳۸.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله‌ای

فروش سبزی کوفته خشک + قیمت خرید به صرفه

فروش سبزی کوفته خشک + قیمت خرید به صرفه

از ۷۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۸۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی کوکو خشک شده + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی کوکو خشک شده + فروش ویژه

از ۲۶.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۵۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت ترخون خشک شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت ترخون خشک شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۱۵.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش ترخون خشک شده + قیمت خرید به صرفه

فروش ترخون خشک شده + قیمت خرید به صرفه

از ۵۵.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۲۲۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک پلویی + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک پلویی + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۲۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۵ کیلو

بسته‌ بندی:

پاکت پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی خشک مخصوص شامی + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی خشک مخصوص شامی + خرید باور نکردنی

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ و ۱۲۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت اسفناج خشک شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت اسفناج خشک شده با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ و ۱۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک کوکو تیار عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سبزی خشک کوکو تیار عمده به صرفه و ارزان

از ۳۲.۰۰۰ تا ۸۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی خشک مرغ ترش + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی خشک مرغ ترش + خرید باور نکردنی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۵۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

‍۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک ترخون + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک ترخون + فروش عمده

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزیجات خشک و معطر + فروش ویژه

قیمت خرید سبزیجات خشک و معطر + فروش ویژه

از ۳۸.۰۰۰ تا ۲۵۳.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت خرید سبزی خشک جعفری با فروش عمده

قیمت خرید سبزی خشک جعفری با فروش عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی خشک بسته بندی شده + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی خشک بسته بندی شده + خرید باور نکردنی

از ۱۱۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش ترخون خشک شده با شرایط فوق العاده

خرید و فروش ترخون خشک شده با شرایط فوق العاده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۲۳۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۸۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی خشک کرمان + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی خشک کرمان + خرید باور نکردنی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک در ایران + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک در ایران + فروش ویژه

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۲۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱ الی ۲ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک سبزه بهار + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک سبزه بهار + فروش عمده

از ۳۴.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ الی ۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی خشک میویتا + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی خشک میویتا + خرید باور نکردنی

از ۳۰.۰۰۰ تا ۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از یک تا یه کیلو

بسته‌ بندی:

پت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک مخصوص قورمه + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک مخصوص قورمه + فروش ویژه

۷۵.۰۰۰ تا ۹۹.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت ترخون خشک شده + فروش صادراتی

خرید و قیمت ترخون خشک شده + فروش صادراتی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک کرمان + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک کرمان + فروش عمده

از ۲۴۰.۰۰۰ تا ۳۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ الی ۳۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک نعنا تیار + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک نعنا تیار + فروش ویژه

از ۲۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید  سبزی خشک کوکو اعلا + قیمت فروش استثنایی

خرید سبزی خشک کوکو اعلا + قیمت فروش استثنایی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

خرید و فروش تره خشک شده با شرایط فوق العاده

خرید و فروش تره خشک شده با شرایط فوق العاده

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۴۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک درجه یک با فروش عمده

قیمت خرید سبزی خشک درجه یک با فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک بسته بندی شده + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک بسته بندی شده + فروش صادراتی

توافقی

اندازه:

دلخواه

بسته‌ بندی:

سفارشی

تحویل:

توافقی

پرداخت:

توافقی

قیمت خرید سبزی خشک جعفری عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سبزی خشک جعفری عمده به صرفه و ارزان

از ۶.۰۰۰ تا ۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ و ۱۷۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک گشنیز با فروش عمده

قیمت خرید سبزی خشک گشنیز با فروش عمده

۴۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰گرم تا۵۰۰گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش سبزی خشک همدان با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سبزی خشک همدان با شرایط فوق العاده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی خشک شوید + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی خشک شوید + خرید باور نکردنی

از ۱۵۰.۰۰۰ تا ۳۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید ترخون خشک صادراتی با فروش عمده

قیمت خرید ترخون خشک صادراتی با فروش عمده

۶۵.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش سبزی شنبلیله خشک + قیمت خرید به صرفه

فروش سبزی شنبلیله خشک + قیمت خرید به صرفه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۴۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

تحویل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش اسفناج خشک شده + قیمت خرید به صرفه

فروش اسفناج خشک شده + قیمت خرید به صرفه

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید اسفناج خشک شده + قیمت فروش استثنایی

خرید اسفناج خشک شده + قیمت فروش استثنایی

از ۲۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۰ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش سبزی خشک قلیه ماهی + قیمت خرید به صرفه

فروش سبزی خشک قلیه ماهی + قیمت خرید به صرفه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۷۴.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک خالواش + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک خالواش + فروش ویژه

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۵۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی کوفته خشک + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی کوفته خشک + فروش صادراتی

از ۲۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۷۵ و ۹۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک خانگی + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک خانگی + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش شاه تره خشک شده + قیمت خرید به صرفه

فروش شاه تره خشک شده + قیمت خرید به صرفه

از ۹۱.۰۰۰ تا ۱۶۱.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت سبزی خشک تیار + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی خشک تیار + خرید باور نکردنی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ تا ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلون شیرینگ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک پلویی  + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک پلویی + فروش صادراتی

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۳۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۴۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پاکتی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید ترخون خشک شده + قیمت فروش استثنایی

خرید ترخون خشک شده + قیمت فروش استثنایی

از ۴۵.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ و ۱۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت جعفری خشک تیار + فروش عمده

خرید و قیمت جعفری خشک تیار + فروش عمده

از ۳۶.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۱۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

CPP

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید و قیمت سبزی خشک مرزه + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک مرزه + فروش عمده

از ۳۰.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک بامگاه + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک بامگاه + فروش ویژه

از ۲۰.۰۰۰ تا ۴۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱۰۰ الی ۲۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

فله ای

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک ضامن + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک ضامن + فروش ویژه

از ۲۸.۰۰۰ تا ۱۱۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ و ۱۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خنش گیلانی  + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خنش گیلانی + فروش عمده

از ۲۰۰.۰۰۰ تا ۳۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۳۰ و ۲۶۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک شده قرمه + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک شده قرمه + فروش صادراتی

از ۵۰.۰۰۰ تا ۲۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزي خشك تيار + فروش عمده

خرید و قیمت سبزي خشك تيار + فروش عمده

۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش سبزی کوفته خشک با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سبزی کوفته خشک با شرایط فوق العاده

از ۲۰.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۶۰ تا ۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک مارک تیار + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک مارک تیار + فروش صادراتی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش سبزی تیار نیشابور + قیمت خرید به صرفه

فروش سبزی تیار نیشابور + قیمت خرید به صرفه

۷۵.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

خرید و قیمت سبزی خشک کاشان + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک کاشان + فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ الی ۵۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک ایرانی + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک ایرانی + فروش عمده

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید مرزنجوش خشک شده + فروش ویژه

قیمت خرید مرزنجوش خشک شده + فروش ویژه

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ و ۳۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی نعناع خشک با فروش عمده

قیمت خرید سبزی نعناع خشک با فروش عمده

از ۹۵.۰۰۰ تا ۱۴۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ و ۱۲۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش سبزی خشک سحر خیز  با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سبزی خشک سحر خیز با شرایط فوق العاده

از ۱۳.۰۰۰ تا ۱۷.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۲۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش اسفناج خشک شده با شرایط فوق العاده

خرید و فروش اسفناج خشک شده با شرایط فوق العاده

از ۲۵.۰۰۰ تا ۶۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۲۵ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی کوفته خشک عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سبزی کوفته خشک عمده به صرفه و ارزان

از ۱۴۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۴۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و فروش سبزی خشک مخلوط با شرایط فوق العاده

خرید و فروش سبزی خشک مخلوط با شرایط فوق العاده

از ۴۵.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

نقد و اقساط

قیمت پودر شوید خشک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت پودر شوید خشک با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۹۲.۰۰۰ تا ۳۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ تا ۱‍۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

خرید سبزی کوفته خشک + قیمت فروش استثنایی

خرید سبزی کوفته خشک + قیمت فروش استثنایی

از ۵۵.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰ تا ۱۲۰ کرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سبزی خشک ریحان + فروش ویژه

خرید سبزی خشک ریحان + فروش ویژه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۵۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک کوفته تیار + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک کوفته تیار + فروش عمده

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۶۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۲۵۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک جعفری + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک جعفری + فروش ویژه

از ۳۵.۰۰۰ تا ۱۱۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ تا ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک مخصوص کوفته + فروش عمده

قیمت خرید سبزی خشک مخصوص کوفته + فروش عمده

از ۹۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۸۰ و ۱۲۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک مخصوص نان + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک مخصوص نان + فروش ویژه

از ۶۵.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ و ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک برتر + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی خشک برتر + فروش عمده

از ۷۰.۰۰۰ تا ۸۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۷۰ تا ۱۱۰ گرم

بسته‌ بندی:

cpp

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید ترخون خشک شده عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید ترخون خشک شده عمده به صرفه و ارزان

از ۲۹۰.۰۰۰ تا ۸۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

یک و دو کیلو

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

درب کارخانه

پرداخت:

مرحله ای

فروش سبزی خشک خورشتی + قیمت خرید به صرفه

فروش سبزی خشک خورشتی + قیمت خرید به صرفه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۷۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۳۰ و ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک تره عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سبزی خشک تره عمده به صرفه و ارزان

۴۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۳۰گرم تا۵۰۰گرم

بسته‌ بندی:

نایلونیسبزی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک تیار + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک تیار + فروش ویژه

از ۴۵.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک نیشابور + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک نیشابور + فروش صادراتی

از ۱۰۰.۰۰۰ تا ۲۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش سبزی خشک جعفری + قیمت خرید به صرفه

فروش سبزی خشک جعفری + قیمت خرید به صرفه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک شده معطر عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سبزی خشک شده معطر عمده به صرفه و ارزان

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۴۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۱۰۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

پلاستیکی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی خشک جعفری با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سبزی خشک جعفری با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۵۵.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۲۵ و ۱۸۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی های خشک معطر + فروش عمده

خرید و قیمت سبزی های خشک معطر + فروش عمده

از ۵۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۲۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک جعفری + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک جعفری + فروش صادراتی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک اصفهان عمده به صرفه و ارزان

قیمت خرید سبزی خشک اصفهان عمده به صرفه و ارزان

از ۴۵.۰۰۰ تا ۹۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

فله ای

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک گلها + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک گلها + فروش ویژه

از ۵۰.۰۰۰ تا ۱۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سبزی خشک نعنا + قیمت فروش استثنایی

خرید سبزی خشک نعنا + قیمت فروش استثنایی

از ۷۵.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ الی ۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی خشک ترخون با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سبزی خشک ترخون با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک اسفناج + فروش ویژه

قیمت خرید سبزی خشک اسفناج + فروش ویژه

از ۷۰.۰۰۰ تا ۱۳۶.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

نایلون

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید سبزی خشک در ایران با فروش عمده

قیمت خرید سبزی خشک در ایران با فروش عمده

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید سبزی خشک صادراتی + قیمت فروش استثنایی

خرید سبزی خشک صادراتی + قیمت فروش استثنایی

از ۴۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۲۵۰ ، ۴۰۰ و ۵۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

پاکت کرافت

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی خشک شده شنبلیله + خرید باور نکردنی

قیمت سبزی خشک شده شنبلیله + خرید باور نکردنی

از ۱۸.۰۰۰ تا ۱۳۸.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

شرایطی

قیمت سبزی خشک شمالی با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سبزی خشک شمالی با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۱۵۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۴۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی کوفته خشک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سبزی کوفته خشک با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۳۵.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت خرید اسفناج خشک شده + فروش ویژه

قیمت خرید اسفناج خشک شده + فروش ویژه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ و ۱۵۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

قیمت سبزی خشک خشکپاک با کیفیت ارزان + خرید عمده

قیمت سبزی خشک خشکپاک با کیفیت ارزان + خرید عمده

از ۵۳.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

از ۱ الی ۱۰ کیلویی

بسته‌ بندی:

نایلون زیپ دار

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

فروش سبزی خشک آماده + قیمت خرید به صرفه

فروش سبزی خشک آماده + قیمت خرید به صرفه

از ۶۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۲۰۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی

خرید و قیمت سبزی خشک ترخون + فروش صادراتی

خرید و قیمت سبزی خشک ترخون + فروش صادراتی

از ۲۵۰.۰۰۰ تا ۷۰۰.۰۰۰ تومان

اندازه:

۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم

بسته‌ بندی:

زیپ کیپ

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

مرحله ای

فروش سبزی خشک نیشابور تیار + قیمت خرید به صرفه

فروش سبزی خشک نیشابور تیار + قیمت خرید به صرفه

از ۴۰.۰۰۰ تا ۷۵.۰۰۰ تومان

اندازه:

۱۰۰ الی ۱۸۰ گرمی

بسته‌ بندی:

نایلونی

تحویل:

محل مشتری

پرداخت:

نقدی